Sobek pro dva hráče – úvodka

Sobek pro dva hráče – prohnaný kupec je dobrý kupec

29. 6. 2023
Zdroj náhledu: Mindok

Jestli jsem na hodinách dějin výtvarného umění něco skutečně milovala, bylo to učivo starověkého Egypta. Lidé dodnes obdivují, jak tato dávná civilizace dokázala vybudovat dva ze sedmi divů světa a další úžasné památky, které jezdí navštěvovat turisté z různých koutů planety. Mám proto neskutečnou radost, že se mi do rukou dostala upravená verze oceňované obchodnické hry Sobek pro dva hráče, již na český trh přináší společnost Mindok.

Bohatství na břehu Nilu

Ve hře Sobek pro dva hráče se stanete kupci ve starověkém Egyptě. Svým šestým smyslem, kterým je bez pochyby opatřen každý podnikatel, ucítíte příležitost šťavnatého výdělku. Při stavbě nového Sobkova chrámu se kolem staveniště objevil velký příliv zákazníků. Kdo ze dvou konkurenčních cechů dokáže na této události více zbohatnout, se rozhodne přímo na hrací desce představující kupecké bitevní pole. Jak z názvu plyne, Sobek je čistá dvojkovka pro hráče starší deseti let a jedna partie by vám měla zabrat přibližně dvacet a více minut.

Sobek pro dva hráče – obsah balení
Sobek pro dva hráče – zadní strana
Sobek pro dva hráče – Sobek

Ještě než se podíváme na obsah balení, Gaming Professors vám opět přináší hodinu dějepisu. Kdo byl Sobek a proč by mu někdo stavěl chrám? Sobek je jeden z mnoha staroegyptských bohů spojovaný s úrodou a plodností, kterou zemi dodávala především řeka Nil. Ne nadarmo se mu proto přezdívalo „Pán Nilu“, „bůh vod“ nebo „dárce zeleně“. Právě spojení s vodou přispělo k jeho vzhledu. Byl zobrazován jako muž s krokodýlí hlavou a symbolem ankh, nebo také anch, což je egyptský hieroglyf znamenající „život“. Pro své spojení s krokodýly a jejich silou byl později považován za patrona vojáků a ochránce faraonů. Lidé ovšem převážně věřili, že jakožto božstvo Nilu dokáže zajistit prosperitu úrodě, dobytku i lidem.

V balení hry najdete hromadu obsahu počínaje skládacím herním plánem, u něhož si všimněte krásné ilustrace na jeho zadní straně. Škoda, že není nikde více na očích. Soupiska pokračuje třinácti žetony pirog*, jedním zbytečně objemným látkovým pytlíkem, třinácti žetony debenů**, jedním dřevěným symbolem Ankh, deseti startovními dílky zboží se světlým rubem, čtyřiceti pěti dílky zboží s tmavým rubem, deseti dílky osob, dvěma deskami korupce, dvěma bodovacími žetony, dvěma přehledovými listy a končíme brožurou s českými pravidly. Není toho zrovna málo, že? Potěšeni budou také puntičkáři jako já, protože po vylamování budete moct jednotlivé dílky a další příslušenství roztřídit do plastových pytlíčků, které jsou rovněž součástí balení.

Sobek pro dva hráče – debeny
Sobek pro dva hráče – žetony pirog
Sobek pro dva hráče – desky korupce

Kupecké bitevní pole

Než se pustíte do zápolení o přízeň zákazníků, je nutné provést několik příprav. Z deseti startovních dílků zboží se světlým rubem si každý hráč vylosuje dva. Na rozloženou herní desku uprostřed tržiště umístěte další čtyři dílky lícem vzhůru tak, aby je oba hráči viděli. Zbylé dva dílky odložte stranou, nebudete je již potřebovat. Nyní musíte prozatím poloprázdné tržiště zaplnit ostatními dílky zboží smíchanými společně s dílky osob. Poté, co je zamícháte dohromady, z nich sestavte dobírací balíček… tedy spíše komínek a postupně jimi zaplňte prázdná políčka tržnice, jak vám ukazují šipky na herním plánu. Důležité je si dát pozor na to, aby dílky zboží byly otočeny lícem vzhůru, ale dílky osob nikoliv.

Všech třináct žetonů debenů vložte do látkového pytlíčku a odložte jej stranou na později. Z třinácti žetonů pirog náhodně vyberte pět a umístěte je do výřezů na boční říční stranu herního plánu lícem dolů. Zbylé žetony odložte stranou. Každý hráč si vezme desku korupce a nezapomeňte ani mít po ruce oba přehledové listy. Začínající hráč obdrží dřevěný symbol Ankh a vybírá si jedno ze čtyř středových dílků zboží. Poté, co si dílek vezme do rukou, na jeho místo umístí symbol Ankh a natočí jej tím směrem, jak určují směrové značky po stranách jednotlivých dílků. Na tahu je soupeř. Cílem hry Sobek pro dva hráče je pochopitelně nashromáždit větší bohatství než váš protihráč, čehož dosáhnete jen tehdy, budete-li vytvářet nejpůsobivější a bodově nejhodnotnější sady k prodeji. Jednoduše vyhrává ten s tučnějším bodovým kontem na konci hry.

