Against the Storm náhled

Against the Storm – nebát se bouře

15. 11. 2022
 

Správa města či osady s sebou kromě určitých privilegií nese i různá rizika. Jste zodpovědní za správný chod svěřeného území a spokojenost obyvatel, ale také za prosperitu a plnění požadavků z nejvyšších míst, která vám svěřila tuto důležitou úlohu. V temné budovatelské strategii Against the Storm je jedním z vašich úkolů nezklamat královnu a nepocítit tak její hněv na vlastní kůži.

Vývojáři vsadili v Against the Storm na kombinaci a vyplatilo se to

Sázkou na kombinaci dvou zdánlivě neslučitelných herních žánrů dali svou kůži na herní trh vývojáři ze studia Eremite Games, které se skládá z malého týmu pěti nezávislých tvůrců, se sídlem v Polsku. Vydavatelem titulu je společnost Hooded Horse.

Against the Storm je budovatelská strategie v temném fantasy světě, která má prvky rogue-lite. Z toho plyne, že pokaždé když se vydáte na novou výpravu do divočiny, přenesete si zdroje, vylepšení a zkušenosti z minulých výprav. Divočina však skrývá mnohá nebezpečí a nikdy nekončící bouře bude vaše obyvatele bičovat, aby se podřídili. Pokud by vaše osady padly, výprava může skončit, samotná hra však nekončí.

Příběh hry vás zavede do světa, který sužuje bouře Blightstorm, ohavný cyklus ničení, který pustoší vše, co mu přijde do cesty. Jediným bezpečným útočištěm je Smoldering City, kde vládne tajemná královna. Jste místokrál, vůdce pověřený královnou, aby získal zpět krajinu a objevil ztracené bohatství pro Smoldering City – to představuje poslední baštu civilizace proti Blightstorm, která zničila starý svět. Vaším cílem je pomoci vybudovat Smoldering City a zajistit budoucnost královniných poddaných.

Ve většině budovatelských strategií se soustředíte na jedno místo, případně jeden region, který máte za úkol spravovat. V Against the Storm musíte vybudovat rozsáhlou síť prosperujících osad v různých biomech a s fantasy rasami, z nichž má každá své vlastní specializace, potřeby a využití. Pro některé rasy jsou navíc specifické biomy neslučitelné se životem, takže musíte brát ohledy i na tento fakt.

Nikdo učený z nebe nespadl, hru si však osvojíte rychle

Against the Storm má několik opravdu unikátních a povedených herních prvků. S ohledem na tento fakt vývojáři ihned při spuštění nabízejí možnost projít si tutoriál, který vás v rámci jednotlivých kapitol seznámí se všemi mechanismy a principy hry.

V průběhu hry je možnost si vyvolat menu s nápovědou a různými doplňkovými informacemi a tipy. Ze začátku je pravděpodobné, že mnoho her prohrajete nebo nesplníte na 100 %, což, jak jsem již naznačil, v konečném důsledku nic tak zásadního neznamená, protože můžete začít znova. Respektive si na obrovské herní mapě vyberete lokaci v patřičném biomu (herní mapa je pokryta mračny, postupně ji budete odkrývat), kde budete chtít vybudovat novou osadu, kterou poté propojíte s hlavním sídlem královny.

Když si vyberete lokaci (každá lokace má různé výhody a nevýhody) na hlavní mapě a počáteční vybavení, materiál a skupinu pracovníků, přesunete se na zvolenou mapu. Hned zpočátku vás zaujme nádherné grafické zpracování a propracovaná různorodost biomů. Ke grafickému zpracování se však ještě dostanu.

Začínat budete s prvotním ohništěm, skladištěm a přístupem k základním budovám. Jedná se zpravidla o jednoduché přístřešky pro obyvatele, dílny na zpracování dřeva, kamene a první zdroje potravy. Do začátku dostanete také pracovníky, tedy počáteční obyvatele dané osady, s tím, že jak jsem již zmínil, každá rasa je vhodná do jiného biomu a má své vlastní potřeby a charakteristiky. Kolik čeho dostanete do začátku se bude odvíjet nejen od toho, kolikátý průchod nebo spíše pokus o vybudování funkční osady máte již za sebou a jaká máte vylepšení ve stromu dovedností, ale také jakou zvolíte obtížnost.

