Raiders! Forsaken Earth

Raiders! Forsaken Earth – vůdcem nájezdníků

28. 1. 2023
 

Chamtivost, závist, schopnost ublížit jinému jen pro zábavu, i to je znak moderního inteligentního člověka. A pak je tu víra a různé politické postoje – za celou historii lidstva by se mohlo zdát, že se lidé poučili a budou se snažit konflikty spíše řešit diplomaticky než formou násilí. Opak byl však hořkou pravdou s tvrdými následky. V Raiders! Forsaken Earth se ujmete role vůdce nájezdníků v postapokalyptickém světě bez pravidel, kde přežijí jen ti nejsilnější.

Raiders! Forsaken Earth záchod

Generalissimus je mrtev, ať žije generalissimus

Když předchozí „generalissimus“ vaší organizace krvácí v písku, otočíte se a sledujete ostatní. Všichni na vás zírají se strachem v očích. Každý chápe, že velitelský plášť je nyní právem na vašich ramenou. Právě jste se stali vůdci organizace nájezdníků, která je bohužel po nezdarech předchozího velitele v troskách. Vaši operační základnu lze jen stěží nazývat základnou, protože se jedná o polorozpadlé kontejnery bez budov a řádného opevnění. Vaši nájezdníci jsou špatně vybavení a spíše připomínají bandu zbídačených poustevníků než obávané válečníky. Vaše potraviny ubývají a zásoby v podobě munice, stavebního materiálu a piva jsou vyčerpány. Je na vás, abyste obnovili svou organizaci a vrátili jí zpět svou zašlou slávu. Vybudujte svou organizaci a zároveň vydírejte, unášejte a ničte poslední zbytky civilizace. Pustina nepotřebuje dalšího hrdinu…

Raiders! Forsaken Earth je tahové taktické RPG od vývojářského studia Creative Storm Entertainment. V jádru se jedná o strategicko-manažerskou hru bez hlubšího příběhu. Jediné, co vás trochu uvede do děje, je textové okno po vytvoření postavy, které vás zběžně informuje o vašem stavu a pozici.

Hloupý koupí, chytrák loupí

Je na vás, jakým směrem vaši organizaci povedete. Tím, že ještě nejste nechvalně proslulí nájezdníci, jsou i osady, které jsou s vámi ochotné obchodovat. To se může zejména v začátcích opravdu hodit, protože výzbroj a zkušené nájezdníky, abyste mohli nějakou osadu přepadnout a vydrancovat, opravdu nemáte. Můžete však obchodovat s tím, co naleznete v pustině, a tím si i zajistit základní přísun zdrojů, s kterými můžete následně vylepšit vlastní osadu, ale k tomu se ještě dostanu. I když se prvotní obchody mohou jevit fajn, nezajistí vám dlouhodobé fungování. Nezapomeňte také, že jste vůdci nájezdníků, a ne obchodníků a sběračů, takže přílišná mírumilovnost se může odrazit i na morálce vašich lidí.

Dříve či později budete nuceni provést první krok na cestě stát se obávaným vůdcem nebezpečné organizace nájezdníků, a to útok na karavanu. Nájezdy nebo útoky na karavanu vám umožní efektivně hromadit zdroje, konkrétně vodu a maso k udržení vaší skupiny naživu, pivo, aby byli všichni spokojení, a pak munici, která je potřebná pro vaše střelné zbraně. Bez munice budete odkázáni jen na zbraně na blízko.

Karavany však mohou převážet také přímé obchodní zboží v podobě plastu, kůže, látky či mědi, ale třeba i velbloudy nebo železo a dřevo, které potřebujete pro výstavbu vaší základny. Potenciálně se může jednat o doprovody obchodníků, kteří vám budou poskytovat různé frakční bonusy, pokud je zajmete. Případně můžete narazit i na karavanu s otroky, které poté můžete sami použít jako své rukojmí, a to i včetně zmíněných obchodníků. Rukojmí můžete následně vyměnit za různé suroviny nebo peníze.

Vaše nájezdy a případně i jednání s ostatními, tedy jak budete krvelační, jak budete brát zajatce nebo kolik lidí povraždíte, budou mít globální dopad. Pokaždé když zaútočíte na karavanu nebo jiné civilizované lidi, zvýší se míra strachu lidí z vás a celková úroveň ostražitosti v pustině. Strach funguje určitým způsobem i jako měna a můžete ji používat k vyžadování zdrojů či platbě „výpalného“, že nezaútočíte na danou osadu. Jedná se tedy o možnost získat zdroje bez boje. Je zde však také mechanismus bdělosti či ostražitosti – vždy když dosáhnete nové úrovně bdělosti, všichni, s nimiž byste mohli potenciálně bojovat, se stanou o něco silnějšími.

