Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

 1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.
 2. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
 3. Provozovatelem je Marcela Grázová, IČ: 08977071, se sídlem ve Vojkovicích 89, 27744, vedená u Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou

Shromažďování osobních údajů
Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 3. informace jako je e-mailová adresa a jméno (přezdívka), kterou zadáváte při registraci do soutěží na našich webových stránkách;
 4. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
 5. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 6. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 7. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

 Použití vašich osobních údajů
Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, mohou být použity pro tyto účely:

 1. správu našich webových stránek a podnikání;
 2. přizpůsobení našich webových stránek právě vám;
 3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 4. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 5. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 6. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;
 7. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.
Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.
 Uchovávání osobních údajů

 1. V této části jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.

Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
 2. Veškerá data jsou chráněna zabezpečeným protokolem, který chrání spojení mezi webovým prohlížečem návštěvníka webu a serverem před odposloucháváním a podvrhy dat.
 3. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.

Změny
Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách.
Vaše práva
Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme.
V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.
Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.
V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.
 Webové stránky třetích stran
Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.
Soubory cookies
Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor, který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny.
Na naší webové stránce používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače a když uživatel navštíví webovou stránku k

 1. sledování pohybu uživatele na našich webových stránkách
 2. zlepšení použitelnosti webových stránek
 3. analýze použití webových stránek
 4. správě webových stránek
 5. zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek
 6. přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele
 7. cílené reklamě, dle individuálních zájmů konkrétních uživatelů

Váš souhlas, případně nesouhlas s používáním cookies na našem systému může být vyjádřen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Soubory cookies můžete individuálně v nastavení internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
Vymazání/odmítnutí souborů cookies může mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Pravidla Soutěží

Pořadatelem soutěží je projekt gamingprofessors.cz, který také společně se svými partnery vkládá jednotlivé ceny a provádí vyhlašování.

Pokud není stanoveno v rámci konkrétní soutěže jinak, účast v soutěži je zcela zdarma a není věkově omezena.

Soutěžní vstupy lze získat plněním aktivit, které jsou zcela dobrovolné, přímo na stránce soutěže. Většinou jde o úkoly typu podívat se nebo sledovat naše vlastní sociální sítě nebo stránky partnerů.

Cenu v soutěži nelze vymáhat žádným právním či peněžním způsobem.

Výsledky soutěže se každý dozví po ukončení přímo na soutěžním formuláři.

Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit zadané soutěžní jméno výherce.

Výherce je náhodně vybrán a kontaktován přes emailovou adresu, kterou při vstupu do soutěže poskytl, případně přes sociální sítě.

Vyhrazujeme si právo výherce ověřit, zda byly splněny všechny podmínky a dosáhnuto spravedlivého výsledku.

V případě nevyzvednutí výhry výhra bez náhrady propadá.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez udání důvodu předčasně ukončit, termínově přesunout nebo zrušit

Vyhrazujeme si právo kohokoliv vyřadit ze soutěže bez udání důvodu. Pokud tak učiníme, je s tím spojeno i vymazaní veškerých osobních údajů.

Účastník svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly

Sledujte nás:

© 2023 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.