Na vámi vybrané mapě se bude nacházet i několik surovinových uzlů, které jsou pro každou mapu náhodně vygenerované. Tedy další prvek, který dává bod ke znovuhratelnosti, každá hra je tak určitým způsobem jedinečná, stejně jako způsob, jakým ji můžete vyhrát. Úkoly jsou totiž také náhodně generované, někdy stačí doručit do sídla určité suroviny, jindy postavit určité budovy, dosáhnout počtu obyvatel a dostat jejich spokojenosti na určitou úroveň apod. Pokud budete úkoly plnit dobře a královna nebude rozhněvaná, jednou za čas vám poskytne i různé bonusy, zpřístupní budovy, nástroje či oděvy pro pracovníky apod. Z těchto výhod za loajalitu si budete moci vždy vybrat, co se vám bude více líbit nebo hodit.

„Kdo se bojí, nesmí do lesa“

V titulu Against the Storm se nemusíte bát, že by nepřátelské síly zaútočily na vaše městečko. Největší nebezpečí ve hře představuje bouře. Každý den probíhá cyklem slabého deště, tedy mrholení následovaného bouří. Samozřejmě že na každé mapě a biomu má ona bouře a mrholení rozdílné škodlivé účinky. S postupem hry se budou tyto účinky zvyšovat. Při extrémních dopadech bouře můžete přijít nejen o veškerou populaci, ale také o budovy. Bouře se všichni bojí, tím spíše, pokud jí musí čelit nenajedení nebo bez patřičného oblečení. V takovém případě se ještě znatelněji sníží efektivita a odhodlání dělníků, kteří vás následně začnou opouštět.

Dalším prvkem, kterému budete čelit, je prchlivost a hněv královny. Vaším úkolem je plnit její požadavky ve formě úkolů, jak jsem již zmínil výše. Smyslem hry je dosáhnout potřebných bodů reputace, což znázorňuje modrá linka na dolním ovládacím panelu, hned vedle červené linky, která znázorňuje míru hněvu královny. Pokud královna dosáhne maximálního hněvu dříve, než vy dosáhnete maximálního sloupce reputace, hra končí a vy prohráváte.

Reputaci zvyšujete třemi způsoby, kterými jsou řešení dělníků (obyvatel), plnění požadavků královny (plnění úkolů v sekci úkoly) nebo průzkum krajiny a dokončení specifických událostí v objeveném prvku na mapě. Tímto prvkem může být opuštěný mlýn, staré ohniště nebo jiné specifické budovy, které opravdu stojí za prozkoumání. Průzkum a splnění zadání vám poskytne i užitečné předměty či materiál.

Against the Storm 8

Není bobr jako bobr

Již několikrát jsem zmínil specifické rasy obyvatel nebo pracovníků, chcete-li. V momentálním stádiu se ve hře nachází celkem čtyři rasy. Harpyje, které jsou nejnovějším přírůstkem, jsou majestátní a křehké bytosti s temnější, agresivnější stránkou. Vynikají zejména v alchymii a jsou to geniální vědci. Dále zde máme sympatické bobry. Jde o zručné pracovníky, kteří vynikají v práci s dřevem a v jeho zajištění. Bobři jsou určitým způsobem pilířem celé infrastruktury dělníků, protože dřevo potřebujete i k udržování ohně ve starém kamenném krbu, bez kterého by nebyl život, a ke stavbám počátečních budov. Nechybí samozřejmě lidé, kteří se nejlépe uplatní v zemědělství a vaření. Pokud přiřadíte lidi jako pracovníky k zemědělským polím, dosáhnete maximálního efektu úrody a také značných bonusů. Nezapomínejte, že produkce potravin je klíčová, tedy i přidělení lidí k pecím s pečivem je opravdu vhodné. Poslední momentální rasou jsou ještěři nebo ještěrolidé. Jedná se o laskavá a starostlivá stvoření, čemuž odpovídají i jejich schopnosti. Nejlepší je mít vždy jednoho z ještěrčího lidu, který dohlíží na starobylý krb a dává mu bonus ke globálnímu odhodlání. Ještěři jsou navíc zběhlí ve starobylých obřadech a obyčejích. Jsou však velmi náchylní na klima, dávají přednost teplému prostředí a potřebují kvalitní oděv. Jsou vhodní k získávání potravy z lesa, a tak mohou zaskakovat i v zemědělské činnosti.