Tajemství obchodu

Hráči se střídají v tazích, během nichž musí provést jednu ze tří akcí. Nejčastěji dochází k získání dílku z tržnice. Tato akce má však několik důležitých pravidel. Hráč si může vzít dílek ležící pouze tím směrem, kterým aktuálně ukazuje symbol Ankh, tedy vybírá ve sloupci, řádku nebo diagonále. Pokud se mezi symbolem Ankh a zvoleným dílkem zboží nacházejí políčka zaplněná jinými dílky, hráč je musí z hrací desky odstranit a přemístit na svou desku korupce lícem dolů. Na korupci si dejte pozor, protože bůh Sobek na konci hry odmění toho, komu se jí podaří lépe vyhnout. Přemýšlejte strategicky, plánujte své tahy dopředu a myslete také na to, co na tržišti zanecháte svému soupeři.

Druhou z možných akcí je využití efektu postavy. Pokud se takový dílek rozhodnete z tržiště vzít, symbol Ankh natočíte jakýmkoliv ze čtyř možných směrů, protože dílky postavy nemají směrové značky. Některé postavy jsou zákeřné, třeba takový Písař nebo Královna, a dají vám do hry příjemnou výhodu, vytasíte-li je na soupeře v ten správný čas. Naopak jiné nedisponují moc zajímavou vlastností, jako například Vezír. Jejich užitím možná tak doplníte svou sadu dílků k prodeji, ale jinak se vám nedostane tak výhodného efektu jako například u dvou zmíněných.

Sobek pro dva hráče – zboží
Sobek pro dva hráče – tržiště
Sobek pro dva hráče – balení
Sobek pro dva hráče – postavy

Právě prodej sady dílků je třetí možnou akcí, kterou ve svém tahu můžete zahrát, a je to jeden ze dvou způsobů, jak ve hře získat tolik potřebné body. Když ze své ruky na stůl před sebe vyložíte tři a více dílků stejného typu, dají vám přesně tolik bodů, kolik je počet dílků × počet skarabů***. Zlatí skarabové se nacházejí pouze na některých dílcích, a díky co největšímu bodovému součinu je výhodné jich v sadách mít co nejvíce. Jiné dílky naopak obsahují symbol debenu. V takovém případě se můžete rozhodnout, zda si zboží v ruce ponecháte, nebo jej ihned vyřadíte ze hry a z látkového pytlíku si místo něj vylosujete zlatou minci. Číslo na ní by váš soupeř až do finálního sčítání neměl ze strategických důvodů vidět.

Temné intriky ve světě faraonů

Na herní desce se nachází také pět žetonů pirog. Jakmile první z vás prodá sadu dílků, může se na všechny podívat, jeden si vybrat, ihned použít jeho efekt (pokud je to možné) a vyřadit jej ze hry. Ostatní žetony zůstanou na svém místě do chvíle, dokud nebude prodána druhá sada, a tak dále. Z toho jasně vyplývá, že kdo dřív prodá, ten dřív mele, protože žetony pirog se nedoplňují. Upřímně mi tato mechanika ve hře přišla jako nadbytečná a během prvních testovacích her jsme si je kolikrát dokonce zapomněli vzít. Efekty pirog mohou vašemu soupeři přidat korupci, vám naopak více zlatých skarabů k vybrané sadě, umožnit hrát dvakrát za sebou, vylosovat si deben a tak dále. Některé bonusy jsou užitečnější, jiné naopak. Kdyby tato mechanika byla ve hře zcela vypuštěna, asi by to hratelností nijak výrazně neotřáslo.

Jakmile se hráči dostanou do bodu, že symbol Ankh ukazuje směrem, na kterém není již žádný dílek zboží, je nutné tržnici doplnit. Z dobíracího sloupečku stejným systémem od středu po okraj zaplňte volná pole. Hráč na tahu si opět vybere jeden ze čtyř středových dílků a na jeho pozici umístí symbol Ankh. Hra pokračuje dále tím stejným systémem jako doposud.

