Colony Ship intro

Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game

28. 11. 2021
 

Vesmír – prostor, který již od nepaměti přitahoval lidskou mysl a zvídavost. Zároveň se jedná o místo, které se může stát v budoucnu záchranou pro lidskou civilizaci. Mezi možnostmi, jak zachránit lidstvo v případě, že se naše planeta stane neobyvatelnou, je i přesunout jej do vesmíru. Nejbližší variantou se jeví kolonizace Titanu, měsíce planety Saturn – zatím se jedná o jediný měsíc ve sluneční soustavě, kde byla objevena silná atmosféra. Titan má navíc, jako jediné těleso ve vesmíru, prokazatelnou stálou přítomnost kapalných struktur na povrchu. S možností přesídlení lidstva díky velké vesmírné koloniální lodi operuje hra Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game.

Vývojáři z Iron Tower Studio, kteří mají za sebou zkušenosti z her Dungeon Rats a The Age of Decadence, se rozhodli skloubit postapokalyptický svět cyberpunku s prvky tahového RPG. Díky dějovému zasazení tak vzniká vcelku originální hra s tematikou přesídlení lidstva do vesmíru.

Colony Ship start of jurney

Daleko od Slunce v tajemném vesmíru

Hra se odehrává v roce 2754. Nikdy nepocítíte sluneční teplo pod modrou oblohou. Nikdy neuslyšíte vítr ve větvích stromů a nikdy si nezaplavete v moři. Nikdy nebudete kráčet po povrchu planety Země a nikdy neuvidíte ani Proximu Centauri. Měli jste tu smůlu, že jste se narodili na meziplanetární lodi. Vaši budoucnost, tak jako budoucnost a život vašeho otce a dalších předků, obětoval váš vzdálený předek ve jménu Mise.

Říkali jí Starfarer (Hvězdolet), což bylo hezké jméno pro modernizovanou meziplanetární nákladní loď. Když ji překřtili, byla už dvacet let ve službě a dávala na sobě znát každou minutu v provozu. Nikdo si však není jistý, zda loď skutečně dosáhne svého cíle – nikoho to po pravdě ani moc nezajímá, protože se toho nikdo z těch, kdo teď žijí, stejně nedožije.

Loď byla vypuštěna neo-křesťanským konglomerátem s cílem založit náboženskou kolonii na vzdáleném světě. První generace, která byla tvořena padesáti tisíci pasažérů, byli praví věřící Mise. Obětovali své životy na Zemi a od svých dětí vyžadovali přísnou poslušnost vůči Božím zákonům a Lodi.

S příchodem následujících generací se však vytrácela horlivost, kterou měli jejich předci. Nespokojenost vedla k otevřené vzpouře proti autoritám, která vyvrcholila v občanskou válku. Vzbouřenci sice zasadili starým pořádkům rozhodující úder, ale zcela je nevyhladili. Když se rozptýlil kouř skrze čističe ovzduší a ohně uhasly, z trosek starého řádu se vynořily tři frakce: Protectors of the Mission, The Brotherhood of Liberty a The Church of Elect, z nichž každá slibuje svou vlastní vizi budoucnosti. Na neštěstí pro tyto velké frakce je zde i mnoho menších spolků, které se snaží přežít v tomto plechovém světě.

Colony Ship The Pit

Svět jako žádný jiný

Colony Ship je izometrické akční RPG, které je inspirované dílem Sirotci oblohy od amerického spisovatele Roberta A. Heinleina. Herním světem, ve kterém musíte přežít, je masivní generační meziplanetární vesmírná loď, která míří vstříc vzdálené planetě za účelem její kolonizace.

V důsledku absence jasné hierarchie velení loď chátrá a vzniká nespočet dílčích frakcí, žoldnéřských skupin a gangů. Zdroje začínají být stále vzácnější a někteří neváhají zabít své přátele pro lepší oděv nebo kvalitnější boty.

Vy se ocitáte v roli obyčejného pasažéra a je pouze na vás, jakou cestou se vydáte, kdo budou vaši přátelé a čí životy ukončíte. Začátek příběhu tedy není nijak oslňující, začínáte od nuly a nikdo vás nezná. Nicméně to není tak silně přímočaré, jak se jeví na první pohled. Výše zmíněné frakce se snaží tvářit čistě v rámci své vize, ale nic není černobílé. Osud svůj, a případně i vašich společníků, tak máte plně ve vašich rukou.

