BlackLegend_náhled

Black Legend – tahové RPG ze 17. století

25. 3. 2021
Zdroj náhledu: blacklegendgame

Black Legend od belgického studia Warcave se odehrává v 17. století ve městě Grant. Pozice města je velice výhodná, protože Grant se nachází blízko vody a navíc je na pozici, která je centrem dostupných pozemních a následně obchodních cest.

Právě tento fakt zabránil mnoha panovníkům a králům v dobytí města. Každý dychtivý panovník si byl moc dobře vědom, že pokud by narušil centrum obchodu, tak by se tím vyhlásila válka všem obchodním partnerům města Grant.

Black Legend Grant

Bohatý příběh Black Legend

Čilý obchodní ruch měl jako vedlejší efekt za následek, že se ve městě nacházelo i mnoho žoldnéřů a žoldnéřských spolků, kteří neváhali bojovat za toho, kdo lépe zaplatil.

Válka nakonec vypukla mezi dvěma sousedními národy. Obě strany uzavřely mocná spojenectví s okolními hrabstvími a okolními státy. To mělo za následek, že prakticky zmizela hrozba odvetných opatření, která původně udržovala město Grant v bezpečí.

Nyní obě znepřátelené strany upřely svůj zrak právě na město Grant, které si bylo tohoto faktu dobře vědomo.

Smlouva s ďáblem

Rada města, vědoma si faktického ohrožení města, po mnoha diskuzích přijala služby neuvěřitelně talentovaného alchymisty Mefista. Mefisto vytvořil toxickou mlhu, která obklopuje město Grant a okolí. Obyvatelé města dostali protijed a uzavřeli se uvnitř svých domovů.

Když nakonec jedno z království zaútočilo, vojáci podlehli toxické mlze, prakticky zešíleli a bojovali jeden proti druhému.

Black Legend lék

Když je lék horší než samotná nemoc…

Mefisto, který mlhu vytvořil a zároveň namíchal i dostatečné množství protijedu, jednoho dne prostě zmizel. Protijed došel, ale mlha zůstala, a tak město zachvátil chaos. Okolní království již nechtěla s městem obchodovat ani se ho zmocnit. Namísto toho byly vytvořeny mohutné barikády v obavách, aby se někdo nebo něco nedostalo z města ven.

Přeživší alchymisté uvnitř města vytvořili vlastní protijed. Tento elixír měl ale jako základní složku jednu významnou tekutinu, lidskou krev. Alchymisté zpočátku darovali svou vlastní krev, aby pomáhali lidem z ulice. Nicméně potřebovali stále více krve, a tak vybízeli dobrovolníky. Následně si krev začali brát násilím.

Alchymisté založili vlastní kult a nabízeli občanům se přidat do tohoto kultu, anebo se stát „dárci“.

Black Legend žoldnéři

Dej nám ubohým Landsknechtům hřejivé slunce!

Nyní přicházíte vy, žoldák z právě ukončené války, která probíhala za vnějšími hradbami Grantu. Bohužel jste bojovali na straně, která prohrála, a tak vám král vítězné strany dal na výběr. Gilotina, nebo výprava do prokletého města Grant. Zvolili jste si druhou variantu a jakožto velitel party žoldáků se vydáváte na cestu s jasným cílem: jednou provždy odstranit děsivou mlhu a pomoci přeživším.

Black legend je tahová strategie s RPG prvky a působivým příběhem zasazeným do 17. století. Tomuto zasazení odpovídá i okolní svět, vybavení, zbraně a prakticky celkové prostředí. Tedy setkáváme se se skutečnými názvy zbraní, jednotek, oděvů a brnění, ale i označením ulic. Nechybí tak označení Landsknecht, zweihänder, halapartna, mušketa, balestrino apod.

Black Legend cedule

Bloudění městem v Black Legend

Ve městě se můžete volně pohybovat (nicméně do určitých částí města musíte získat klíč) ulicemi, hledat poklady a plnit různé vedlejší úkoly. K orientaci po městě nicméně nemáte k ruce mapu, pouze kompas a následné cedule, které se nacházejí na větších ulicích a křižovatkách. Na cedulích jsou názvy městských částí a následně i světová strana, na které se od cedule daná městská část nachází.

Princip cedulí je poměrně originální, vede však často k bloudění – minimálně ze začátku, než si zapamatujete různé cesty a čtvrti. Postupem hrou se vám samozřejmě odemykají zkratky mezi ulicemi, ale to kolikrát vede ještě k většímu bloudění.

Boj začne pouze když spatříte nepřítele, respektive když narušíte jeho zorné pole. Takže pokud se vám zrovna nechce bojovat, tak můžete kolem nepřátel i prokličkovat, což není tak jednoduché, jak se zdá, ale to není na škodu.