Pokud budete pokračovat v útocích, budete mít silné a zkušené válečníky s prvotřídní výbavou a můžete být nakonec tak silní, že budete moci útočit na velké osady nebo civilizovaná města. Útoky můžete směřovat přímo na osady, které generují různé suroviny – tím že na osadu zaútočíte a zmocníte se jí, můžete přesunout generování těchto surovin přímo na vás. Ve finále můžete být natolik silní, že můžete podniknout útok na samotnou Citadelu, což je centrum regionální vlády. Zmocnění se jí by se pak dalo považovat za případný konec hry, i když to není tak úplně pravda, protože můžete hrát tak dlouho jak chcete, nebo spíše dokud vám to zdroje dovolí.

Raiders! Forsaken Earth aneb vyděračem, vrahem, nebo sběratelem šrotu?

V rámci výbavy a síly přišla konečně řada na postavy. Při spuštění nové hry si musíte nejprve vytvořit vašeho hrdinu. Již z tohoto úvodu je patrné, že statistiky a různý management zde budou hrát velkou roli. Při tvorbě postavy si kromě volby avatara můžete vybrat mezi pohlavím, původem, tedy zda jste byli zloděj, sběrač, či vrah, a také svým přesvědčením nebo životním krédem ve smyslu „brutální síla všechno vyřeší“, „nejdříve myslet a pak jednat“ nebo „napřed střílet a pak se ptát“. Všechny tyto základní vlastnosti mají v různých fázích hry vliv na to, jak budete moci řešit různé situace, jak budete úspěšní při vydírání, nájezdu na karavany a jakou budete mít pověst, v neposlední řadě také kolik získáte zdrojů z hledání materiálu nebo celkovou spotřebu materiálu.

Další v rámci postavy jsou základní běžné atributy, jako je iniciativa, která určuje, která postava v jakém pořadí bude během bitvy začínat. Dále zde je šance na zásah, síla zásahu, šance na kritický zásah nebo také zdraví a síla obrany, tedy armoru. Vzhledem k tomu, že jste vůdce, máte i vůdcovské atributy, mezi které patří schopnost vyjednávání, zastrašování, krutost a charisma, případně logistika nebo mobilizace.

Následně si v tomto menu, tedy při počáteční tvorbě postavy, nastavíte také herní svět. Kolik budete mít počátečních surovin a peněz, celkovou obtížnost, jak rychle vám budou přibývat zkušenosti, zda budete začínat se základním vybavením, nebo bez něj, případně jak snadné bude získávání zdrojů ze sběračství.

Vrátím se však k postavám. Každé postavě můžete určit jeden ze tří perků, respektive tříd. První třídou jsou Hellioni, jedná se o DPS a jsou zaměřeni primárně na boj. Mohou pracovat jako střelci s obouruční zbraní, a to jak v první linii jako burst DPS, tak v zadní linii jako odstřelovači. Další třídou jsou Masochisti, kteří přebírají úlohu tanků, hodí se tak do první linie, protože vydrží opravdu mnoho poškození. Třetí třídou jsou Bruticians, jedná se o healery, případně support charactery v podobě bufferů.

Všem postavám můžete dávat různé vybavení v podobě helem, brnění, zbraní a případně i štítů. Opět je čistě na vás, jestli se zaměříte spíše na střelné zbraně v podobě samopalů, automatických pušek, brokovnic nebo pistolí. Můžete používat také zbraně na blízko, zde je škála taktéž pestrá – můžete použít běžné nástroje jako kladiva, různé meče nebo i pokovenou baseballku.

Díky systému craftování si můžete zbraně a vybavení také sami vyrábět a vylepšovat. Celkově je zde opravdu pestrá škála předmětů v rámci zbraní a vybavení, každá zbraň má samozřejmě své statistiky a může způsobovat i různá zranění, případně krvácení.

Hurá do boje a nikoho nešetřit

V rámci bojů získávají vaše postavy zkušenosti a body. Na každé úrovni můžete vylepšovat perky a základní atributy. To vám dává poměrně pestrou škálu možností, jak mít efektivně rozvržený tým pro všechny situace. Ve skutečnosti existuje však několik sestav buildů, které jsou efektivní, funkční a velmi silné. Musíte brát pouze ohledy na to, zda se jedná o Helliona, Masochistu, nebo Bruticana. Ve své podstatě je však celkový koncept tříd nevyvážený.

V bitvě můžete mít v týmu maximálně osm postav, což je však značně ovlivněno tím, jakými zbraněmi jste vybaveni. Pokud máte tým složený pouze z útočníků na blízko, vaše zadní linie zůstanou volné, protože zde musí být prostě postavy, které útočí z dálky. Pokud máte již do počtu silnou skupinu nájezdníků, v rámci umírání během boje se vám průběžně doplňují ze záloh a zaujímají místa těch, kteří byli v bitvě zabití nebo vážně zraněni.

