The Great War Western Front ar1

The Great War: Western Front™ – zákopová válka

23. 4. 2023
 

Lidé mezi sebou bojovali již od nepaměti a za tu dobu válčení prošlo velkým vývojem. Za největší zlom v moderním válečnictví je pak považován konflikt, který ovlivnil celý svět, 1. světová válka, známá též jako Velká válka. V realtimové strategii The Great War: Western Front™ se ujmete velení nad bojovou linií západní fronty 1. světové války.

The Great War Western Front 1

Výstřely, který změnily svět

Za strategií, která vás zavede do poměrně neohraného prostředí 1. světové války, stojí veteráni z vývojářského studia Petroglyph. Jedná se o autory úspěšných strategií jako Command & Conquer™ Remastered a Star Wars™: Empire at War, vydavatelem je společnost Frontier Foundry.

Jak jsem již zmínil v úvodu, The Great War: Western Front je strategie v reálném čase z prostředí 1. světové války, kde přebíráte velení nad jednotkami na západní frontě v letech 1914 až 1918. Jedná se také o bojiště, kde byly vůbec poprvé v historii použity chemické zbraně a tanky.

Tento zážitek si navíc budete moci vychutnat z obou stran, tedy jak na straně Centrálních mocností, jež představují především Německou říši a Rakousko-Uhersko (později se přidaly Osmanská říše a Bulharsko), tak na straně států Dohody, jež zahrnují Spojené království, Francii a Rusko (včetně Srbska, které se stalo terčem původního útoku, poté Itálie, Spojených státy amerických, Kanady a Belgie).

Příběh je prostý a je odvozen od historické přesnosti. Formální příčinou vypuknutí války bylo úspěšné provedení atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este, v Sarajevu 28. června 1914. Jako odvetnou reakci vyhlásilo Rakousko-Uhersko 28. června 1914 válku Srbsku. Následně se díky aliančním smlouvám spustila řetězová reakce ostatních států, která se během zhruba čtyř týdnů přeměnila ve válečný konflikt většiny Evropy. Tyto události jsou v The Great War: Western Front™ znázorněny výtvarnými sekvencemi, které představují cutscény. Tyto cutscény jsou doprovázeny o dobová černobílá videa, která se objevují v rámci hry a ještě více prohlubují atmosféru.

The Great War: Western Front™ vám dá okusit opravdovou zákopovou válku

Jak můžete znát z historie, termín zákopová válka označuje nepohyblivou statickou válku a ve větším rozsahu se objevila právě za 1. světové války. Důsledkem tohoto statického vedení boje byl zejména růst palebné síly zvýhodňující zakopaného obránce a absence dostatečných mobilních prostředků, které by efektivně dokázaly proniknout skrze linie nepřítele. Vedení boje z dob napoleonských válek se tak přesunulo na zcela novou úroveň.

Prvek zákopové války se vývojářům podařilo velmi obratně přenést také do hry. Sluší se zmínit, že v rámci vývoje probíhala úzká spolupráce s londýnským Imperiálním válečným muzeem. V rámci této spolupráce jsou tak přítomny skutečné pěchoty, včetně výzbroje, dělostřelectvo i tanky z doby 1. světové války.

Máte možnost zahájit zcela novou kampaň, kde si můžete zvolit strany konfliktu západní fronty. Je zde také možnost nastavit si hru, jakou chcete, v rámci režimu skirmish, zde si vyberete mapu, povětrnostní podmínky a roční období. Zvolíte si jednotky (můžete i předdefinované rozestavění armády) a hurá do boje. Ten probíhá již stejně jako kampaň, tedy musíte obsadit klíčové body na mapě a udržet je, případně obsadit hlavní velicí stan nepřítele.

Můžete si zahrát také multiplayer, který probíhá stejnou formou jako zmíněný skirmish s tím rozdílem, že hrajete proti reálnému hráči. V rámci multiplayeru bohužel není možnost hrát kampaň, což je určitě škoda.

Mezi možné herní režimy, patří také historické bitvy, které zahrnují největší klíčové bitvy v rámci celé války, tedy v rámci západní fronty od období 1914 do 1918. Okusíte Druhou bitvu u Yper, Druhou bitvu o Champagne, Verdun, Somme, Passchendaele nebo Cantigny. Tyto historické bitvy zahrnují také zmíněné černobílé filmy, které opravdu dodávají hře punc. Mapy jednotlivých historických bitev jsou ve stejném konceptu jako skirmish nebo i mapy kampaně. Máte tedy obdélníkovou mapu s určitými charakteristickými body, budovami i zákopy a poté je to na vás, jak se zachováte. V rámci historických bitev máte samozřejmě různé rozkazy, zda se dostat skrze obranu nepřítele, udržet pozice, nebo jinak postupovat.

