1428-Shadows-over-Silesia-1-scaled

1428: Shadows over Silesia – tajemství Slezska

14. 10. 2022
 

Středověk byl bezesporu jedním z významných, ale také krutých období lidských dějin. Středověk bývá též označován jako dějinná epocha mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku. Český titul 1428: Shadows over Silesia vás zavede do Slezska roku 1428, tedy do pozdní fáze temného středověku. V tomto roce také začíná husitské tažení do Slezska, kterého se zúčastníte a okusíte tuto dobu na vlastní kůži.

1428 Shadows over Silesia 2

„Nikdo není nebezpečnější než Žižka“ – Dětmar z Alzey

Evropa má na začátku 15. století za sebou několik epidemií moru, který si vyžádal život více než čtvrtiny obyvatel. Na západě hoří oheň krvavé války mezi Anglií a Francií. Na východě podnikají své nájezdy turečtí neznabozi, kteří postupně ovládají Balkán. Místní obyvatelstvo je prodáváno do otroctví, na území se vládne metodou cukru a biče a islám upevňuje svou pozici.

Lidé se v těžké době snaží obracet k církvi, ale církevní představitelé, místo aby pečovali o duše svých oveček, se oddávají smilstvu, prodávají odpustky a žijí v přepychu, o kterém si mohou prostí lidé nechat jen zdát.

Na základě těchto událostí se někteří kazatelé obracejí proti církvi. Je mezi nimi také mistr Jan Hus, který nazývá papeže Antikristem, ten ho na oplátku označuje za kacíře a exkomunikuje ho. Jan Hus však stále přednáší a má věrné následovníky, kteří mu naslouchají. Již dobře známý Jan Hus je pozván na koncil do Kostnice, kde je za svoje názory odsouzen a upálen na hranici. Místo toho, aby Husovo učení shořelo spolu s ním, se však stal pravý opak. V očích svých věrných se milovaný mistr stává mučedníkem a někteří jej provolávají za svatého. Na základě těchto událostí vzniká v českých zemích hnutí, které bude znát celá Evropa.

Za titulem, který vás zavede do doby husitů a křižáků, stojí KUBI Games, tedy konkrétně Petr Kubíček a jeho tým.

Od romantických ideálů k tvrdé realitě

Ve většině případů jsou husité vyobrazování jako kladní bojovníci a hrdinové, kteří vždy bojovali pouze za dobro proti zlu a zkažené církvi. Jak se to ale stalo už několikrát, každá vznešená idea je pohlcena a pošpiněna touhou po moci a vlivu. Husité byli díky svým velitelům a zejména díky obávanému vojevůdci Janu Žižkovi dobří v boji. Byli však také známí jako krutí nájezdníci, kteří plenili vesnice a vraždili ty, kteří se jim postavili na odpor. V určité fázi se pak husitští představitelé dokonce vraždili mezi sebou. Ostatně to samé dělali i jiní ve jménu své víry.

Titul 1428: Shadows over Silesia vyobrazuje tamní dobu ve skutečném světle, dobu utrpení, strachu a smrti, bez větších příkras. Titul využívá historické události ve svůj prospěch a přidává do hry také magii. Tyto fantasy prvky jsou však brilantně promyšlené a určitým způsobem se dají považovat ze „reálné“, když vezmete v potaz, čím vším dříve byli běžní obyvatelé strašeni, ať už v Písmu svatém, lidových pořekadlech nebo různých bajkách a mýtech o bytostech z evropské či slovanské mytologie.

Dobu husitů navíc okusíte z obou pomyslných stran mince. Prvním rotagonistou je nabručený mrzout, husitský hejtman Hynek, který nejde pro ostré slovo daleko. Druhým hrdinou je rytíř Lothar, čestný špitálník, johanita, muž dobrých mravů a vzdělání, který se po boku svých bratrů vydá do první linie bránit zemi před husitskou hrozbou. Oba však záhy pochopí, že válka není jediný problém, který Slezsko brzy okusí.

Právě rozdílný pohled, osobitost a cíle obou postav ještě více prohlubují atmosféru z příběhu a dodávají hře punc.

Zvraty, tajemství a řešení zapeklitých hádanek

Temný příběh 1428: Shadows over Silesia je rozdělen do několika kapitol, ve kterých se střídají nejen zmínění hrdinové, ale také samotný herní styl. Jsou zde chvíle, kdy je hra adventura s hlubokou příběhem a atmosférou, která vás prostě pohltí. Pak se ocitáte uprostřed stealth mise, kdy se plížíte husitským táborem a snažíte se se svou skupinou získat potřebné informace. Bohužel u těchto misí se často stane, že vás umělá inteligence zmerčí, i když jste mimo zorné pole a nemáte ani v ruce zapálenou pochodeň. Útok ze zálohy nebo způsob, jak odlákat hlídku, jako je tomu u podobných stealth her, zde není.

Posledním pomyslným stylem, který hra protíná jsou šermířské, nebo řekněme spíše kontaktní souboje, protože jsou zde nejen pouhé meče, ale také sekery, palcáty apod.

