Sunstone – Milost! 1 – úvodka

Sunstone – Milost! 1 – recenze

25. 9. 2023
 

Sunstone – Milost! 1 je prequelem původní trilogie a zaměřuje se na minulost tří postav, Alana, Ally a Annie. Komiks se zabývá BDSM praktikami a zkoumá vztah mezi postavami. Zabývá se však i důležitými aspekty života mimo sexuální oblast, díky čemuž stojí za přečtení i těm, kteří nejsou fanoušky takové zábavy.

Při diskusi o BDSM často panuje mylná představa, že se zaměřuje výhradně na bolest a extrémní aktivity. Sunstone – Milost! 1 překrucuje tyto stereotypy a zdůrazňuje důležitost komunikace, hranic a důvěry. Zobrazením těchto zásadních oblastí (které by měly být součástí jakéhokoliv vztahu) komiks zpochybňuje zažité představy a poskytuje vyváženější a realističtější obraz BDSM.

Autor:
Kresba:
Autor obálky:
Vydavatel:
Svět:
Překlad:
Počet stran:
Tisk:
Vazba:
Rok a měsíc vydání:
ISBN:
Vydání:
Redakce:
Lettering:

Stjepan Šejić
Stjepan Šejić
Stjepan Šejić
CREW
Sunstone
Michael Talián
200
barevný
brožovaná s chlopněmi
srpen 2023
9788076793996 
první
Jolana Tichá
Petr Schwarz

Zdroj: Crew

O čem to celé je?

Sunstone je komiksová série, kterou napsal a ilustroval Stjepan Šejić. Původní trilogie se zaměřuje na BDSM a romantický vztah dvou žen, Ally a Lisy. Příběh je vyprávěn z pohledu obou postav, jež se spolu seznámí na internetovém fóru a rozhodnou se společně tyto nevšední aktivity vyzkoušet. Série je známá svými kvalitními ilustracemi a realistickým zobrazením BDSM praktik. Šejić se snažil zachytit i emocionální a psychologické aspekty jejich BDSM vztahu.

Cesta k sebepoznání

Sunstone – Milost! 1 je poutavé literární dílo, které se zabývá mnoha tématy. Někdo může namítnout, že hlavním námětem je erotika, zejména tedy BDSM, ale příběh se hlouběji zabývá konceptem společenského odsudku, důležitostí sebepoznání a přátelstvím.

Komiks je, jak jsem již uvedl, mistrně protkán námětem společenského zavržení. Postavy v něm čelí předsudkům a posměškům kvůli svým netradičním sexuálním preferencím. Autor Stjepan Šejić obratně ukazuje dopad společenských norem na jedince, kteří se od očekávaných standardů odchylují. Příklad takového chování je uveden hned na prvních stránkách, když Alan čelí posměškům a šikaně ze strany spolužáků.Děj také zkoumá důležitost vlastního porozumění v oblasti sexu, ale věnuje se i širšímu pojetí porozumění sobě samému ve všech aspektech života. Postavy v knize procházejí osobním růstem a objevováním vlastních hodnot přesahujících jejich sexuální identitu.

Alan a Ally se vydávají na cestu sebepoznání a odkrývají své vlastní touhy, obavy a aspirace. To zdůrazňuje všeobecnou potřebu jednotlivců hluboce porozumět sobě samým, a to nad rámec společenských očekávání. Příběh také krásně ilustruje, jak důležité je hledat porozumění a přijetí v osobních vztazích. Hrdinové této povídky navazují hluboké vztahy s jedinci, kteří nejen sdílejí jejich nekonvenční vkus, nýbrž je také skutečně chápou a oceňují. Protože protagonisté sdílejí společné záliby, jsou schopni se v této oblasti vzájemně podporovat a motivovat.

Jenom jejich společné nakupování, ať už kostýmů, nebo časopisů, má pro ně speciální význam, protože, jak říkají, společně jsou silnější. Zároveň však Sunstone – Milost! 1 poukazuje na to, že bychom nikdy neměli opovrhovat někým, kdo může na první pohled vypadat jinak, nebo jej odsuzovat, neboť navzdory odlišnostem dokážeme najít společné rysy. Stejně tak je tomu i u této premisy, kdy se z rozličných lidí stanou přátelé, přestože jsou naprosto nesourodí.