Black Legend začátek

Zvolený začátek bitvy je stejně důležitý jako bitva sama

Je nicméně čistě na vás, z jaké strany se k okultistům/nepřátelům přiblížíte a tedy z jaké strany budete útočit. Abych to trochu přiblížil, tak zde malý příklad. Máte ulici, ve které je skupina nepřátel. Do této ulice můžete naběhnout buď přímo, nebo se můžete snažit ulici obejít, případně jít vedlejší uličkou a napadnout tak skupinu třeba z boku. To má v počátku bitvy vliv zejména na okolí a překážky.

Tento fakt hraje také velkou roli podle složení vaší skupiny. Pokud máte spíše jednotky na blízko, je pro vás lepší volnější přístup. Pokud však máte ve své jednotce více ostrostřelců, je vhodnější vybrat takové místo pro začátek bitvy, abyste mohli své střelecké jednotky umístit na různé vyvýšené body, ze kterých budou mít dobrý výhled na celé bojiště.

Dobře zvolená skupina žoldnéřů vydá za celou armádu

Krom časového zasazení Black Legend zaujme také pestrou paletou zbraní a celkového vybavení. Na výběr máte z celkem 15 různých tříd, které jsou ikonické pro 17. století. Nechybí tak Landsknecht, Executioner, Inquisitor, Sharpshooter, Alchemist nebo třeba Buccaneer.

Každá z těchto tříd má své unikátní bojové schopnosti, které jsou závislé na výzbroji a výstroji. Tu můžete získat z truhlic, které jsou celkem rafinovaně rozmístěny po městě, nákupem od obchodníka nebo také i lootem z padlých nepřátel. Loot je však náhodný a ne vždy můžete padlého nepřítele obrat o jeho výzbroj.

 Pokud máte potřebnou zbraň, a případně u jistých tříd i výstroj, pak můžete vašeho žoldnéře přeškolit na vámi zvolenou třídu.

Black Legend executioner

Kdo se učí, ten vše umí…

Nyní přichází však skutečná lahůdka. Některé třídy mohou své útoky kombinovat. Respektive například jako Landsknecht se naučíte švih kopím přes nohy nepřítele. Poté se přeškolíte na Exekutionera, který však už nevyužívá kopí, ale halapartnu. Následně máte hlavní skill Exekutionera šikmý sek, nicméně vaše postava již umí švih kopím přes nohy. Můžete si tak do sekundárních útoků zvolit právě již naučený švih, protože obě zbraně jsou dlouhé a využívají podobný princip.

Podobné to je třeba u Sharpshootera a Dragoona. Za Sharpshootera se, vaše postava naučí přesnou střelu do hlavy, nicméně jako Dragoona se naučíte střelu do slabin, která způsobuje krvácení. Oba útoky využívají střelné zbraně, můžete tedy u Dragoona zvolit krom jeho hlavního útoku střely do slabin jako sekundární útok přesně mířenou střelu na hlavu.

Kombinování těchto útoků je opravdu povedené a vytváří tak možnost si vytvořit vlastní build (nebo strom útoků, chcete-li), který můžete specificky navolit mezi členy své družiny.

Black Legend nabízí „pasivní leveling“ postav, tedy získáváte zkušenosti a vaše postava automaticky leveluje a navyšuje své zdraví i další atributy jakým jsou síla, obrana, iniciativa – podle typu třídy. Po pravdě bych si představoval osobitější systém ve „starém stylu“ rozdělování atributů ručně a dle vlastního uvážení, kdy je u dané třídy pouze zvýrazněno, který atribut je pro ni nejdůležitější.

Black Legend boj2

Alchymie je základem úspěchu

Ve hře se nachází i již zmíněná alchymie. Jedná se o starou nauku využívající znalostí vědních oborů fyziky, chemie a medicíny. Alchymie dodává bojům v Black Legend osobitý a výbušný nádech. Jak jsme u Black Legend zvyklí, opět vycházíme ze skutečné alchymie a historicky dochovaných popisů a charakteristik. Alchymie zde zahrnuje čtyři fáze opus magnum, známý také jako proces vytváření kamene mudrců – nigredo, albedo, citrinitas a rubedo. Když se tyto čtyři fáze spojí, vytvoří se různé brutální bitevní efekty, které se postupně přidávají a následně kombinují.

Všechny útoky ve hře obsahují různé kombinace nebo prvky výše zmíněných prvků alchymie. Krom klasického poškození tedy nepřítele zasahujete alchymií.  Na nepřítele nahodíte tyto libůstky, přichází finální Katalyzovaný útok, který všechny tyto síly uvolní a způsobí masivní poškození. 

