Expeditions Rome intro3

Expeditions: Rome - Semper fidelis!

24. 10. 2022
 

Bájný a impozantní antický Řím, označován též za kolébku civilizace. Věčné město, zrod práva, ale také násilí, politických intrik a vražd. Většina lidí si zcela jistě alespoň jednou pomyslila, jak ohromující pocit musel každý, kdo vkročil poprvé do Říma pocítit. Řím a samotné Římské impérium však bylo známé nejen díky impozantním stavbám a technologickým divům, právnímu systému, ale také díky Římským legiím. Do antického Říma se vydáte v kůži mladého legáta ve hře Expeditions: Rome.

Expeditions Rome beuty

„Senatus Populusque Romanus“

Vývojáři ze studia Logic Artists za sebou mají již několik her ze série Expeditions. Jedná se o sérii, ve které se kombinuje RPG s tahovými souboji, a to vše vsazené do historických událostí daného období. Po chladné Skandinávii se nyní vydáte do antického Říma. 

Hra se odehrává kolem 1. století př. n. l. Gaius Marius, který provedl zásadní reformu římského vojska byl opětovně zvolen konzulem a v očích Římanů byl pak nazýván „zachránce Říma“. Tento čestný titul získal zejména díky svým zásluhám proti Kimbrům a Teutonům. Gaius Marius však v politické sféře nebyl tak obratný jako na bitevním poli. Uzavíral nevýhodná spojenectví, likvidoval další vycházející vojenské hvězdy a obracel se často i proti vůli senátu.

Mezi tím se však přeci jen objevila „vojenská hvězda“ jejíž jméno bylo Lucius Cornelius Sulla, zvaný „Felix“ (Šťastný), který se velmi činil. Sullovi obratné operace s armádou pod jeho velením zajistily popularitu a koncem roku 89 př. n. l. byl zvolen konzulem. Tento akt již letitého Gaia Maria silně popudil.

Počínající vnitřní nestabilita Říma byla pak vycítěna nepřáteli. Sulla, který tou dobou zastával úřad konzula byl senátem pověřen, aby se s těmito nepřáteli vyrovnal. Gaius Marius měl však silný zájem vést válku osobně a proto se opětovně postavil vůči rozhodnutí senátu. Využil zbývající politický vliv a oblibu lidu a žádal po lidu, aby jej pověřil vedením armády, což se také stalo. Nicméně Sulla si to nenechal líbit a odmítl se podřídit rozhodnutím lidového shromáždění. Delegace, která byla vyslána z Říma byla jeho vojáky pobita a Sulla v čele šesti legií vytáhl na město. Tato závažná událost byla prakticky zapovězena a nikdo si nepomyslel, že by se vůbec římské vojsko opovážilo vytáhnout na Řím. Tento čin rozpoutal období občanských válek, které Řím oslabily jak na síle, tak na duchu.

Na základě těchto událostí se odehrává i příběh hry.

Expeditions Rome legionaire

„Verti est sua aeterni, corda nostra solum tibi“

Váš otec, byl vážený muž, bohužel byl však zapleten do politických machinací Říma. Tyto machinace si vyžádaly svou daň v podobě jeho úkladné vraždy. Z obavy o váš život, který by se prakticky mohl odhadovat na hodiny, vás vaše prozíravá matka poslala za rodinným přítelem. Onen přítel je Lucius Licinius Lucullus, zkušený římský vojevůdce, patřící k aristokratické straně Optimátů s politickým spojencem, již obávaným Luciem Corneliem Sullou.

Lucius Licinius Lucullus řeší krizi v Anatolii, tedy v Malé Asii, ve které se schyluje k občanské válce a kde také začíná příběh hry, tedy I. akt.

Tato oblast již náleží Římu nicméně obavy ze ztráty tohoto území jsou velmi reálné a tak váš příchod přijde více než vhod. I když jste byli vyslání do bezpečí, tak zde se opravdu nudit nebudete a na bezpečí a luxus můžete také zapomenout. O tom, že vaše cesta do „bezpečí“ nebude procházka zahradou s olivovníky se můžete nicméně přesvědčit záhy po výběru postavy.

expeditions rome escape

„Veritas nunquam perit“

Na výběr máte, z již předpřipravených postav nebo si postavu můžete vytvořit dle vlastního uvážení. Na výběr máte z různých odstínů kůže, výšky, účesu, ale také i jmen.  Vaše celé jméno se skládá z prvního jména, rodového jména a přezdívky. Nejvíce důležité je však rodové jméno, protože tímto jménem vás bude většina charakterů oslovovat. Následně můžete vybrat i vaše pohlaví. I když je to velmi zarážející, protože v rámci Římské říše, ženy neměly taková postavení. Některé ženy, měly samozřejmě velmi silnou politickou moc, nicméně na bitevním poli nepůsobily. V tomto ohledu byly „barbarské“ národy k ženám v některých případech shovívavější. Nicméně vždy se jednalo o ženy z aristokratických rodů, které měly na bojišti k ruce schopné generály, kteří měli u armád prakticky větší respekt.

