Tokaido Duo – úvodka

Desková hra Tokaido Duo – krásy Šikoku pro dva

18. 1. 2023
 

Šikoku je nejmenší a nejméně obydlený ze čtyř japonských ostrovů, ale neustále kypí životem, jak ostatně praví hned první věta pravidel deskové hry Tokaido Duo. Pokud je vám název povědomý, nejste daleko od pravdy. Tokaido Duo je takový mladší bráška hry Tokaido, který se drží stejně minimalisticky funkčního designu a zasazení do prostředí japonských ostrovů. Kromě těchto podobností se však snaží vydobýt si místo mezi drobnějšími deskovými hrami svým vlastním a odlišným způsobem. Do Česka se k nám hra dostala díky vydavatelství Blackfire.

Tokaido Duo – obsah balení
Tokaido Duo – zadní strana
Tokaido Duo – úvodka

Cesta je cíl

Tokaido Duo je drobnější verze velkého Tokaida vytvořená přímo a pouze pro dva hráče od doporučených osmi let. Jedna výprava po Šikoku vám v průměru zabere kolem dvaceti až třiceti minut a obsah je více než lákavý. V nepříliš velké krabici najdete spoustu překvapení, mezi která rozhodně patří rozkládací herní plán a nepříliš snadné vylamování hromady malých žetonů. Dejte si pozor, vysvobodit některé komponenty z kartonového vězení chce trochu síly navíc, ale nesmíte jí použít až moc, aby náhodou nedošlo k poničení vrchních vrstev. Z papírových desek nakonec snad bez větší újmy vyprostíte šest desek postav (dva poutníky, dva malíře a dva kupce), osm žetonů stánků, dvacet šest žetonů zboží – kimona, keramiku, panenky a vějíře –, deset zelených a deset fialových dílků obrazů, dva barevné pruhy, jeden žeton horkých pramenů, tři oboustranné žetony vln, dvacet čtyři mincí a dvanáct zlatých plátů. V balení dále najdete šest dřevěných figurek, čtyři ukazatele návštěv, jeden podle mého až zbytečně velký látkový pytlík a tři speciální kostky. Jak vidíte, je toho až až a nacpat všechen obsah do menší krabice není jen tak… navíc když vnitřní insert zabírá podstatnou část místa. Jestli nejste dobří v Tetrisu, možná vám víko krabice nemusí pořádně doléhat. Až tak moc je Tokaido Duo nacpané k prasknutí.

Jak už jste asi poznali, Tokaido Duo se odehrává na ostrově Šikoku, po kterém kráčejí poutníci vzdávající hold jeho chrámům a obdivují nádherné zahrady. Kupci zde nakupují a následně prodávají svá cinkrlátka ve snaze vydělat si na živobytí a malíři se nechávají unášet kouzelnými scenériemi krajin, které přenášejí na svá umělecká díla. Z toho plyne, že každý hráč naráz ovládá hned tři postavy – poutníka, kupce a malíře. To není jediná odlišnost od velkého Tokaida. Také herní plán je nyní členěn do nikde nekončící smyčky rozdělené hned na tři odlišné trasy. Zatímco poutníci se toulají po obvodu ostrova se spoustou zajímavých zastávek, kupci kráčí po obchodních stezkách a navštěvují městečka. Malíři však nenásledují vyšlapané cestičky a na vlastní pěst se vydávají objevovat krásy osmi scénických oblastí od hor až po bambusové háje, vodopády i noční výjevy. Cíl hry je tedy jasný, nastřádat společnou aktivitou těchto tří postav co nejvíce bodů a uzmout si tak vítězství pro sebe.