Co vás hned na hře ze začátku zaujme, je proces vytvoření postavy. Vytvoření postavy je zde poměrně rozsáhlý proces, ve kterém se nejprve budete hůře orientovat. Z tohoto důvodu vývojáři vytvořili i několik předpřipravených postav pro začátečníky, které můžete zvolit. Této možnosti můžete také využít, pokud se nechcete zdržovat s tvorbou postavy. Tím se ale ochuzujete o personalizaci postavy i o určité aspekty pro váš bojový styl a zaměření.

Colony Ship pistol

Postava, která vám přiroste k srdci

Tvorba postavy je opravdu rozsáhlá. Můžete si navolit pohlaví, vzhled, oblečení, jizvy atd. Dále je zde klasické spektrum základních atributů, jakými jsou síla, obratnost, inteligence, charisma atd. Každý z těchto atributů ovlivňuje další údaje, což je velmi povedeně znázorněno. Při navýšení určitého atributu tak ihned vidíte, které vlastnosti jsou ovlivněny a o jaké množství. Specifické atributy ovlivňují množství implantátů, které můžete mít ve vašem těle, nebo i maximální počet společníků. Například již zmíněná obratnost ovlivňuje iniciativu, která je základním pilířem v boji, ale k tomu se ještě dostaneme.

Dalším prvkem při tvorby postavy jsou skilly. Strom schopností, respektive tabulka, je zde taktéž velmi rozsáhlý. Jsou zde skilly, kterými ovlivňujete zbraně na blízko a které se dále dělí na sečné a tupé. Střelné zbraně jsou pak pistole, brokovnice a pušky. V bojových schopnostech můžete navyšovat kritické poškození, úhyb a brnění. Věda se skládá ze schopností ovládání počítačů, elektroniky nebo biotechnologických předmětů. Nechybí ani stealth, který je složen z plížení, krádeží a otevírání zámků.

Je zde ještě možnost zaměřit se striktně na dvě hlavní schopnosti, u kterých následné učení bude probíhat rychleji a efektivněji. Body si můžete poté rozdělit, kam budete chtít, čímž si opravdu můžete personalizovat vašeho hrdinu k obrazu svému. Sluší se však dodat, že umět všechno a zároveň nic se v této hře moc nedoporučuje. Souboje a také různé interakce a rozhovory s ostatními postavami jsou zde poměrně náročné, takže byste měli mít minimálně jednu hlavní bojovou schopnost, kam vždycky nějaký bod hodíte.

Poslední prvkem jsou počáteční perky. Zde si ze začátku vyberete dva pasivní perky, které se otevřou na základě přidělených bodů napříč atributy. Při vhodném zvolení atributů otevřete perky, které vám dají bonus k iniciativě na začátku souboje. Můžete také otevřít regeneraci zdraví nebo odolnost proti různým efektům apod.

Colony Ship character creation

Naučit a pořádně praktikovat

Colony Ship využívá systém učení se praxí. Tento systém v některých případech umožňuje naučit se všemu a být tak ve finále neporazitelný všeuměl. Na to však v Colony Ship můžete zapomenout. Systém učení se po úkolech je důkladně promyšlený, a pokud se budete snažit učit všemu, některé věci budete jednoduše zapomínat. Konkrétně body ve všem nebudou mít takovou hodnotu jako body ve vybraných spektrech a ve věcech, které používáte nejčastěji.

Hned po vytvoření postavy vás čeká několik odstavců úvodního textu a několik otázek, které vám pomohou určit osobní přesvědčení a cíle vaší postavy. V této pasáži se také více seznámíte s příběhem.

Následně se ocitáte v základní lokaci, nesoucí příznačný název The Pit, v níž žijete od narození. Hra může ze začátku působit lehce dusivě, zejména kvůli absenci minimapy, která by rozhodně měla být přidána.

Po celkem rychlé a intuitivní orientaci se před vámi otevírá plný svět a potenciál Colony Ship. Bez angličtiny si zde však neškrtnete, ve hře je mnoho rozhovorů. Rozhovory v podobě textových konverzací značně ovlivňují, jakou budete mít reputaci u ostatních frakcí, ale také u specifických NPC. Z nevinného rozhovoru se může vyklubat dobrodružství v podobě questu, případně získáte užitečné informace, zkušenosti, ale také se vše může velmi rychle zvrhnout v nevyrovnaný souboj.