Jak jsem již zmínil, boj je tahovou formou a funguje na systému iniciativy, tedy postavy se střídají podle toho, jaká je jejich hodnota iniciativy. Každá postava má v rámci svého tahu nabídku možností, která je založena na kombinaci vybavení (zbraní) a vlastností. Možnosti útoků jsou poměrně široké, můžete zvolit útok zaměřený na hlavu či na tělo, průbojnou střelu, stavové efekty, zranění s následkem krvácení (záleží na typu zbraně), případně i léčení.

Souboje jsou zábavné a poměrně napínavé, zejména v pozdější fázi hry. Útoky na osady jsou náročné a sledovat, jak vaše obléhací zbraně nebo zbraně hromadného ničení dělají svou práci, je velmi příjemné, tedy pokud se vám daří.

V rámci bitvy mohou být vaši nájezdníci zraněni, případně mohou následně také onemocnět. Systém zranění a nemocí má však tak velmi malý dopad, že je možnost jej prakticky pustit z hlavy. Tím se dostávám k jednomu z neduhů hry, a to je celková nedotaženost. Je zde opravdu fajn hratelnost i mnoho takticko-manažerských prvků, ale z některých budete mít pocit, jako když si objednáte jídlo, kterému něco chybí. Možná špetka pepře, možná trochu omastku. Nechutná to špatně, ale něco tam prostě schází.

Přehlednost je základem úspěchu

Zmínil jsem možnost vylepšovat si vaši osadu. Tento prvek hry probíhá formou zmíněného managementu, tedy když máte dostatek zdrojů, můžete začít budovat. Na výběr máte z prvků obrany, které nabízejí dřevěné bodce kolem vnějších zdí, brány, případně různé střílny, ale také i pole s nášlapnými pastmi. Další možností jsou standardní budovy v podobě noclehárny, klecí pro zajatce, ošetřovny, palírny alkoholu nebo také nevěstince, který pomáhá udržovat dobrou morálku vašich mužů, případně klece pro pořádání zápasů otroků.

V rámci designu hry jsou Raiders! Forsaken Earth na příjemné úrovni. Výtvarný styl je líbivý, v rámci bitev můžete i vidět, jak se postavám mění vybavení v rámci toho, co používají, a taktéž různé znázornění nepřátel je fajn. Nejsou zde sice žádné high-tech efekty, ale to rozhodně nevadí, tím spíš, že bitvy jsou formou plošného rozestavení dvou týmů proti sobě. Následné putování vašich nájezdníků po mapě je znázorněné formou sošky představující vaší skupinu.

Rozhraní je příjemné, intuitivní a je celkově dobře navržené. Bohužel zde není dostatečný tutoriál a vše je pouze v rámci vysvětlivek. Z toho důvodu vám může u některých prvků a mechanismů chvilku trvat, než zjistíte, jak některé prvky efektivně využít.

Ozvučení hry je lehce nevýrazné. Jsou sice slyšet výstřely, zásahy, v rámci bitvy i různé hromadné výkřiky a pokřiky v pozadí, což dodává soubojům fajn atmosféru, ale celkově by přece jen mohlo být zvukových efektů trochu více. Hra má příjemný akční soundtrack, který je znatelně zaměřený na bubny. V rámci zasazení a konceptu se mi pojetí soundtracku líbí.

Raiders! Forsaken Earth je povedené taktické RPG, které kombinuje strategicko-manažerské prvky s tahovými souboji a správou zdrojů. Je zde široké spektrum vybavení, možnost výroby a také možnost vylepšovat si základnu. V rámci hry budete přepadat karavany, vydírat osady, brát zajatce, prodávat otroky a celkově se z vás může stát postrach pustiny. Některé prvky jsou však nedotažené do konce a systém tříd je poměrně nevyvážený. V rámci celkové hratelnosti se přesto jedná o povedený titul, který rozhodně zabaví.

Klady
 • hratelnost a přehlednost rozhraní
 • soubojový systém nabízí pestrou škálu útoků
 • mnoho zbraní a vybavení
 • správa zdrojů, craftování a obchodování
 • správa a budování základny s různými budovami
 • ostré výtvarné zpracování
Zápory
 • nevyvážený systém tříd
 • zranění a nemoci nemají vážnější následky
 • slabší ozvučení
Platforma PC
 • Datum vydání 10.11.2020
 • 0.0

  Doporučujeme

  Petr Polák

  Hry hraje již přes 25 let, začínal na jednom z prvních NES v České republice. Postupem času se přesunul na PC, kde hraní her naprosto podlehl. Má rád hry všeho druhu, které představují i určitou výzvu. Achievement hunter.

  Sledujte nás:

  © 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.