Crusader Kings III intro

Crusader Kings III – do světa intrik

18. 7. 2021
Zdroj náhledu: igdb.com

Crusader Kings III je strategická hra, která nabízí výlet do lidských dějin. Hra, kterou má na svědomí Paradox Development Studio a jejímž vydavatelem je Paradox Interactive, sklidila již ihned po vydání velký úspěch. Na Steamu má dokonce stabilní hodnocení 93 %, což je podle platformy odpovídá „Velmi kladné“ hodnocení.

Hra se zabývá 600 lety dlouhých lidských dějin, a to konkrétně od 9. do 15. století, navíc se všemi geopolitickými konflikty, náboženskými nepokoji a mezilidskými boji, které je provázely. Titul je pak přímým pokračováním Crusader Kings II z roku 2012.

Výlet do historie s Crusader Kings III

Základní verze hry nabízí celkem šest historických scénářů. Tři z nich začínají v roce 867, první je zaměřen na syny bájného Ragnara Lodbroka (znáte ze seriálu Vikingové), kteří chtějí pomstít smrt svého otce.

Ve druhém scénáři je hra více zaměřena na mocenské bitvy na území Evropy a Afriky. Tohoto scénáře se však neúčastní pouze ryze středoevropské mocnosti, ale také maďarské kmeny a vůdkyně Daurama, též známá jako Magajiya Daurama. Její vláda se soustředila na stát Daura, podle stejnojmenného města, který je dnes emirátem ve státě Katsina v Nigérii. 

Třetí scénář je pro Evropany patrně více familiární, protože se odehrává po smrti římského císaře Ludvíka I. Pobožného. Říše byla rozdělena mezi čtyři muže, kterým koluje v žilách krev samotného Karla Velikého. 

Pokud zatoužíte poznat blíže historii Anglie, hra vám dá možnost nahlédnout do bojů o její osud, který se odehrával roku 1066. V tomto roce totiž sváděl boj o trůn poslední anglosaský král Harold II. Godwinson.

Rok 1066 byl velmi plodný (ostatně jako celá lidská historie). Téhož roku se sváděly také boje o Kastilské království, po němž prahlo touhou hned pět velkých postav historie.

Pro většinu českých hráčů nebo milovníků blízkých českých dějin bude nejvíce zajímavá nebo si možná vzpomenete na hodiny dějepisu postava Vratislav II. Za něhož si musíte získat královskou korunu.

Zdroj: igdb.com

DLC politika Paradoxu již začala

Nebyl by to však Paradox, aby zůstalo pouze u základní vydané hry. 16. března tohoto roku bylo vydáno zatím první DLC, které nese název Crusader Kings III: Northern Lords, a jak již název napovídá, zaměřeno bude výhradně na tyto divoké nájezdníky ze severských zemí.

Seveřané, známí především jako divocí nájezdníci ze země sněhu a legend, byli složitou společností, v níž se loajalita zakládala nejen na vznešeném rodu. Vůdci se museli osvědčit jako válečníci, ale také jako soudci a vládci.

Northern Lords je první DLC pro hru Crusader Kings III a nabízí nové události a kulturní témata související se severskou společností.  Norské postavy mohou opustit své domovy a vést hosty do cizích zemí, aby založili vlastní království.

Přidáni byly také Jomsvikingové a štítonošky: norští svatí bojovníci a statné štítonošky se za vás chopí zbraní, zatímco postavy básníků mohou skládat uštěpačné výtky nebo romantické předehry. Nechybí ani berserkeři, runové kameny a jiné klasické symboly pro severských národů, včetně nových událostí a výzev.

Veďte svůj národ k vítězství a přepište dějiny

Vývojáři samozřejmě mysleli i na hráče, kteří nechtějí kráčet ve šlépějích rodů předurčených k tomu, aby psaly dějiny. Své dobrodružství můžete začít jako člen některého bezejmenného uskupení či jako syn známého otce, který má však (zatím) nulovou šanci na získání většího vlivu, nebo dokonce trůnu. Můžete tak hrát prakticky za kohokoli, kdo měl určitým způsobem na starost nějaké území nebo měl větší movitý statek. Za rolníka byste toho nikdy moc neudělali, spíše by vás každý okrádal pod výhružkou zmasakrování.

Nicméně, rozjezd za neznámé rody, je poněkud „slabší“ a nemá takové tempo jako hra za některého z významnějších šlechticů. Přeci jenom, bezvýznamný šlechtic nikoho nezajímá. Když si však již vyberete, za koho vlastně budete přepisovat tok dějin, automaticky nad ním přejímáte kontrolu.

Od tohoto okamžiku na vás hra začne doslova chrlit hromady povinností a událostí. Uvědomíte si tak, co všechno měl takový vladař, pokud vykonával svou funkci svědomitě, vlastně na starosti. Musíte plnit prakticky všechno, aby vaše království dobře fungovalo tak, jak má a jak se očekává.