Ze začátku třeba vidíte v hospodě nebo v určité oblasti jen tři osoby, což je samo o sobě poměrně nevýhodná situace. V důsledku špatně zvoleného rozhovoru však může do místnosti naběhnout ozbrojený gang násilníků, společníků osoby, s kterou vedete rozhovor, nebo dosud nezúčastněné strany. Rázem se tak můžete ocitnout v kritickém nebezpečí, protože souboje v této hře nejsou vůbec jednoduché a jsou málokdy výhodné.

A zde je důležité poznamenat, že hra nejen neustále sleduje vaše činy, přesvědčení a vazby vaší postavy na frakce, ale také měří vaši reputaci. Pokud budete prahnout po boji a budete vyhrávat dostatečný počet bitev, vaše postava bude známá jako velký bojovník. To také bude znamenat, že ostatní, raději složí zbraně, než aby se s vámi střetli, zaplatí vám nějaké kredity a raději utečou.

Pokud se však těm samým bojům vyhnete, stanete se proslulým diplomatem, díky čemuž vás budou lidé spíše poslouchat. Vždy je třeba balancovat mezi tím, čeho jste schopni, a tím, co je pro postavu, kterou máte na mysli, nejlepší cesta. Zároveň mají vaši společníci vlastní přesvědčení a občas jej vyjádří, čímž vás přimějí zvolit určitý postup nebo riskovat, že si své přátele znepřátelíte.

Colony Ship equip

Boj jako poslední řešení

Dostáváme se k soubojovému systému, který zde funguje tahovou formou. Na začátku si zvolíte výchozí pozici vašeho hrdiny a společníků a pak už probíhá samotný boj. Začíná postava, která má nejvyšší iniciativu, což je velmi povedeně znázorněno v levém horním rohu. Vidíte tam ikonku postavy, její jméno a hodnotu INI. 

V rámci souboje můžete používat různé typy zbraní, kterými jste vybaveni. Máte k dispozici dva sloty pro zbraně a tři sloty pro podpůrné předměty, jakými jsou lékárničky, energetické články a další předměty. Když přijde řada na vás, stačí vybrat zbraň a následně zvolit specifický útok. Všechny zbraně, které máte k dispozici, mají také různé mířené a speciální útoky. Jejich účinnost a přesnost se odvíjí od vašich atributů a dovedností.

Souboj jsou opravdu těžké a většinou nevýhodné. Ze začátku se mohou sice vyplácet, co se týče získání alespoň částečného vybavení, ale obtížnost AI je zde na poměrně vysoké úrovni. AI taktizuje, kombinuje a nedělá jí problém se s celou partou elegantně schovat do úkrytu, ze kterého vás bude odstřelovat puškami. Případně se může zaměřit pouze na jednoho, zpravidla nejslabšího, člena vašeho týmu a toho likviduje.

Kombinace různých negativních vlivů, jakými mohou být krvácení či poranění končetin, je zde na běžném pořádku. Pokud nepřítel vede útok na vaše nohy, dostanete postihy k pohybu a zároveň k AP (akčním bodům), takže se může stát, že jste s postavou sice na řadě, ale neuděláte prakticky nic, protože nemáte AP. Pokud bude útok veden na vaše ruce, dostáváte postih k přesnosti. Vše zde má určité logické následky.

Colony Ship catched

„Dvakrát měř a jednou řež“

O to více pachuti máte po vyhraném souboji, když zjistíte, že se vám vlastně vůbec nevyplatil, a to jak po stránce materiální, tak finanční. Kolikrát utratíte za předměty na regeneraci a vybavení několikanásobně více, než ze souboje dostanete zpět. Myslíte si, že máte zásobu na několik možných střetnutí s nepřáteli, ale nakonec se po jednom souboji raději vrátíte doplnit zásoby, abyste se vyvarovali možné smrti.

Spektrum nepřátel je poměrně pestré, lidští protivníci mají různé vybavení a zbraně. Utkáte se i s mutanty, kteří se na lodi ocitli v rámci specifické události příběhu. Mutantů je zde také pestré spektrum.