Dvě úrovně velení

The Great War: Western Front™ zahrnuje dva koncepty hraní. Tím prvním je zmíněná RTS, kde jste na bojišti a vydáváte rozkazy svým jednotkám – budete budovat zákopy, rozmisťovat ostnaté dráty a provádět přímé operace na poli. Druhý koncept je tahová strategie, kde se ujímáte velení celého operačního prostoru linie západní fronty. Zde řídíte rozmístění, pohyb a zásobování vašich armád.

Jedním z prvků hry je také živé prostředí – pokud jste na některé mapě již bojovali, při návratu na tato bojiště, ať už v rámci taktiky a znovuzískání kontroly, nebo v rámci ústupu v důsledku zimy, můžete vidět následky z předchozího konfliktu. Dělostřelecké bombardování za sebou zanechává krátery, tanky, střelba a zákopy zde budou přesně tak, jak jste je zanechali při opuštění předchozí bitvy. Pokud se v budoucnu vrátíte, všechny zákopy (nebo opevnění), které postavíte, zůstanou na svém místě. Je však škoda, že krajina reaguje jen částečně, tedy můžete zničit různé budovy či vytvořit krátery, ale zmíněné bombardování nemá na zákopy vliv. Čekal bych že se postupně třeba po dlouhodobém bombardování zákopy nějak změní nebo sesypou, aspoň částečně, ale bohužel toho jsem si za celou dobu hraní nevšiml.

Když se vrátím k velení nad celý operačním prostorem, zde můžete vylepšovat vaše klíčová města, kde berete i nové rekruty, nakupovat materiál a samozřejmě i děla. Zároveň je zde také možnost vylepšení v rámci technologického stromu. Každá strana konfliktu má rozdílné technologie. Můžete otevřít masovou produkci letadel, což vám o 20 % redukuje náklady na letadla a balóny. Je zde možnost vylepšit artilerie a začít používat plyn, což vám následně při hře v poli dát možnost při útoku artilerie vybrat možnost „Gas Attack“, a samozřejmě je zde také adekvátní možnost výzkumu plynových masek. Strom je opravdu obrovský, nejsou zde žádné sci-fi vymoženosti, ale prostě reálné prvky, případně drobné procentuální bonusy, které však v důsledku nemají zas tak velký vliv jako klíčové technologie plynu, přítomnost ostrostřelce v každém oddílu nebo odemčení bojových pilotů, kteří jsou adekvátní odpovědí na letecké bombardování a zničení nepřátelských letounů.

Nutný balanc mezi utrácením peněz a dostupnosti zdrojů

Kampaň představuje výzvu v podobě nutného vybalancování prostředků a zdrojů. Jedním z vašich cílů je obratně manipulovat s vojenskými jednotkami a utvářet z nich velké bojové pluky, případně v rámci udržení linie z těchto pluků dělat menší oddíly, které dokáží nepřítele aspoň udržet na určitou dobu a zabránit mu tak v postupu. Hlavním cílem je snížit bojovou vůli nepřítele na nulu, což je v horním středu mapy znázorněno určitým poměrem vůle či sil. Dostání nepřítele na nulu docílíte nejen na bitevním poli, ale také v rámci chytrých rozhodnutí a způsobování ztrát nepříteli pomocí vašich zdrojů a strategické lstivosti.

Když dojde ke střetu armád, přenesete se do bitevního rozhraní a všechny typy vojsk, vozidel a všeho, co jste poslali, respektive měli na daném hexovém poli hlavní mapy, budete mít k dispozici zde. Před každou bitvu je plánovací fáze, kterou rozhodně není dobré podceňovat. Zde můžete vytyčovat zákopy a umisťovat ostnatý drát, kulometná hnízda či budovat obrannou linii, případně umístit dělostřelecké baterie a místa pro vzducholodě, díky kterým uvidíte na mapě trochu dál.

V této fázi můžete také předrozmístit své bojové jednotky, což má výhody i nevýhody. Výhodou je, že své vojáky můžete umístit rovnou do zákopů a díky tomu máte čas na obranu a udržení linie při případném masivním útoku vašeho nepřítele. Nevýhodou je, že nepřítel může před začátkem bitvy vydat rozkaz k masivnímu ostřelování dělostřeleckými bateriemi a vy můžete takto přijít o kulometná hnízda, dělostřelecké baterie nebo i o vojáky či cenné tanky. Je zde možnost využít také sabotéry. Je tedy nutné myslet dopředu, ale také znát (alespoň částečně) možnosti nepřítele. K tomu slouží na operační mapě několik funkcí a je s tím spojeno i několik technologií.