Všichni mají své různé potřeby a přání, která je udělají šťastnými, což se samozřejmě také promítá do reputace, jejich zdraví i kvality a rychlosti práce. Některé požadavky jsou pro všechny stejné, jde o přístřešek, jídlo (zde se liší určité preference) a potřeby zábavy (což je opět rozdílné pro každou rasu, může se jednat o náboženství, rvačky, alkohol atd.).

K uspokojení všech potřeb budete vyrábět poměrně pestrou paletu předmětů z mnoha specifických budov. Nezapomínejte, že spokojení pracovníci jsou dobří pracovníci a vám roste i reputace, efektivnost a můžete rychle plnit požadavky královny. Svoji osadu tak budete pomalu rozšiřovat, až si všimnete, že vlastně máte prvotřídní fantasy město, které žije vlastním životem.

Můj dům, můj hrad aneb tady chci spát

Vaše osada, nebo v pozdější fázi spíše městečko, je tvořena pestrou paletou budov a různých dekorativních doplňků. Ne vždy budete mít přístup ke všem budovám. Některé budovy se vám otevřou po splnění určitých úkolů od královny, jiné při dosažení milníku v reputaci nebo prozkoumání nově nalezeného území.

Princip hratelnosti a budov spočívá v tom, že ke každé budově (kromě přístřešků) přiřadíte pracovníky. Zvolit si můžete z příslušných ras, které máte k dispozici, a tedy z jedinců, kteří nemají zatím přidělenu žádnou specifickou pozici. Pozice můžete samozřejmě dle potřeby měnit. Je lepší, když do kamenolomu, pily nebo pekárny dáte pracovníka, který pro danou pozici nemá bonusy, než abyste byli úplně bez přísunu dřeva nebo potravin. Až vám přijdou další pracovníci do města, můžete pozice přeobsadit.

Budovy musí být v dosahu zdrojů, tedy stromů v případě pily, u kamenolomu v dosahů lomů nebo v případě sběračů lesních plodů u zdroje těchto plodin. Když se daný zdroj vyčerpá, musíte budovu posunout k jinému ložisku. Nemusíte se však děsit, že byste museli celou budovu stavět znova, nastavovat znovu pracovníky a všechno. Vývojáři v tomto ohledu šli hráčům naproti, patrně si byli jistí, že s tímto principem by neuspěli. Namísto toho je možnost jednotlivé budovy pomocí tlačítka „move“ na kartě této budovy jednoduše posunout. Rozhodně je však vhodné, když takovou pracovní budovu přesunete, k ní vybudovat cestu. Pohyb po cestách přidává procentuální bonus k mobilitě jednotlivých pracovníků, což se rozhodně vyplatí.

V rámci budov je možnost v určité fázi postavit kamenný krb, v jehož dosahu musí být umístěny obytné domy, ale také obchodní stanici. Díky obchodní stanici se ve vaší osadě bude moci zastavit karavana obchodníků, s nimiž můžete měnit různé předměty, materiály, kupovat městské plány budov apod. Obchodníky můžete ale také zkusit držet násilím a okrást je.

Jak to vlastně funguje?

Jak již tušíte, ve hře je toho opravdu hodně. Jistě si kladete otázku, jak to vlastně funguje? Po určitém stádiu, kdy máte dobrou reputaci, jste úspěšní, královna vás má ráda a všechno funguje, jak má, se dostanete do fáze, kdy je prostředí příliš nepřátelské a bouře je velmi silná. V návaznosti na to se vrátíte do Smoldering City.

Nastává onen rogue-lite prvek hry a znovuhratelnosti. Nyní je na čase si vybrat novou lokaci v patřičném biomu a vrhnout se opět do práce. Je však brán v potaz váš předchozí úspěch nebo nezdar. Ať už vyhrajete, nebo prohrajete, odemknou se vám některé suroviny, které můžete použít k postupu v gigantickém stromu technologií. Strom technologií představuje vylepšení Smoldering City, čímž máte určité bonusy a výhody podle toho, co zvolíte.

