Last Train Home – úvodka

Last Train Home – cesta československých legionářů 

28. 11. 2023
Zdroj náhledu: igdb.com

Lidé mezi sebou bojovali již od nepaměti a za tu dobu válčení prošlo velkým vývojem. Za největší zlom v moderním válečnictví je pak považován konflikt, který ovlivnil celý svět, první světová válka, známá též jako Velká válka. Last Train Home vás zavede do Ruska těsně po konci první světové války, kde pravé probíhá občanská válka.

Výstřely, které změnily dějiny

Patrně každý zná oficiální nebo lépe řečeno formální příčinu začátku první světové války, jíž byl úspěšný atentát na následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este spáchaný v Sarajevu dne 28. června 1914 Gavrilem Principem. Přesně měsíc poté vyhlásilo Rakousko-Uhersko odvetou válku Srbsku. Následoval sled velmi rychlých událostí, neboť se na základě předchozích aliančních smluv spustila řetězová reakce ostatních států a během zhruba čtyř týdnů se většina Evropy ocitla ve válečném konfliktu.

První světová válka byla dlouhou dobu ve videoherním průmyslu poměrně opomíjené téma. Milým překvapením je v tomto tematickém okruhu Last Train Home od českého vývojářského studia Ashborne Games, jenž sleduje příběh československých legionářů v roce 1917, kteří bojovali jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé československé republiky.

Nyní mají tito hrdinové pouze jediný sen: vrátit se domů, do milované vlasti, do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Cesta však nevede přímo na západ, ale na východ, přes celé Rusko, a to konkrétně do Vladivostoku a následně lodí do Evropy. Jedná se o pohyb přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. 

Rudou armádu založili bolševici, aby upevnili svou moc nad sjednoceným Ruskem. Bílá armáda, tedy bělogvardějci, se pak ve snaze o obnovu carství rudým postavila. Československá legie tak byla ve velmi ošemetné situaci. Ozbrojená jednotka v cizí zemi bez jasné příslušnosti k jedné z válčících stran je potenciální nepřítel pro všechny.

Inspirace skutečnými událostmi a zápisky

Příběh hry je založen na historických událostech a zápiscích člena československé legie. Hned na úvod se sluší také zmínit přítomnost žen coby vojákyň. České legie nedovolovaly, aby byly ženy jejich součástí. Ženy i přesto s vojáky ve vlacích opravdu jezdily, byly to zdravotnice, operátorky, a dokonce i bojovaly, ačkoliv nebyly formálně uznány jako členky legie. Ženy také bojovaly na obou stranách zmíněné občanské války.

Vaše dobrodružství coby kapitána začíná pod velením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů směřujících obrněným vlakem do Vladivostoku.

Ještě před vstupem do hry si můžete zvolit z poměrně pestré nabídky obtížnosti a různých nastavení. Vývojáři si dali opravdu záležet, ze hry si tak můžete udělat čistou strategii, aniž byste se museli zatěžovat shromažďováním materiálů pro pohyb vlaku a survival prvky. Nastavit si můžete třeba i frekvenci a závažnost nahodilých událostí. Máte možnosti vypnout ukončení hry v důsledku slabé morálky vašich legionářů či změnit poškození nepřátel, utrpěné poškození a další specifika. Hru tak může hrát jak fanda do realtimových strategií, tak hráč, který si chce spíše vychutnat skvělý příběh a jeho zasazení.

Hraní Last Train Homese dá rozdělit na dvě části. První je realtimová strategie, přičemž bitevní rozhraní připomíná Commandos a Company of Heroes. Druhou částí je pak manažerské rozhraní hry, kde přiřazujete postavám povolání, specializace a práci v různých vagónech vašeho vlaku.

My, legionáři, nikde nikoho nenecháme“ – Major Gazdík

Taktická část Last Train Home je z izometrického pohledu ve stylu již zmíněných Commandos nebo Company of Heroes. Své legionáře můžete ovládat jednotlivě nebo je označit myší jako celek (případně vytvořit skupinky po dvou a více) a následně je přesunout, kam potřebujete. V případě, že máte označeno více legionářů a vyšlete je sebrat materiál, který se na mapě nachází, se pro tento materiál vždy rozhodne jít velitel čety (nebo vytvořené skupiny).

Operace s jednotlivými legionáři je při posunu na bitevní mapě (záměrně užívám označení „bitevní mapa“, protože je ve hře ještě hlavní mapa, ke které se dostanu), průzkumu i v rámci bojů přirozená a poměrně svižná. Můžete zadávat jednotlivé příkazy v rámci specializace legionáře či označit skupinu, aby se rychle přesunula za kryt nebo začala střílet na cíl. Krytí funguje dobře, a to jak pro nepřítele, tak pro vás, co se týče mechanik a ochrany před střelami.