Klíčovým faktorem je bezpochyby příběh a rozhovory postav, ve hře nacházejí i různé spisy a knihy, které ještě více prohlubují atmosféru a jsou kolikrát i důležité pro další postup. Kapitoly jsou pak silně lineární, ačkoliv prostředí a úrovně jsou v určitých aspektech přístupné volnému pohybu v určitých koridorech, a tedy i prozkoumávání. Vždy je sice přístupná jedna hlavní cesta, po které se chtě nechtě musíte vydat, avšak cílový bod je pouze zvýrazněn na minimapě a je na vás, jak se tam dostanete. To znamená, že v případě překážky musíte najít i cestu. Ve hře je také mapa, nicméně vzhledem k tomu, že zde chybí otevřený svět, se do ní podíváte možná jen ze zvědavosti. Za dobu hraní jsem ji z vlastní vůle prakticky nepoužil.

Co může některým hráčům (kromě jiného) činit problém, je samotný pohyb. Hra je z izometrického pohledu, nicméně kamera je volná a vyžaduje neustále otáčení, na což vás v první kapitole po 60 vteřinách neotáčení s kamerou otravně upozorňuje (upozornění se dá vypnout).

Pohybujete se klasickými klávesami WASD, při soubojích používáte tlačítka myši, a to pro míření útoku, samotný útok a blokaci. Kostrbatost celého mechanismu je pak právě v kameře, kterou otáčíte prostředním kolečkem myši – tím také otáčíte směr hlavní postavy na základě kláves.

V jedné části musíte na koni pronásledovat nepřítele, tam je nejjednodušší držet pouze jednu z kláves WASD (já držel W) a směr určovat kolečkem myši. Na práci s kamerou, která je i součástí řešení různých hádanek, se ale dá zvyknout.

1428: Shadows over Silesia přináší souboje na život a na smrt a také na míru vaší trpělivosti a nervů

Když byla řeč o pohybu, přichází na řadu soubojový systém, který rozhodně nebude pro každého. V jádru je princip soubojů poměrně jednoduchý, prakticky se skládá pouze z útoku a bloku. Vaše útoky pak musíte cílit pomocí myši, případně můžete i otáčet kamerou a zároveň hýbat myší, to už je na vás. Sluší se ale zmínit, že i když kolikrát míříte přesně, hit point patrně někam odběhl a nepřítel tedy žádné zranění neutrpěl, a to i přes jasný zásah.

Při soubojích máte tedy povětšinou zbraň a je jedno, zda palcát, nebo meč a štít v druhé ruce. Štít však téměř nemá cenu používat, a to z několika důvodů. Tím prvním důvodem je, že jeho použití při vykrytí spotřebovává ohromné množství výdrže, zatímco nepřátelé patrně mají této výdrže neomezené množství. Vám ubírá výdrž boj, blokace a samozřejmě běh. Dalším důvodem pak je, že vás nepřátelé mohou srazit na zem. Když jste v rámci boje sraženi k zemi, ihned upustíte štít, který můžete sebrat, pouze pokud zastrčíte meč, kliknete na váš štít a následně se jím vybavíte.

Pokud však vy srazíte nepřítele, který má štít, a dovolíte mu vstát (což je chyba – když je na zemi, hned zabít), vstává se štítem a zbraní v ruce.

Dalším nešvarem v rámci soubojů je použití jiných předmětů – když chcete ze země zvednout například léčivý lektvar, musíte zasunout meč. Pokud na vás však naběhne mezitím nepřítel, seká do vás tak dlouho, dokud vás nezabije. I když totiž mačkáte klávesu na tasení, tato akce je vždy přerušena údery nepřítele a jste tak v pasti.

Nejlepší taktikou pro souboje tedy je nepřítele nebo skupiny nepřátel táhnout k sobě tím, že budete ustupovat, udeříte, dáte dva kroky zpět a následně celou akci opakujete.

Proti všem

V rámci soubojů se utkáte s několika druhy nepřátel, které jsou poměrně pestře navrženy. Najdete zde lidské protivníky, od rytířů přes sedláky až po fanatické uctívače, ale také několik nestvůr, povětšinou se speciální vlastností, která boj proti nim značně odlišuje a ztěžuje. Někteří protivníci dokonce vyžadují, abyste přišli na správný způsob, jak je porazit.

Jsou zde také eskortní mise. V rámci této mise musíte udržet naživu určité NPC. Tato postava nejenže moc inteligence nepobrala, ale dokonce se sama vrhá proti skupině nepřátel, i když by v rámci příběhu měla rychle s vámi utéci do bezpečí. Případně by stačilo, kdyby se ostatní přátelská NPC nemotala kolem a tím pádem vás neblokovala. Útoky nepřátel dopadají také v tomto hloučku primárně na vaši postavu. V určitých částech hry se k vám připojí i vaši bratři ve zbrani, což činí některé bitvy epické, ale zároveň chaotické.