Kdo chce kam, pomozme mu tam

Než se pustíte do lítého boje o body, čeká vás několik nezbytných příprav, které při prvním hraní mohou zabrat více času, ale poté se jimi zvládnete prokousat levou zadní. Nejprve rozložte mapu ostrova mezi oba hráče a na vyznačená místa náhodně lícem nahoru rozdejte žetony stánků, to samé udělejte se třemi žetony vln v horní části herní desky. Nezapomeňte na své místo umístit také žeton horkých pramenů sloužící pro obnovu sil vyčerpaných cestovatelů. Na herní desku v poslední řadě přijdou vaše figurky, poté co si zvolíte jednu ze dvou dostupných barev – zelené a fialové. Každá figurka má své vlastní počáteční místo vyznačené na herním plánu. Nezapomeňte, že figurky se budou pohybovat po své vlastní trase. Kupec tak občas může mít znemožněnou návštěvu dané vesnice, pokud se tam akorát nachází poutník, ale například malíř se s ostatními nikdy napřímo nestřetne.

Hráči si dle barevné volby rozdělí také další pomůcky, jako je deset dílků obrazů, dva ukazatele návštěv a kartonový pruh k upomínce toho, za jakou barvu hraje… kdybyste to náhodou při hře ve dvou nedej bože zapomněli. Oba hráči si rovněž vyberou po jedné kartě postav od všech třech typů a veškeré komponenty na ně umístí. Malíři je třeba náhodně rozdat všechny žetony obrazů lícem dolů na vyznačená políčka, poutníkovi naopak umístit ukazatel navštívení do prvního výřezu chrámu i do prvního výřezu zahrad. Kupci prozatím na desku nic neumisťujete, ale mince i zlaté pláty mějte připravené po ruce. Zato veškeré žetony zboží dejte do velkého pytlíku, z něj si totiž budete losovat náhodné suroviny při nákupech v horských oblastech. Nyní už jen stačí si připravit tři dřevěné kostky (červená je pro poutníka, hnědá pro malíře a oranžová pro kupce) a hru začíná ten, kdo své figurky postavil na stranu s vyobrazeným kompasem.

Tokaido Duo – kartička poutníka
Tokaido Duo – kartička obchodníka
Tokaido Duo – kartička malíře

Tři postavy, jeden společný záměr

Tokaido Duo se hraje na tahy, při nichž se oba zúčastnění postupně střídají a mění si role aktivního a pasivního hráče. Aktivní hráč hodí všemi třemi kostkami a vybere si jednu, podle které posune odpovídající figurku o tolik polí, kolik padlo na dané kostce. Poté si soupeř, tedy pasivní hráč, vybere jednu ze zbývajících dvou kostek a opět posune svou figurku o příslušný počet polí ku výsledku hodu. Aktivní hráč následně musí využít i poslední kostku k pohybu dané figurky. Jakmile se tak stane, tah aktivního hráče končí a role se prohazují. Pasivní hráč se nyní stává aktivním, znovu hází všemi třemi kostkami najednou a jako první vybírá. Tímto stylem se oba střídají v házení a vybírání, dokud hra neskončí.

Důležité je ovšem zmínit, že po výběru kostky a přesunu figurky na herním plánu je zapotřebí aktivovat efekty jednotlivých polí. U každé ze tří postav probíhá vyhodnocení trochu odlišně…

Tokaido Duo – pytlík s žetony zboží
Tokaido Duo – ovládáte hned tři postavy najednou
Tokaido Duo – dřevěné figurky a kostky