Jeden z možných problémů celého konceptu hry, kvůli kterému ji možná někteří hráči zavrhnou, je určitá neohrabanost. V rámci specifik jednotek, taktiky zákopové války a prvotního důkladného plánování postupu se jedná o typ RTS, který nemůžete hned vzít do ruky a hrát. Tedy můžete, ale můžete být lehce nešťastní. Přímý útok bez patřičné přípravy – tedy bez využití dělostřelectva, letounů k průzkumu nepřátelských sil, a případně tanků, které dokáží proniknout ostatním drátem – se setká s těžkými ztrátami a prohrou. V tomto ohledu se vývojářům opravdu povedlo zachytit úskalí a problémy vedení boje v 1. světové válce.

Krásy a strasti 1. světové války

V rámci hratelnosti se jedná o povedený koncept, který vám umožní ovládat celé čety vojáků, tanky a následně dělostřelecké baterie. Některé jednotky mají možnost speciálních útoků jako použití bojového plynu, šrapnelové střely, házení granátů nebo nasazení plynových masek. Tanky a vojáci střílí automaticky, u dělostřelectva musíte označit cíl. Letadla v rámci obrany i útoku na nepřátelská letadla nebo balony budou kroužit a útočit ve vybraném úseku.

Po grafické stránce se nejedná o moderní hi-tech dílo. Grafika není špatná, můžete vidět i různé detaily jednotek, které mají historicky přesné základy včetně označení, nechybí tedy pro 1. světovou válku ikonický tank Sturmpanzerwagen A7V, MK A „Whippet“ nebo MK IV či Flakpanzer A7V. Vojáci jsou na tom s detaily již o poznání hůř, ale určité rozdíly jsou patrné. V porovnání s jinými tituly působí grafika lehce zastaralým dojmem, detaily krajiny, budovy, dráty a dělostřelectvo sice neurazí, ale v rámci dnešních standardů neohromí.

Je zde však i několik bugů, které hru sráží lehce dolů. V rámci grafiky se jedné o chyby, které se vyskytují i u jiných titulů. Někdy se sejdou při pohybu dva tanky (případně dvě letadla) na sobě či při pohybu tank spíše šikmo klouže po terénu, než aby se srovnal a jel.

Je zde také AI, která krom toho, že v určitých okolnostech podvádí se zdroji, dokáže na určitých pozicích vydržet při tom samém nasazení a ostřelování déle než vy. Zde ale hraje roli, zda jste vy ten, kdo na operační mapě útočí, nebo jste v roli obránce, plus samozřejmě technologická vylepšení. V určitých situacích však AI vidí dál než vy, aniž by měla dobře rozmístěné průzkumné balony. AI je také imunní proti kouřovým salvám.

Po zvukové stránce se jedná o uspokojivý zážitek. Můžete si vychutnat střelbu vojáků, tanků, výbuchy z dopadajících dělostřeleckých granátů, zvuky letadel a bombardování i zvuky píšťalek, které za 1. světové války hrály nepostradatelnou roli v rámci útoku, obrany a jako signál pro nasazení plynových masek. Hrou vás doprovází příjemný soundtrack vážné hudby, která má vojenský nádech, ale také si můžete poslechnout typické dobové skladby, vojenské pochody a písně. Nechybí tak „It's Long Way to Tipperary“, „Madelon“ nebo „Preußens Gloria“.

The Great War: Western Front™ je jednoznačně velkým překvapením v rámci letošního roku na poli RTS her. V současné době se jedná patrně o nejlepší herní adaptaci 1. světové války, respektive zákopové války. Titul nabízí mnoho strategických možností a nutí vás přemýšlet a taktizovat, protože přímý nepromyšlený útok jen zapříčiní, že vyšlete vaše jednotky na rychlou smrt. Historická přesnost v rámci jednotek, konceptu, hratelnosti i zpracování se opravdu povedla. Titul však dolů sráží silně podvádějící AI, nevyvážená obtížnost a bugy.

Klady
 • zasazení hry do období 1. světové války
 • historická přesnost
 • pestrá paleta historických jednotek
 • poutavé herní mechanismy
 • mapy si pamatují poškození a dopad na hráče
 • rozsáhlá kampaň
 • historické bitvy
Zápory
 • umělá inteligence silně podvádí
 • neúměrná vyváženost v rámci obtížnosti
 • lehké bugy
 • multiplayer nepodporuje kampaň
Platforma PC
 • Datum vydání 30.03.2023
 • 0.0

  Doporučujeme

  Petr Polák

  Hry hraje již přes 25 let, začínal na jednom z prvních NES v České republice. Postupem času se přesunul na PC, kde hraní her naprosto podlehl. Má rád hry všeho druhu, které představují i určitou výzvu. Achievement hunter.

  Sledujte nás:

  © 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.