Black Legend střela

Kombinace skutečných zbraní a alchymie

I když vám to může připadat šílené, tak to funguje opravdu skvěle. Máte skutečně existující zbraně, které krom svého poškození způsobují ještě „infekci“ nebo spíše „nahození“ alchymistických prvků, které poté katalyzovaným útokem uvolníte a podle kombinace vytvoříte masivní škody. Nutno podotknout, že né vždy se jedná o smrtící ránu. A důležité poznámka, nepřátele používají to samé co vy, a tak stejně jako vy útoky kombinují.

Black Legend záda

Bodnutí do zad je vždy účinné

Dostáváme se k samotné taktice. Jak jsem již zmínil, tak krom vhodného rozmístění jednotek, vhodného zvolení tříd a následných kombinací skillů je zde i samotný boj. Boj probíhá tahovým způsobem, nicméně ne klasickým, že hraje nejdříve jedna strana a poté druhá strana, ale tahovým na všechny jednotky v bitvě. Každá jednotka má svůj vlastní tah, který je rozdělený na pohyb a útok. Pokud vyčerpáte útok, můžete stále ještě utéci a naopak.

 Na začátku si tedy rozmístíte jednotky a poté začíná vždy jednotka, která má nejvyšší iniciativu, a to napříč nepřáteli a vámi. Několikrát se stalo, kdy nepřítel (AI, chcete-li), měl očividně lepší a zkušenější jednotky než jsem měl já, a tak projel všechny jednotky, než jsem mohl hrát až já se svými.

Bitevní prostředí je formou šachovnice a čtvercových polí, po kterých se pohybujete. Útočit můžete přímo, z boku, do zad anebo jak jsem již zmínil, z dálky, a to v podobě vrhacích nožů, zápalných bomb, kuší či mušket. Nutno podotknout, že pokud střílíte, musíte na cíl dobře vidět.

Black Legend hlava

I na normální obtížnost se zapotíte

Bitvy jsou díky pestrosti nepřátel, kteří vycházejí také z historických základů, opravdu výzvou. Krom historicky doložených bojových tříd se ale ve hře nacházejí i mýtická stvoření, která se vyskytují v belgickém, nizozemském a německém folklóru. Zde opět vývojáři projevili dostatek citu a do hry implementovali jen stvoření, která se do hry opravdu hodí, zejména vzezřením, ale i vlastnostmi. Povětšinou se jedná hlavně o bosse, kdy souboj s nimi je již opravdovou výzvou.

AI je na opravdu dobré úrovni a potrápí i na normální obtížnosti. Nejen to, že dobře využívá útoky a alchymii, ale také bezvadně spolupracuje napříč svými jednotkami. Není tak ojedinělé, že postava, která má málo zdraví, odběhne ke svému spojenci, aby se od něj následný tah nechala ošetřit. Útoky z boku nebo do zad také nejsou žádnou výjimkou.

Black Legend oprátka

Krásné ponuré a syrové prostředí

Graficky se jedná o velmi povedené dílo, zasazení do 17. století se opravdu povedlo. Všechno působí temně a syrově a ono město, ve kterém je mlha, nabuzuje opravdu ponurou atmosféru. Všude je cítit beznaděj, a to nejen díky všudypřítomným mrtvolám místních obyvatel, ale i právě díky syrovosti prostředí.

Zvuková stránky hry se také povedla. Krom příjemného a skvěle zapadajícímu soundtracku je parádní i ozvučení zbraní a různých útoků. Dabing postav zde sice je, ale vaše postava nemluví, pouze poslouchá, což mi přijde jako škoda.

Black Legend je pro mě velice příjemným překvapením. Spojení skutečných historických prvků 17. století s alchymií a mýtickými stvořeními z lidového folkloru do tahové strategie, kde se navíc dají kombinovat různé profesní třídy se spoustou zbraní a vybavení, se opravdu povedlo.

Klady
 • dějové zasazení hry do 17. století
 • historické zasazení včetně dobových zbraní, výzbroje, vybavení a tříd postav
 • unikátní a velice povedené kombinování útoků postav
 • grafika a syrová atmosféra hry
 • soundtrack a ozvučení
 • gameplay
 • možnost hrát na New Game+
 • volný pohyb po městě
 • možnost napadnout nepřítele z různých stran
 • originální příběh
Zápory
 • absence mapy velmi často vede k bloudění
 • pasivní levelování
Platforma PC
 • Datum vydání 25.03.2021
 • 0.0

  Doporučujeme

  Vizuál

  Audio

  Příběh

  Znovuhratelnost

  Technické zpracování

  Obtížnost

  Petr Polák

  Hry hraje již přes 25 let, začínal na jednom z prvních NES v České republice. Postupem času se přesunul na PC, kde hraní her naprosto podlehl. Má rád hry všeho druhu, které představují i určitou výzvu. Achievement hunter.

  Sledujte nás:

  © 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.