Může se jednat o rychlejší shromažďování dělníků, trvalé odemčení dalších budov, procentuální výhodu –2 % v růstu netrpělivosti královny, procentuální bonus k intenzitě návštěv obchodníků ve vaší osadě nebo bonus ke snížení spotřebě dřeva či jiných materiálů při různých stavbách apod.

Against the Storm 12

Grafika, která pohladí oko i duši

Po grafické stránce je Against the Storm opravdu působivá. Nenajdete zde žádné high-tech efekty, zato má hra krásný ručně malovaný výtvarný styl s unikátními postavami, budovami a detaily. Při přiblížení je vidět, jak se bobrům při chůzi hýbe ocásek, harpyje mají krásná křídla plná peří a ještěři mají své typické kloboučky.

Každý biom má svůj originální výtvarný styl, který z něj dělá jedinečnou oblast a který ještě více prohlubuje onu radost ze hry. Jednotlivé budovy, které postavíte nebo najdete, mají své detaily a odstíny. Tady je prostě vidět, že se někdo snažil a věnoval hře lásku. Uživatelské rozhraní je také velmi přátelské, a když se naučíte všechny principy a mechanismy, budete se v něm pohybovat s lehkostí a grácií. Žádné složité překlikávání nebo nesrozumitelné záložky, vše je úhledné, čitelné a přehledné.

Za celu dobu hraní jsem již v této fázi hry nenarazil na žádný bug nebo grafický problém, a to i když jsem obraz cíleně přibližoval, budovy stavěl co nejtěsněji u sebe nebo měnil pohledy kamery z jiných stran.

Na pozadí hraje podmanivá vokální skladba s instrumentálním nádechem. Jedná se o příjemnou hudbu, bohužel však v jedné smyčce a po čase ne moc výraznou. Zvuky ve hře celkově příliš nevyčnívají. Každá budova má jedinečný a osobitý zvuk. můžete slyšet štípání dřeva u dřevorubců, bublání lektvarů u alchymistů nebo rozbíjení a práci s kamenem či pečení dobrot. I přesto jsou však některé zvuky bohužel nevýrazné.

Předběžný přístup a plány do budoucna

Titul je momentálně ve fázi předběžného přístupu, proto se některé mechanismy a prvky mohou ve finální verzi ještě lišit. V plánu je navíc spousta novinek, jak můžete vidět na přiložené roadmapě, kterou si můžete hravě zobrazit i ve hře.

Against the Storm roadmap

Against The Storm patří jednoznačně k nejlepším hrám, které jsem za tento rok mohl recenzovat. Tato budovatelská strategie s rogue-lite prvky přináší propracovanost, eleganci a zároveň sofistikovanost do jedinečného díla. Nádherné výtvarné podání vás prostě ohromí, a jakmile pochopíte všechny herní prvky a mechanismy, stane se z tohoto titulu jednoznačně žrout vašeho času. To však může být také určité úskalí celé hry, je zde toho prostě tolik perfektního, že počáteční učení vám může zabrat i několik hodin.

Klady
 • zasazení hry a kombinace různých světů
 • propracovanost
 • pestrá paleta budov a předmětů
 • vysoká znovuhratelnost – každá hra je jiná
 • různé biomy a lokace s rozdílnými vlastnostmi
 • každá rasa má své výhody, nevýhody a potřeby
 • náhodně generované mapy
 • gigantický strom technologií
 • nádherné grafické zpracování
 • příjemné uživatelské rozhraní a přehlednost
Zápory
 • nevýrazné ozvučení
 • poměrně vysoké nároky na učení se mechanismů a principů hry
Platforma PC
 • Datum vydání 01.11.2022
 • 0.0

  Doporučujeme

  Petr Polák

  Hry hraje již přes 25 let, začínal na jednom z prvních NES v České republice. Postupem času se přesunul na PC, kde hraní her naprosto podlehl. Má rád hry všeho druhu, které představují i určitou výzvu. Achievement hunter.

  Sledujte nás:

  © 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.