Hra Sobek pro dva hráče končí v tu chvíli, kdy hráč na tahu již nemůže provést žádnou ze tří akcí. Oba hráči své zbylé dílky z ruky vyloží na vlastní desku korupce. Výjimkou jsou neprodané sady, které na desku nepatří. Nyní přichází čas na to, sečíst bodový zisk, s čímž vám pomůže bodovací počítadlo a příslušné žetony. Nezapomeňte odměnit hráče s nižší korupcí. Ten získá jeden deben, plus další deben za každý tříbodový rozdíl oproti soupeři. Sečtěte své skóre z prodaných sad pomocí vzorce počet dílků × počet skarabů v jedné sadě. Nakonec připočítejte hodnoty debenů. Hráč s vyšším skóre vítězí. V případě shody si zahrajte ještě jednou.

Sobek pro dva hráče – sady k prodeji

Egyptská výzva

Sobek pro dva hráče se po nahlédnutí do pravidel může zdát být mírně náročnější, ale věřte mi, že vám bude stačit jedna či dvě partie, abyste se dokázali vžít do role egyptského kupce naplno. Najednou zjistíte, jak moc jsou herní mechaniky jednoduché. Je potřeba si ze začátku dávat pozor na to, abyste dílky postav neotáčeli lícem vzhůru a abyste si při prvních prodejích sad vyzvedli žeton pirogy. Zároveň nezapomínejte na to, že bude odměněn hráč s menší korupcí a že někdo může mít v ruce postavu se zákeřným efektem. Je toho poměrně dost, na co je třeba myslet souběžně s hrou, ale brzy si zvyknete tyto činnosti vykonávat automaticky. Sobek pro dva hráče je totiž hrozně návykový počin. Jedna partie vám rozhodně stačit nebude.

Sobek pro dva hráče je zábavná dvojkovka, kterým stále více přicházím na chuť, zejména když jsme v domácnosti pouze dva. Osobně mám ráda hry, které vám umožní do své herní strategie zařadit i trochu toho záškodnictví. Škodit zde nemůžete přímo, ale lze znatelně ovlivnit to, co svému protihráči necháte na výběr z tržnice. I v takovém případě se nastražené pasti dá vyhnout, a tak hra nabízí často nervy drásající přestřelku o to, kdo bude nucen vybrat si z nepříliš lákavé nabídky. Partie krásně odsýpá i v případě, že si budete dávat se svými volbami na čas. Celému tomu nasazuje korunku zvolená egyptská tematika, podle níž je uzpůsoben i celkový design. Komponenty jsou kvalitní a krásně barevné ilustrace lahodí oku. Jako třešničkou na pomyslném dortu je začlenění mytologie a užití příhodných výrazů v podrobně a srozumitelně popsaných pravidlech. Nejenže se zabavíte na dlouhé večery, ale ještě se něco málo přiučíte o egyptské historii.

Hra Sobek pro dva hráče vás přenese do starověkého Egypta, kde se stanete obchodníky soutěžícími o bohatství na břehu Nilu. Hra nabízí strategické rozhodování, plánování tahů a vytváření co nejhodnotnějších sad dílků. Hráči se snaží získat co nejvíce bodů prostřednictvím výhodného prodeje. S využitím efektů postav a manipulací s herní deskou hráči bojují o vítězství a o titul nejlepšího kupce. Vydejte se na staveniště Sobkova chrámu a předveďte své obchodnické schopnosti v kombinaci s prohnanou taktikou a lehkým záškodnictvím.


Sobek – staroegyptský krokodýlí bůh spojovaný s úrodou, plodností, mocí a řekou Nil

ankh – egyptský hieroglyf znamenající „život“

* piroga – rybářský papyrusový člun

** deben – jednotka egyptského systému pro měření hmotnosti, 1 deben představoval přibližně 91 g

*** skarabeus (česky vruboun posvátný) – tento brouk byl ve starověkém Egyptě uctíván jako symbol slunečního cyklu a představoval znovuzrození nebo vzkříšení

Klady
 • krásné vizuální i kvalitní zpracování
 • zábavné mechaniky
 • snadná příprava
 • svižné tempo
 • prostor pro strategii a drobné záškodnictví
 • příjemný poměr cena × výkon
Zápory
 • nevyvážené efekty postav
 • pirogy ve hře působí trochu navíc
 • zbytečně velký látkový pytlík
Infobox
 • Autoři Bruno Cathala, Sébastien Pauchon
 • Vydavatel Mindok
0.0

Doporučujeme

Nikola Erlebachová

Indie a RPG hry jsou její slabostí a rozhodně se tím netají. Jako prcek nakoukla do pootevřených dveří herního světa díky Mariovi na starých žlutých kazetách. Dovnitř ji úplně vtáhla až její druhá polovička a od té doby si svět bez her neumí představit. Umělecká duše, která nevyhledává jen nejnovější kousky, ale občas sáhne také pro starší tituly, nejlépe s pořádným metalovým soundtrackem.

Sledujte nás:

© 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.