Poutník obchází ostrov po obvodu ve směru hodinových ručiček a navštěvuje jeho památky. Zastavit se může až na pěti typech různých zastávek. Pokud se poutník zastaví na ikonce chrámu či zahrady, přesunete daný ukazatel navštívení o jedno políčko dále na stupnici návštěv chrámů či zahrad. Jakmile se komukoliv z vás podaří jako prvnímu ukazatel chrámu či zahrady umístit na poslední pole, hra pro oba hráče končí. Když poutník vstoupí na ikonu pobřežního městečka, získává peníze v takové výši, kolik je uvedeno na přiřazeném žetonu stánku. Právě zde může dojít k situaci, že se poutník střetne s kupcem, ale protože na jednom místě nesmí stát dvě figurky zároveň, poutník se zastaví až na následujícím volném poli. Jedním ze speciálních dvou zastávek jsou horké prameny, které vám nejenže umožní vzít si žeton horkých pramenů k sobě, ale jeho použití vám přinese zajímavý benefit. S tímto žetonem můžete kdykoliv znovu využít výsledný hod vámi právě vybrané kostky – první pohyb, vyhodnocení efektu políčka, využití tohoto žetonu a druhý pohyb o stejný počet polí + druhé vyhodnocení efektu políčka. Posledním typem poutníkovy zastávky mohou být pláže. Na tomto políčku si smíte vybrat jeden ze tří vrchních žetonů vln a umístit je do pravého horního rohu karty dané postavy. Tyto žetony fungují jako jakési bonusy či posilovače pro akce určitých postav. Například kupec s ním může ve svém vaku nést až šest položek, malíř smí při malování odhalit jeden žeton navíc apod. Funkce jednotlivých žetonů najdete detailně popsané v pravidlech.

S figurkou kupce smíte cestovat pouze po oranžově vyznačených obchodních trasách spojujících horská a pobřežní městečka. Čtyři horská městečka se nacházejí ve střední hornaté části ostrova a slouží k nákupu zboží. Když se na některém z nich zastavíte, z pytlíčku si vylosujete tolik žetonů zboží, kolik je uvedeno na herním plánu u konkrétní zastávky. Žetony posléze vložíte na pět volných míst (s žetonem vln na šest) svého inventáře a jste připraveni se vydat do pobřežního městečka náklad za draho prodat. Princip prodeje funguje velice snadno. Zkrátka chcete jít své zboží prodat tam, kde za něj nabízejí lepší cenu. Ze všeobecné hromádky mincí si vezmete počet žetonů odpovídající vašemu prodeji a dané zboží vrátíte zpět do pytlíku. Když se vám podaří nastřádat deset mincí, vyměníte je za jeden zlatý plát a ten umístíte do prvního spodního výřezu karty kupce. Hra končí v moment, kdy jeden z vás zaplní všechny výřezy zlatými pláty.

Malíř obchází různé přírodní scenérie rovněž po obvodu ostrova někde mezi vyznačenou cestou kupce a horskými městečky. Přírodní úkazy jej inspirují k malbě obrazů, které věnuje zdejším obyvatelům. S figurkou malíře se smíte pohybovat v obou směrech a v pravidlech jsem přímo nenalezla, zda můžete nepravidelně přeskakovat oblasti cik cak, nebo se také musíte držet kruhového směru jako poutník. Při zastavení si volíte jednu ze dvou možností. Můžete buďto namalovat obraz, nebo již namalované umělecké dílo darovat. Namalovat (otočit žeton obrazu na kartě malíře) můžete tolik obrazů, kolik jiných figurek stojí ve stejné oblasti, kde se zrovna nacházíte. Obrazy můžete darovat pouze tehdy, shoduje-li se symbol oblasti, ve které se aktuálně nacházíte, s prvním odhaleným dílem obrazu. Darování probíhá tak, že obraz odstraníte ze své desky, a ten, komu se opět jako prvnímu podaří rozdat všechny své obrazy, ukončuje hru.

Tokaido Duo – dvojice karet postav
Tokaido Duo – rozehraná hra
Tokaido Duo – mapa ostrova

Houstone, asi máme problém

Hru tedy lze ukončit hned několika různými způsoby a stačí, aby jeden hráč splnil pouze jednu ze tří podmínek – ukazatel na desce poutníka postoupí na poslední políčko návštěv chrámu či zahrady, malíř daruje všech deset obrazů či si kupec vydělá šest zlatých plátů. Při splnění podmínky dokončete tah (doberte všechny kostky) a sečtěte body podle následujících pravidel – u poutníka mezi sebou vynásobte hodnoty navštívených chrámů a zahrad, u malíře ke skóre připočítejte nejvyšší odhalenou hodnotu na desce a u kupce započítejte číslo nad posledním získaným zlatým plátem. Vítězem se stává hráč s větším počtem bodů a remízu rozhoduje vyšší hodnota zbylých peněz.