S umělou inteligencí je to bohužel někdy trošku ošemetnější. Některé příkazy musíte opakovat, třeba když chcete, aby kulometčík rozložil kulomet, kam má. Medik pak občas nereaguje na pokyn k léčení. Někdy je také třeba opakovaně kliknout na cíl, když máte označenou skupinu a chcete, ať všichni střílejí na jednoho nepřítele, například aby nemohl utéct a zvonit na poplach. Jinak se vaše jednotky chovají dobře, primárně automaticky střílí a v návaznosti na svou specializaci a vlastnosti (včetně zkušeností a zvolených atributů) jsou i celkem zdatní střelci.

Můžete sice nastavit automatické střílení, nebo naopak být potichu, ale nelze zapnout automatické zalehnutí nebo zaběhnutí za nejbližší kryt, což je trochu zarážející. Pokud máte označeno více vojáků a zadáte jim použití krytu třeba za zídku, vidíte sice rozestavení, jak bude pozice následně vypadat, ale někteří vojáci stejně zůstanou lehce odkryti na rohu a musíte je ručně – jednotlivě přesunout a pozici poupravit. Neděje se to sice často, ale někdy vás to stojí zbytečná zranění.

Při zmínce o automatické střelbě přichází na řadu tichý režim, tedy stealth. Umění prosmýknout se kolem nepřátel je užitečné a dokáže být i efektivní, ale zde by to chtělo doladit a převzít si i z Commandos možnost plížení, protože stealth probíhá vestoje s lehkým přikrčením. Nezaznamenal jsem, zda nepřátelé reagují na hluk z vaší chůze, či nikoli.

Rusko je obrovské a nebezpečné

Manažerská stránka Last Train Home má své vlastní rozhraní, které je spolu spojeno s hlavní mapou herního světa. Přesouvání se po poměrně rozsáhlé mapě probíhá samozřejmě za pomoci vašeho obrněného vlaku. Jde o vaši základnu na kolejích, kde se připravujete na mise, shromažďujete jídlo i munici, odpočíváte a ošetřujete raněné – tedy poté, co si z jednoho z vagónů uděláte ošetřovnu. Vlak se může pohybovat logicky pouze po kolejích. K pohybu ke vzdálenějším místům na mapě, jako jsou třeba obchodníci, lesy, rybníky či jiné specifické lokace, používáte čety. Do jednotlivých čet můžete přiřadit v základu deset legionářů. Vždy je vhodné mít četu dobře složenou co do vlastností vojáků i co do specializace podle úkolu, který ji pošlete splnit.

Pokud četu vyšlete pouze k obchodníkovi, patrně nebudete potřebovat ostřílené legionáře a zdravotníka, jako když se bude jednat o bojovou misi. Nenechte se však zmást tím, co jsem napsal výše, existují totiž nahodilé události (a některé vyžadují vaše přímé rozhodnutí, jak se zachovat, což může vyvolat další reakce), které vaše čety mohou na cestách překvapit. Může se jednat o divoké zvíře, pomoc tamní vesnici, zranění v důsledku padajícího stromu při získávání dřeva nebo i střetnutí se s průzkumnou nepřátelskou četou.

Přišel čas si něco říci o specializacích, které můžete vaším legionářům přidělit. Specializace se dělí do dvou skupin, a to bojových a pak technických, tedy těch, které využijete pro provoz vašeho vlaku. Z bojových jsou zde kulometčík, granátník, střelec, průzkumník., podporou jim pak jsou zdravotník či doktor. Můžete mít i kuchaře, dělníka a technika. Jak vojáci získávají zkušenosti, můžete jim přidělovat i body atributů. U každé specializace pak vidíte, co je potřeba k otevření další úrovně, která odemyká další dovednosti.

Se zkušenostmi jdou ruku v ruce i personální vlastnosti vašich legionářů. Někdy se jedná o užitečné nebo vtipné vlastnosti, jakými je třeba „přátelský“, „řešitel problémů“ nebo „srandista“, který každou průpovídku okoření vtipnou hláškou či dovětkem. Horší už to je v případě, že je váš legionář „zbabělec“, „pacifista“, který netrefí ani stodolu, nebo „alkoholik“. Jsou zde i politické názory a vaše rozhodnutí mohou snížit nebo zvýšit morálku podle osobnostního přesvědčení jednotlivců. Bojové rysy získané zkušenostmi z tuhých bojů mohou taktéž značně ovlivnit vašeho legionáře.