Zdroj: igdb.com

Povinnosti a zase jen povinnosti

Starat se musíte nejen o váš dvůr, ale také o kontrolovaná města, území a o bezpečnost vaší země jako takové. Nicméně je to na vás, jaký vládce budete – pokud budete zodpovědní, lid vás bude milovat, pokud budete marnotratní tyrani, vaše vláda nebude mít dlouhého trvání.

Nicméně můžete být sebelepší vládci, prim zde hraje šlechta. I když máte poměrně slušnou vojenskou sílu, tak se neobejdete bez své „věrné“ šlechty, která prakticky drží váš trůn. Pokud budete místo svých šlechticů spíše upřednostňovat sebe a rolníky, může se z vaší „oddané a loajální šlechty“ stát váš hlavní a většinou i fatální nepřítel. Šlechta vás fakticky sesadí a zabije. Na vaše místo pak bude dosazen někdo, kdo bude šlechtě více po vůli. A může to být klidně váš bratr, kterému je jedno, čí korunu si na hlavu nasadí.

Dostáváme se tak k nevyhnutelnému faktu života, tedy ke smrti. V případě úmrtí hlavní postavy vámi zvoleného rodu přejde vláda na nejstaršího člena vládnoucího rodu. Tedy na panovníkova syna, lenního pána nebo mezi všechny děti, čímž může dojít k rozpadu velkého impéria na malá vévodství, kterými bylo předtím, než je sjednotil původní vladař.

Stejně jako v předchůdci Crusader Kings II, i zde hrají velkou roli vztahy mezi členy rodiny a dalších rodů. Vývojáři tak počítali i s tím, že smrt jednotlivce nikdy neznamená v Crusader Kings III úplný konec. Do svých rukou dostanete dalšího významného člena (muže či ženu), s kterým budete pokračovat v odkazu svého rodu.

Problém zde však nastane, když vymřou všichni z vaší vládnoucí větve. V daném okamžiku pak totiž není nikdo, kdo by šířil slávu vašeho rodu, který již neexistuje. Hra tímto automaticky končí bez ohledu na to, jaká pozitiva nebo negativa máte na svědomí. Zde se jeví jako trochu shovívavější například historická série Total War.

Zdroj: igdb.com

Rodina je základ úspěchu

Rodina je jedním z dalších základů úspěchu, respektive funkční a dobře rozvětvená rodina. Vzhledem k tomu, že v Crusader Kings III je smrt na denním pořádku, a to u všech panovnických dvorů, je více než nutností mít po ruce dostatečný počet dědiců.

Členové vašeho rodu mohou skonat rukou vraha nebo zákeřnou nemocí, být zabiti v bitvě nebo se jednoduše mohou stát obětí jednoho ze svých špatných rozhodnutí. Na této šachovnici politické hry života a smrti je každé rozhodnutí tah onou figurkou na šachovnici. A žádný tah nezůstává bez odezvy.

Tak jako tomu bylo v reálném světě, i Crusader Kings III je politickou hrou intrik a konspirací, a jestli chcete v tomto nebezpečném moři přežít, musíte se do těchto akcí aktivně zapojit. Nechybí tak oblíbené akce jako svádění, očerňování a šíření pomluv nebo i vraždění a provádění dalších akcí. Jejich průběh provází vždy řada nahodilých událostí rozhodujících o tom, zda akce nakonec dopadne úspěšně a jaký dopad přinese. 

Samotný výsledek však nedefinují pouze vaše volby. Velký vliv na celou „operaci“ má také výběr účastníků daného komplotu, a hlavně dovednostní strom vašeho panovníka. Tento strom si na začátku své životní cesty máte možnost zvolit. Je na vás, zda se zaměříte na diplomacii, intriky, válečnictví nebo správcovství, každá dovednost má své pro a proti. Válečník se vypořádá s problémy lépe na bitevním poli než ve vysoké politice, a naopak diplomat může vyhrát bitvy ve vysokých kruzích bez prolití kapky krve. 

Není nic snazšího než z potenciálního nepřítele udělat spojence, a to sjednáním vhodného sňatku. Provázanost a budování pout s jednotlivými postavami je jedním z primárních diplomatických prvků hry. Každý má své přátele a nepřátele a jsou zde jsou zde i silně neutrální postavy. Peníze pak samozřejmě dokáží rozzářit srdce většině těchto postav.

„Vítězství se nedá vybojovat štítem, k tomu je zapotřebí meč.“ – Scipio Africanus

Samozřejmě by to nebyly dějiny bez bitev. V Crusader Kings III lze situace řešit nejen svedením vlastní matky, vraždou bratra nebo prodáním vašeho nezletilého dítěte do otroctví, ale také bojem. Základní myšlenka střetů na bitevním poli je ve své podstatě velmi jednoduchá. Vojska se střetnou na určitém bodě (jednoduše se srazí) a vy následně nemůžete (podobně jako třeba u Imperator: Rome) bitvu žádným způsobem ovlivnit. To je poměrně škoda, zde se zdá více akčnější série Total War, kde můžete v bitvách i bojovat. Zamrzí o to více, že zde není ani žádné pěkné mini video třeba uprostřed obrazovky. Navodilo by to alespoň trochu pocit akce z bitvy, kdybyste mohli sledovat třeba různá videa, jak si vaše armáda v boji vede.