Pokud však zvolíte že budete hrát za ženu, tak na to ostatní charaktery ve hře reagují, ve smyslu „ženská by tady neměla nic dělat“, „ta ženská nám přinese prokletí bohů“, „kdyby raději něco uvařila a nepletla se do boje“. Nicméně následné uznání je pak o to větší. V rámci ženského charakteru máte i jiné možnosti v diskusních oknech.

Jak jsem již zmínil, tak již po samotném výběru postavy se seznámíte se základními principy hry a to na lodi, která vás má doplavit do „bezpečí“ za je Luciem Liciniem Lucullem. Na palubě potkáte první historické charaktery a to včetně mladého Gaia Julia Caesara, který je taktéž jako vy na cestě do bezpečnějších míst. Zde vývojáři brilantně spojili historické události, protože Caesar byl opravdu při své plavbě přepaden piráty z Kilikie, kterými byl unesen a vězněn. Tentokrát jste však byli na palubě vy a celou situaci jste zachránili. Takovýchto situací je ve hře více a teoreticky se některé nejasné události historie mohly odehrát i směrem jakým je prezentuje hra.

Příběh má poměrně pomalý rozjezd a prakticky celý první akt slouží jako důkladný tutoriál. Což není vůbec na škodu, jen se nesmíte nechat odradit. Z Anatolie se nakonec vydáte do Egypta, Galie a na další úžasná místa, kde potkáte historické postavy. Prakticky uvidíte všechno typicky charakteristické pro období Římské říše, ve kterém se nacházíte.

„Legio Aeterna Victrix“

Na rozdíl od předešlých her série, tak v Expeditions: Rome jste již od začátku někým váženým. Ihned po vašem příjezdu jste jmenováni Legátem. Tedy konkrétně dostanete titul legati Augusti legionis a stane se z vás velitel legie.  Hra v jednom ze svých primárních prvků totiž kombinuje RPG a strategii. V rámci strategie, tedy velením nad legií se však nejedná o RTS strategii, typu Rome Total War.

Práce legáta není pouze vydávat rozkazy, ale také se musíte o své muže a o svůj tábor starat. Svůj tábor musíte patřičně vylepšovat, stavět nové přístřešky a samozřejmě i získávat suroviny, peníze a otroky. Vše se děje na přehledné obrazovce, kde ze začátku dostanete několik úvodních rad. Suroviny a finance následně získáte v rámci pohybu po strategické mapě a objevujete okolní prostředí. Na této mapě pak můžete následně vyslat svou legii obsadit různé farmy, kamenolomy, doly a další strategická místa. Jde prakticky o to dobývat území a následně je udržet.

Samotný souboj dvou armád pak probíhá ve speciálním rozhraní. Respektive nejdříve si na strategické mapě zvolíte cíl pro vaší legii. Následně zvolíte vhodného velitele, při čemž každý zastává jinou strategii a má jiné bonusy. Poté vydáte rozkaz, jakým způsobem chcete, aby legie bojovala, tedy zvolení formace. Může se jedna ochranu křídel, silný střed nebo otevřenou formaci. Následně v rámci toho, jak se bitva vyvíjí můžete postupně vydat další dva rozkazy.

V této fázi můžete rozkázat změnit formaci, hodit na nepřítele pilum nebo absolutní útok vším co máte bez ohledu na ztráty na životech. A následně třetí fáze, která reaguje na události z druhé fáze, zde rozhoduje o finálním postupu nebo ústupu, taktéž si můžete vybrat ze tří možných rozkazů. Jak se bitva vyvíjí můžete průběžně sledovat z ptačí perspektivy formou ikonek na mapě.