Hra nabízí velmi rozsáhlý arzenál zahrnující zbraně pro boj zblízka, střelné zbraně, energetické pistole, granáty a futuristické pomůcky, jako je energetický štít, generátor zkreslení reality a maskovací pole. Zde si opravdu vývojáři vyhráli a nabízejí vše, co se dá od poctivého RPG očekávat.

Pestrá je i paleta oděvů, brnění a celkového vybavení, s tím, že můžete poměrně detailně sledovat, jak nová taktická vesta nebo plášť vaší postavě padne.

Colony Ship equip2

Grafika a ozvučení

Po grafické stránce nabízí Colony Ship velmi kvalitní zážitek v rámci herní kategorie izometrického RPG. Ve hře jsou různá prostředí k prozkoumání, od strojovny a hydroponie až po dystopická města Habitat a zničené paluby, zbrojnice a část reaktoru. Mnoho lokalit však ještě přijde v rámci toho, že vesmírné plavidlo je opravdu obrovské a je obývané různými společenskými třídami s různým přesvědčením a vírou.

Velmi kvalitně jsou zpracovány také postavy, oděvy a různé efekty. V soubojích můžete třeba vidět, když vás mutant kouše do nohy a postava se jej snaží setřást.

Je zde bohužel pevně fixovaná kamera, kterou nemůžete otáčet. Můžete ji pouze přibližovat a oddalovat, což je rozhodně velká škoda. Herní rozhraní je intuitivní, přehledné a lehce se v něm dá pracovat.

Hra postrádá dabing, ozvučení je však velmi dobré. Prostředí má svou vlastní duši, soundtrack se do hry jednoznačně hodí a skvěle doplňuje atmosféru. Některé zvukové efekty jsou však slabé a rozhodně by zasloužily zlepšení. Zvuky zbraní jsou sice různorodé, ale případná ozvěna nebo trochu hlubší efekt by hned dodaly lepší požitek.

Předběžný přístup

Hra je momentálně ve fázi předběžného přístupu, a tudíž se ve finální verzi mohou některé zmíněné prvky značně lišit. Hra navíc také poměrně často bojuje s negativním review bombingem. Většina uživatelů píše, že by hru doporučili, kdyby zde nebyl tak silně nevyvážený poměr souboje s odměnou. Jak jsem již zmínil, souboje jsou samy o sobě velmi těžké, což by ničemu nevadilo. Kořist z vyhraného souboje je však tak mizivá, že se vám spíše vyplatí se soubojům vyhýbat. I o tomto faktu však vývojáři vědí a pracují na adekvátním řešení, což také poměrně aktivně probírají s komunitou.

Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game je již v této fázi velmi povedenou hrou, která vás nutí přemýšlet a rozmyslet si každý váš postup. Hra nabízí velmi propracovaný systém postavy, mnoho předmětů a herní svět zasazený na meziplanetární lodi. Obtížné souboje a taktizující AI navíc zaručí, že z každé výhry budete mít dobrý pocit, alespoň do chvíle, než se podíváte na kořist nebo si půjdete pro odměnu za splněný úkol, kdy spíše protáhnete smutně obličej. Vaše činy mají následky a pošramocená reputace se jen těžko napravuje. Pokud budete pracovat pro jednu frakci, ostatní frakce na to budou silně reagovat. Hra má před sebou ještě dlouhou cestu, nicméně už v této fázi se jedná o povedené RPG.

Klady
 • děj a zasazení hry
 • pestrá paleta předmětů
 • velmi propracovaný systém vývoje postavy
 • možnost mířit útoky na části těla
 • povedený systém reakcí a následků
 • grafika
 • soundtrack
Zápory
 • absence minimapy
 • slabší zvukové efekty
 • nevyváženost soubojů a následné odměny
 • pevná kamera
Platforma PC
 • Datum vydání 06.04.2021
 • 0.0

  Doporučujeme

  Vizuál

  Audio

  Příběh

  Znovuhratelnost

  Technické zpracování

  Obtížnost

  Petr Polák

  Hry hraje již přes 25 let, začínal na jednom z prvních NES v České republice. Postupem času se přesunul na PC, kde hraní her naprosto podlehl. Má rád hry všeho druhu, které představují i určitou výzvu. Achievement hunter.

  Sledujte nás:

  © 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.