Případně není ani možnost nějak hlouběji navolit strategii nebo reagovat na události, které se mohou v průběhu bitvy vyskytnout, což je rozhodně škoda. 

Novinkou oproti předešlému dílu je, že každá frakce, nebo národ, chcete-li, tu má vedle obyčejných odvedenců shromážděných v hlavním městě možnost nasadit do pole také specialisty náležící k její kultuře.

Najdete zde tak huskarly, zbrojnoše nebo již zmíněné berserkery. Čím více těchto specificky zaměřených jednotek do své armády najmete, tím větší šanci na vítězství máte. Ovšem spoléhat pouze na tyto profesionály se také nevyplatí, a to zejména kvůli finanční stránce. Nicméně je zde i možnost najmout si žoldáky, pokud tedy máte dost financí. Žoldáci bojují za toho, kdo dá víc, a do boje přivedou své vlastní bojem zocelené muže. Smlouva se žoldáky je uzavírána vždy na určitou dobu, takže když smlouva vyprší, musíte ji obnovit, a to většinou za větší obnos peněz než poprvé.

Zdroj: igdb.com

Válka je dlouhodobý a složitý proces

Válka je zde však poměrně dlouhodobý a složitý proces – nelze jednoduše vyhlásit válku, komu se vám zrovna zalíbí. Nejdříve vás čeká postup, v jehož rámci se musíte pustit do vytváření určitých nároků a následného obsazování nepřítelova území. Případně budete i pátrat po vládci dané frakce. Pokud zajmete vládce, můžete hned lépe vyjednávat o svých nárocích. O tomto faktu samozřejmě uvažují také protivníci řízení AI. Jak se říká, „useknout hadovi hlavu“. 

AI je celkově na velice dobré úrovni a na rozdíl od jiných her se zde chová opravdu logicky. Některá rozhodnutí mohou zaskočit nebo překvapit, ale při troše zamyšlení a kalkulování se dá jednání AI logicky pochopit.

Grafika a ozvučení

Graficky nejedná o žádné zázraky. Grafika odpovídá konceptu a zařazení hry. Respektive tím, že zde nejsou žádné velké bitvy, měli vývojáři snazší práci. Nicméně během hraní se vám objevují různá okna s postavami a následným prostředím, která jsou poměrně dobře graficky znázorněna. O to větší je škoda, že ve hře nejsou v tomto pojetí třeba malé minisekvence, jako tomu bylo třeba u her Total War. Tam jste mohli vidět vašeho vraha, jak se snaží někoho zabít atd. Tento fakt ubírá hře onen akční náboj. Nicméně tato hra je hlavně strategií nebo pro určité hráče manažerským simulátorem.

Samotné rozhraní je přehledné a vcelku lehce se v něm zorientujete zde se opravdu potvrdil styl, vkus a zkušenosti vývojářů.

Zvuk je povedený a odpovídá zasazení hry a taktéž samotný soundtrack je velice povedený a střídá elegantní skladby.

Crusader Kings III je jednou z těch her, které, i když je musíte vypnout, protože jdete do práce nebo školy, vám chtě nechtě v hlavě zanechají ten nutkavý pocit jít hrát. Už se nemůžete dočkat až budete doma a opět zapnete hru. Během přednášky nebo porady si v koutku mysli plánujete, co uděláte dalšího, koho zavraždíte, s kým oženíte vašeho syna nebo kam poputujete se svým vojskem dále. Hratelnost je opravdu na skvělé úrovni a to jde i ruku v ruce s přehledností. Bohužel na onom pocitu značně ubírá absence možnosti ovlivnit bitvu nebo alespoň předem navolit strategii či pomocí rozkazů reagovat nějak v průběhu bitvy na aktuální dění na bojišti.

Klady
 • logicky smýšlející AI
 • podpora modifikací
 • možnost hrát za kohokoli
 • hratelnost a přehlednost
 • komplexní intrikování a pletichy
 • dobře propracovaná politika
 • soundtrack
Zápory
 • absence znázornění bitev nebo alespoň vizuální ukázky bitvy
 • žádná hlubší taktická možnost ovlivnění bitvy
 • slabší vizuální zpracování
Platforma PC
 • Datum vydání 01.09.2020
 • 0.0

  Doporučujeme

  Vizuál

  Audio

  Příběh

  Znovuhratelnost

  Technické zpracování

  Obtížnost

  Petr Polák

  Hry hraje již přes 25 let, začínal na jednom z prvních NES v České republice. Postupem času se přesunul na PC, kde hraní her naprosto podlehl. Má rád hry všeho druhu, které představují i určitou výzvu. Achievement hunter.

  Sledujte nás:

  © 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.