„Ať nikdo netruchlí, smrt jednoho vojáka není pro republiku velkou ztrátou.“ - Gaius Messius Quintus Traianus Decius

Expeditions: Rome je však v první řadě hlavně RPG hrou s tahovými souboji. Na začátku jsem zmínil tvorbu postavy, nicméně vaše postava se také vyvíjí, tedy získává zkušenosti. Po dosažení určitého počtu dostanete s každou další úrovní skill body, které můžete investovat do schopností v rámci výběru vaší třídy.

Na výběr máte celkem ze čtyř tříd, které jsou elegantně latinsky pojmenovány. Každá třída je pak dle zaměření rozdělena do tří specializací. Je zde Princeps, který spoléhá spíše na těžkou zbroj v kombinaci s gladiem a scutum, specializace jsou pak Defender, Vanguard a Veteran. Jedná se tedy spíše o klasického tanka. Následuje Veles, který se specializuje na lehkou zbroj a po většinou hlavní zbraň, kterým je gladius a pak vedlejší zbraň Pugio. Specializace jsou pak Assassin, Duelista a Brawler. Zde se jedná o rychlé DPS na kontaktní vzdálenost. Následuje Sagitarius, který užívá lehkou zbroj spolu s lukem. Specializace jsou Marskman, Hunter a Sniper. Jedná se tedy o long range dps. Poslední volbou je Triarius, který se specializuje na těžkou zbroj a k boji využívá spíše pilum a různé obouruční zbraně. Zde z vás může být medic, flagbearer a destroyer. Jde prakticky o support postavu, která umí léčit a lehce bojovat. Jeho schopnosti pak ovlivňují jak morálku vaší družiny, tak i negativně morálku nepřítele.

Každá ze zmíněných specializací má poměrně pestrý strom dovedností, které se v rámci výběru dělí na aktivní a pasivní. Jsou zde obranné i útočné skilly, různá vylepšení morálky, léčení, přesná střela, útok do slabin nebo i přesné probodnutí atd. Celkově má pak každá specializace osm dovedností. Nejste však nutně vázání striktním výběrem v rámci jedné specializace. Různé dovednosti můžete v rámci své specializace kombinovat.

Jsou zde pak, ale i samotné zbraně a vybavení. Zde se sluší jednoznačně pochválit dobová a přesná označení všech věcí, zbraní i vybavení. Nicméně každá zbraň se hodí na něco jiného a má i vlastní atributy a útoky. Pilum nabízí precisní bodnutí zatímco gladius klasické seknutí. Scutum pak můžete použít na sražení protivníka k zemi nebo jeho omráčení.  V tomto ohledu se jedná opravdu o velmi povedené kombinace aktivních a pasivních útoků a dovedností spolu s atributy zbraní a jejich možnými útoky.

„Manu ad Ferrum“

Nedílnou součástí Expeditions: Rome je také boj. I když je trochu zarážející, jste římský velitel a vydáváte se do nebezpečných soubojů pouze s hrstkou společníků, zatímco máte k dispozici celou legii. Nicméně náš hrdina si prostě rád některé záležitosti vyřídí po svém a osobně.

Soubojový systém je pak klasický v tahovém hexovém provedení. Respektive se volně pohybujete s vaší skupinkou po mapě – herní mapě, nikoli taktické. Po dosažení určitého bodu nebo určité vzdálenosti od nepřátel začne boj. Ze začátku si pouze na určitém území rozmístíte vaše společníky.

 Souboje fungují na principu střídání stran ve smyslu, že máte k dispozici všechny postavy, s kterými vykonáte patřičné úkony. Následuje je na tahu druhá strana. Úroveň jednotlivých postav nebo jejich dovednosti či iniciativa zde není. Což je určitým způsobem škoda, protože se můžete dostat i do situace, kdy začíná AI a prakticky vám může instantně během jednoho kola odrovnat i dvě postavy najednou.

U střídání stran, tedy tahů v rámci postav se toto stát nemůže, nebo alespoň ne v takovém měřítku. AI se někdy chová velmi zvláštně, některé souboje jsou velmi nevyrovnané a AI předvádí mistrovské zaměření na nejslabší postavu. V některých případech pak AI dělá nesmyslné chyby, kdy se zbytečně odkryje z obrané pozice přímo před vašeho lučišníka.  Jindy pak nepřítel přiběhne k vám, jen proto aby vám dal jeden zásah a následně odkryl záda, vy v rámci instantního proti útoku jej seknete do zad. Nutno zmínit, že totéž můžete praktikovat i vy a za tuto chybu jste vždy velmi tvrdě potrestání.