Jede jede mašinka…

Váš obrněný vlak si můžete postupně vylepšovat, pokud se vám tedy podaří získat dostatek potřebných surovin. Můžete vylepšit lokomotivu i jednotlivé vagóny. Pokud si dáte čas a vylepšíte si lokomotivu co do síly nebo namontujete průrazné beranidlo, žádná překážka na trati vás nezastaví. Můžete i vylepšit kotelnu a jiné speciality, abyste ušetřili trochu uhlí při jízdě.

Z vagónů je tu pak dělostřelecký vagón, pěchotní vagón, skladový vagón nebo kuchyňský či zdravotnický vagón. V počátečním stádiu máte klasické vagóny, postupně je můžete přebudovat a ještě dále vylepšovat. Sluší se zmínit, že vagóny v rámci svého určení a vybavenosti mohou také znatelně ovlivnit morálku, stejně jako dostatečná ochrana a zásoba věcí na ohřátí proti kruté zimě, která na Transsibiřské magistrále panuje. Je to přece jen příjemnější, když máte kuchyň s kuchařem, který může vařit krysí gulášek z potvůrek nachytaných díky pastem ve vlaku, nebo dobře vybavenou ošetřovnu s lékařem.

Taktéž se budete moci lépe vypořádávat s nahodilými událostmi v podobě neočekávaných zranění nebo nemocí. Můžete se setkat s obyčejným ekzémem, svrabem nebo i tuberkulózou. Některá rozhodnutí, která budete muset v průběhu vaší cesty udělat, mají dalekosáhlé následky a morální hodnoty, s nimiž se budete muset v Last Train Home poprat. 

Krásná a krvavá cesta domů 

Grafická stránka je příjemná, jsou zde krásné skicované a renderované animace, statické kresby a krátké hrané filmečky. Výbuchy a střelba jsou líbivé, ovšem sem tam se najde nějaký ten bug, když například vaši legionáři pod palbou přelézají překážku, nebo když je při střelbě vidět projektil z kulometu, který letí trochu mimo, ale přitom zasáhne cíl. Všechno odpovídá dobovým předlohám a reálnému provedení – nejen zbraně, oděvy legionářů, prostých vesničanů nebo Rudé či Bílé armády, ale také vozidla. Vojáky postupující v noci osvětlují jen řídké záblesky z hlavně jejich zbraní, kousavý vítr bičuje jejich tenké kabáty a tanky zanechávají ve sněhu hluboké stopy.

Co si rozhodně zaslouží vyzdvihnout, je audio stránka hry. V české hře je nejen plnohodnotná lokalizace, ale také naprosto perfektní český dabing. Respektive se jedná o dabing český, slovenský a pak ruský. Je zde i možnost angličtiny a jiných jazyků, ale soustředil jsem se právě na češtinu. Herci si dali opravdu záležet, a pokud budete hrát v originále, hru si opravdu užijete. Další audio efekty jsou rovněž povedené, jen v případě větších výbuchů se mi v jedné pasáži zvuk vždy lehce trhnul. Jednalo se však o jeden úsek, pak to bylo bez jakýchkoliv problémů. 

Last Train Home je povedená RTS s prvky manažerského survivalu, která vypráví příběh československých legionářů s prostým přáním vrátit se domů. Stylistické zpracování včetně vizuální a audio stránky je skvělé a díky možnosti si nastavit, jakým způsobem chcete hrát a o co se chcete starat, si titul vychutná jak nadšenec do realtimových strategií, tak milovník příběhů. Hru trochu sráží dolů technický stav, který věřím, že velmi brzy bude vyřešen k dokonalosti. 

Klady
 • zasazení hry a inspirace historickými událostmi a zápisky
 • výborná možnost úvodního nastavení hry
 • legionáři mají mnoho možných rysů a charakterových i jiných vlastností
 • management + survival prvky
 • vylepšování a správa vlaku
 • přítomnost nahodilých událostí a reálných nemocí
 • vaše rozhodování ovlivní hru
 • česká lokalizace s dabingem
Zápory
 • technické bugy
 • mohlo být více specializací
 • v některých případech AI
 • řešení stealth akcí
Platforma PC
 • Datum vydání 28.11.2023
 • 0.0

  Doporučujeme

  Vizuál

  Audio

  Příběh

  Znovuhratelnost

  Technické zpracování

  Obtížnost

  Petr Polák

  Hry hraje již přes 25 let, začínal na jednom z prvních NES v České republice. Postupem času se přesunul na PC, kde hraní her naprosto podlehl. Má rád hry všeho druhu, které představují i určitou výzvu. Achievement hunter.

  Sledujte nás:

  © 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.