Co vám může také zamotat hlavu v dobrém slova smyslu, jsou nejrůznější hádanky, které jsou dalším důležitým faktorem hry. Hádanek a rébusů je zde opravdu mnoho – kolikrát je zapotřebí posbírat cihly po cestě, abyste mohli zatížit určité mechanismy, ale také jsou zde různé páky, speciální klíče apod. V tomto ohledu se odráží síla autorova génia, protože některé hádanky a rébusy jsou opravdu originální. Operace s kamerou v rámci řešení různých hádanek je více než žádoucí a to byl i patrně důvod, proč ve hře tento mechanismus je.

Izometrická grafika ve stylu klasických RPG

Další faktor, který vás bezpochyby zaujme, je grafické zpracování hry. Jde o styl low-poly graphic, který, jak název napovídá, má relativně malý počet polygonů. Ve své podstatě jsou nízkopolygonové modely kostrbaté a jednoduché, zachovávají si však svůj základní tvar. Postavy jsou krásně rozeznatelné, taktéž jednotlivé zbraně a oděvy postav. Jsou znázorněny i stíny, oheň a krev. To si nejvíce vychutnáte v Aréně, kde nejenže můžete trénovat souboje, ale také si naplno vychutnáte pořádný adrenalin.

Může se vám však stát, že v rámci práce s kamerou se můžete dostat do bodu, kdy se zaseknete, protože nerozeznáte, zda se jedná o kopec, nebo rovnou cestu. Ale to, je jak jsem zmínil, v rámci práce s kamerou, s kterou autoři chtějí, abyste pravidelně otáčeli.

V rámci ozvučení nabízí titul povedený hudební doprovod, který kombinuje klidné tempo s rychlejšími prvky a skvěle doplňuje atmosféru. Samozřejmostí je řinčení mečů, zvuky koní, ohně, nářek nepřátel a také český dabing.

Málo her se může pyšnit českým dabingem, a proto jsem se na něj opravdu těšil, ale již ze začátku jsem byl lehce zmaten. U některých postav dabing prostě nesedí v rámci jejich věku. Nejlépe bych pak z celého českého dabingu ohodnotil dabing Diviše ze Skalice. I u ostatních dabérů jde poznat, že se snaží, ale zasazení jejich hlasu k dané postavě zní někdy divně.

Zkusil jsem samozřejmě i anglický dabing. Zde mi přišlo obsazení postav o poznání lepší v rámci jejich věku a postavení. Bohužel to na rozdíl od českého dabingu kazil fakt, že dabéři neměli možnost vidět situaci nebo hru a prostě jen četli svěřený text. Není tedy dobře rozeznatelný rozdíl mezi větou tázací a větou oznamovací, což je vidět již v prvním větším rozhovoru na začátku hry. V rámci pohodlí jsem tak skočil zpět k českému dabingu.

Mohou hrát i nevidomí

Již před vydáním se vývojářské studio KUBI Games nechalo slyšet, že hra bude i pro nevidomé, a skutečně je tomu tak. Ve hře je možnost opravdu pestrého nastavení zvukových signálů, díky kterým mohou zrakově znevýhodnění hráči okusit tento titul se vší parádou. Je zde možnost zvolit zvukové signály v případě, že se změnilo prostředí, jste blízko cíli, máte možnost provést interakci nebo potřebujete přímou pomoc s orientací. K dispozici je také sonar či upozornění na důležitý předmět nebo nepřítele v okolí. V rámci nepřátel je pak specifický zvukový signál i pro útočícího či ustupujícího nepřítele. Zároveň se v rámci pomoci s navigací postava natočí správným směrem a vždy se přehraje zvuk.

1428 Shadows over Silesia 21

1428: Shadows over Silesia je bezesporu zajímavý titul, jehož příběh se odehrává v době husitských nepokojů. Hra si bere historické události a skvěle s nimi operuje ve svůj prospěch, fantasy prvek v podobě magie a různých mytologických potvor skvěle implementuje do „uvěřitelné“ podoby. Husité jsou zároveň reálně vyobrazeni bez koření romantismu. Některým hráčům však bude dělat problém kostrbaté ovládání a nutná práce s kamerou, soubojový systém pak rozhodně vyzkouší vaše nervy a pevnou vůli tím, že si na něj budete muset zvyknout. Když však překousnete různé neduhy, kterými hra trpí, a dáte jí šanci, odvděčí se vám řešením zapeklitých hádanek a parádní atmosférou poctivého příběhu, ze kterého by si mohly vzít některé adventury příklad.

Klady
 • příběh a zasazení hry
 • dva rozdílní protagonisté
 • atmosféra
 • originální a náročné hádanky
 • grafika
 • soundtrack
 • kompletní česká lokalizace
 • přizpůsobení pro zrakově postižené
Zápory
 • některé pasáže hry by potřebovaly vyladit
 • umělá inteligence postav
 • kostrbaté ovládání a nutná práce s kamerou i během soubojů
 • dabing některých postav
Platforma PC
 • Datum vydání 04.10.2022
 • 0.0

  Doporučujeme

  Petr Polák

  Hry hraje již přes 25 let, začínal na jednom z prvních NES v České republice. Postupem času se přesunul na PC, kde hraní her naprosto podlehl. Má rád hry všeho druhu, které představují i určitou výzvu. Achievement hunter.

  Sledujte nás:

  © 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.