Zdroj: Crew

Přeskakování mezi dějovými liniemi

Má komiks nějakou chybu? Upřímně, jednu bych dokázal najít, nicméně nejedná se o špatnou věc jako takovou, nýbrž o individuální názor. Jak jsme si řekli v úvodu, příběh sleduje osudy tří hlavních postav: Alana, Ally a Annie. Dějové linie Alana a Ally pro mě byly zábavnější a zajímavější (kvůli tomu BDSM), zatímco pasáže Annie se více zaměřují na emoce a romantiku mezi dvěma slečnami. Neustálé přeskakování mezi dějovými liniemi pro mě působilo rušivě, protože narušovalo plynulost vyprávění.

Zrovna když jsem se začínal bavit u Alanových příhod a jeho vzrušující zábavě se světelným mečem (nechci spoilerovat), komiks náhle přešel k Anniiným romantickým vztahům, důležitosti komunikace a blokádám z předešlých partnerek. Tato náhlá změna tónu a zaměření snižuje celkový požitek z komiksu a zanechává pocit neuspokojení. Tím ovšem nechci naznačit, že tato témata nejsou důležitá, poněvadž to není pravda. Jenže v podání, který je zde představováno, jsou špatně uchopená. Představte si, že máte krásný den, ze všeho máte radost a najednou přijde někdo, kdo vás o tento pocit připraví.

Jedním z možných zlepšení by mohlo být zajištění plynulejších přechodů mezi dějovými liniemi. To by mohlo spočívat v začlenění prvků z jedné dějové linie do druhé, aby vznikl ucelenější příběh. Dovedl bych si představit, že by to mohlo lépe fungovat, kdyby to bylo rozdělené do kapitol. Nejdříve by se začalo s Alanem a jeho bláznivou cestou a po jeho dokončení by se navázalo hned na Annu. Tím bychom dostali konstantnější přísun humoru nebo romantiky, díky tomu by nedocházelo k narušování tolik potřebných emocí. Zatímco neustálé přeskakování mezi dějovými liniemi mi vadilo, je však třeba poznamenat, že někteří čtenáři mohou ocenit rozmanitost a hloubku, kterou tyto skoky poskytují.

Komiks je záměrně koncipován tak, aby prostřednictvím různých postav zkoumal rozličné emoce a témata. Podle mého názoru sice náhlé změny zaměření narušovaly celkový čtenářský zážitek, avšak jak jsem řekl, je to čistě individuální přístup a není to chyba, která by komiks jakkoliv znehodnotila. Naopak jeden z pozoruhodných aspektů Sunstone – Milost! 1 je vysoká kvalita ilustrací. Kresby Stjepana Šejiće jsou vizuálně úchvatné a přispívají k pohlcujícímu zážitku ze čtení komiksu. Smysl pro detail a schopnost vyjádřit emoce prostřednictvím kresby umocňují vyprávění příběhu a scény díky nim ožívají.

Sunstone – Milost! 1 je komiks, který vyniká svým zpracováním hlubokých témat a realistickým pohledem na vztahy. Zabývá se nejen BDSM, ale i společenským odsudkem a důležitostí sebepoznání. Ilustrace jsou velmi kvalitní a podporují rozvíjení příběhu. Celková série je vhodná pro čtenáře, kteří hledají komiksy s komplexními tématy, emocionální hloubkou a trochou erotiky.

Klady
  • zvládá několik hlubokých témat
  • nabízí realistický pohled na vztahy, které přesahují pouhou erotiku
  • zdůrazňuje důležitost komunikace, hranic a důvěry
  • ilustrace jsou kvalitní a podporují vyprávění příběhu
  • odlehčující humor
Zápory
  • pro některé čtenáře může být téma BDSM a erotiky kontroverzní
  • přeskakování mezi příběhy
Infobox
0.0

Doporučujeme

Michal Mráz

Hraní her podlehl už jako malý kluk díky svým retro srdcovkám jako byl Doom, Quake, Wolf a Duke Nukem. Skoro žádný žánr mu není cizí, ale nejraději má RPG, FPS a TPS hry. Jeho seznam dohraných her je delší než účtenka nákupu za doby korony. Jakmile vyjde nějaká nová hra jeho gusta, ihned se po ní sápe.

Sledujte nás:

© 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.