V rámci boje hraje také velkou roli vaše okolí a různé prvky, za které se můžete schovat a zvýšit tak úroveň obrany. Jedná se o různé povozy, zdi, valy nebo třeba i různé obranné valy z kůlů.

Nedílnou součástí boje je také vybavení. Vaši postavu, včetně společníků můžete kompletně ovládat. Tedy můžete rozhodovat nejen o skillech a dovednostech, ale také i o vybavení. Vybavení můžete získat několika způsoby. Základním způsobem je obrat o vybavení padlé protivníky. Další možností je si vybavení jednoduše koupit u obchodníků a následně vylepšit u kováře. Poslední možností je pak si vybavení přímo vyrobit, protože v rámci vašeho tažení získáváte taky různé nákresy vybavení, které po naučení můžete vyrábět – tedy crafting systém.

Je opravdu velmi příjemné, když váš starý Gladius s poškozením 3-6 nahradíte prvotřídním jezdeckým gladiem římské jízdy, nebo falcatou.  Taktéž brnění, štít i přilba hrají velkou roli. Čím větší obranná hodnota, tím menší poškození vaše postavy utrží v boji. Samozřejmě to s sebou nese břemeno zátěže. S těžkým brněním se nebudete moci v rámci boje pohybovat o tolik políček, jako s lehkým brněním.

Grafika a ozvučení antického Říma

Vývojářům se po grafické stránce hra opravdu velmi povedla. Řím a celkově dobové prostředí je naprosto perfektní. Různé předměty a vybavení odpovídá historickým předlohám a to včetně oděvů, brnění a zbraní. Prakticky již hned ze začátku, kdy se budete nacházet v táboře římských legií, je pohled na tábor opravdu hezký. Herní mapa, taktická mapa a rozhraní nejen že je velmi líbivé, ale taky intuitivní a přehledné. Tato velmi pěkná grafika si však bere i svou daň v podobě občasných grafických bugů, respektive proskakujících textur.

Po zvukové stránce je hra taktéž na vysoké úrovni. V rámci rozhovorů je přítomen dabing doplněný o textová okna, kde v závislosti na vaší postavě máte i možnost různých možností k volbě. Nutno zmínit, že vaše volby ovlivní svět kolem vás. Respektive postavy, s kterými budete jednat si vaše činy a odpovědi budou pamatovat a tím se prakticky mění herní svět. Taktéž kolikrát záleží i na tom, zda ušetříte prchající vojáky nebo je pobijete. Roli také hraje, jak budete naslouchat vašim společníkům, to má vliv na jejich morálku.

Na dabingu je pak slyšet i různé zbarvení v rámci diskuse a dokonce i obavy či rozhořčení. Dabéři odvedli dobrou práci, bohužel však chybí dabing hlavní postavy.

Soundtrack se pak nese v antickém ambientním stylu a skvěle doplňuje atmosféru a požitek ze hry.

Expeditions Rome temple of Apollon

Expeditions: Rome staví na jménu skvělé série, nicméně onu laťku posouvá ještě o několik příček výše. Příběh hry je zasazen do historického prostředí antického Říma, a skvěle jej využívá ve svůj prospěch. Zároveň můžete ovlivnit tok dějin a to v závislostech na vašich činech a rozhovorech. Jedná se o velmi povedenou kombinaci RPG a taktické strategie, v krásném grafickém zpracování. Během hraní se vyskytlo pár občasných grafických bugů, nejedná se však o nic tak zásadního, že by to ovlivnilo celkový požitek ze hry. Na hře je jednoznačně cítit, že si tvůrci dali opravdu záležet.

Klady
 • příběh a historické zasazení hry
 • vedlejší questy, které mohou ovlivnit příběh
 • povedená kombinace RPG a strategie
 • pestrá paleta zajímavých skillů
 • pestré množství dobových předmětů a jejich zpracování
 • grafika
 • soundtrack a ozvučení
 • více rozdílných konců
Zápory
 • občasné grafické bugy
 • někdy nevyvážené souboje a nelogická AI
Platforma PC
 • Datum vydání 20.01.2022
 • 0.0

  Doporučujeme

  Petr Polák

  Hry hraje již přes 25 let, začínal na jednom z prvních NES v České republice. Postupem času se přesunul na PC, kde hraní her naprosto podlehl. Má rád hry všeho druhu, které představují i určitou výzvu. Achievement hunter.

  Sledujte nás:

  © 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.