Tokaido Duo je v základu velmi jednoduchá hra, a jestli se snad bojíte, že nezvládnete ukočírovat tři postavy najednou, vůbec z toho nemějte strach. Přestože se Tokaido Duo snaží hráče nabádat k tomu, aby chytře kombinovali bodový zisk poutníka, kupce i malíře dohromady, bohužel jsme zjistili jistou nevyváženost bodového zisku právě u poutníka. Zatímco u něj stačí pouze cestovat po obvodu ostrova a při zastavení se na daném políčku už posouváte žeton navštívení o další příčku směrem k vítězství, u malíře či kupce jsou tyto úkony složitější – nejprve namalovat obraz a až poté darovat, nejprve zakoupit zboží a až poté jej jít prodat. I když je poutníkův zisk bodů ztížen dvěma stupnicemi, to mu nezabrání rychle se dostat k cílovým hodnotám, pokud se na něj vyloženě zaměřujete.

Láska na první pohled

Tokaido Duo je jedna z těch typů her, které vás k sobě volají už jen při samotném pohledu na obal. Po vzoru velkého Tokaida i zde najdete jemný, až minimalisticky pojatý design na čistě bílé ploše s motivy Šikoku v barevně přívětivém provedení. Nemohu popřít, že jsem se do vizuálního zpracování zamilovala hned na první pohled. Obsah balení na tom není ani o píď hůře. Ilustrace jednotlivých postav jsou velice povedené a někdy vám při pohledu na ně nenápadně zacukají koutky. To samé platí i o žetonech, a proto je trochu frustrující prvotní vylamování, protože některým dílkům se zkrátka nechce opustit bezpečí silného kartonu.

Pochválit musím také sepsání pravidel do přehledné brožury s názornými ukázkami a příklady. Na poslední stránce se navíc můžete obohatit o zajímavé informace o ostrově Šikoku. Tokaido Duo jistě zaujme všechny příznivce Japonska, protože ze hry jde náramně znát elegantně odpočinková atmosféra této tolik milované kultury. Nádech řádu i harmonie pocítíte nejen z designu, ale i během hraní. Každá figurka má své místo, své funkce a svůj účel, přesto spolu dokonale koexistují. Jestli vás velké Tokaido moc nezaujalo, tato menší verze pro dva vám jistě přijde vhod, protože je rychlá, zábavná, vypadá krásně, a navíc se vám při učení pravidel nezatíží mozkové buňky.

Tokaido Duo se po vzoru své větší verze drží podobně laděného designu a volby prostředí Dálného východu, ale přichází s několika prvky i mechanikami, které z něj činí úplně odlišný zážitek. Využijte chytře spolupráce malíře, kupce i poutníka k tomu, abyste to nakonec byli vy, kdo na konci stane jako vítěz.

Klady
  • odpočinková hratelnost
  • příjemný a především funkční design
  • různé možnosti, jak vyhrát
  • dobře popsaná pravidla
Zápory
  • horší vylamování
  • až zbytečně velký pytlík
  • získávání bodů za poutníka je až moc OP
Infobox
0.0

Doporučujeme

Nikola Erlebachová

Indie a RPG hry jsou její slabostí a rozhodně se tím netají. Jako prcek nakoukla do pootevřených dveří herního světa díky Mariovi na starých žlutých kazetách. Dovnitř ji úplně vtáhla až její druhá polovička a od té doby si svět bez her neumí představit. Umělecká duše, která nevyhledává jen nejnovější kousky, ale občas sáhne také pro starší tituly, nejlépe s pořádným metalovým soundtrackem.

Sledujte nás:

© 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.