Lazarus 2 Selekce – úvodka

Lazarus 2: Selekce – recenze

18. 9. 2023
 

V prvním díle románu Lazarus 1: Rodina jsme si představili dystopický svět, v němž mocné rodiny získaly nadvládu díky kontrole zdrojů a schopnosti manipulovat s politickým a ekonomickým prostředím. Program Lazarus je projekt genetické modifikace, který těmto rodinám poskytl výhodu v jejich boji o moc. Jedná se o zdokonalené genetické jedince, kteří jsou zarytě loajální vůči svému rodu a slouží mu coby ochránci a vykonavatelé těch nejhorších zvěrstev.

Autor:
Kresba:
Autor obálky:
Vydavatel:
Svět:
Překlad:
Redakce:
Počet stran:
Tisk:
Vazba:
Rok a měsíc vydání:
ISBN:
Vydání:
Lettering:
Formát

Greg Rucka
Michael Lark
Owen Freeman
CREW
Lazarus
Michal Talián
Jolana Tichá
128
barevný
brožovaná s chlopněmi
srpen 2023
9788076794221
první
Petr Schwarz
168 × 258 mm

Zdroj: Crew

Lazarus 2: Selekce letmo navazuje na konec předchozího svazku a zároveň rozvíjí různé dějové linie, které probíhají kontinuálně. V jedné z nich sledujeme události v Los Angeles, kde nabývá na síle vzpoura utlačovaných vrstev, aby se postavila na odpor moci vládnoucích rodin. Rebelové jsou hnáni touhou po rovnosti a spravedlnosti a pro dosažení svých cílů jsou ochotni riskovat vše, proto je Forever vyslána, aby krizi odvrátila. Mezitím se rodina Barretových, skupina místních farmářů, stane obětí drsné reality zdejšího světa. V důsledku ničivé přírodní katastrofy přišli o domov a vydávají se na vyčerpávající cestu do Denveru v naději, že některý z členů jejich domácnosti upoutá pozornost Carlyleů a získá lepší postavení poddaného. Jejich cesta však nebude úplně snadná.

Moc, identita a boj o nezávislost

Lazarus 2: Selekce se věnuje tématům moci, identity a zkoumání toho, jak jsou jednotlivci ovlivňováni a kontrolováni mocenskými systémy. Komiks nastoluje otázky o povaze autority, zneužívání síly a boji za nezávislost i sebepoznání. Prostřednictvím postavy Forever premisa zkoumá složitost osobnosti a hledání svého skutečného místa ve světě definovaném mocenskou dynamikou. V tomto ohledu mi komiks přijde zajímavý, neboť zde zmíněné otázky vykresluje opravdu dobře. Ukázkovým příkladem uplatňování moci v komiksu Lazarus 2 je samotná Selekce, přísný proces, v němž jsou jedinci podrobováni fyzickým, psychickým a emocionálním zkouškám. Vůdci rodiny používají tuto separaci k udržení a upevnění své vlády ve společnosti.

Účelem procesu je eliminovat každého, kdo má například sebemenší fyzickou vadu, což zdůrazňuje extrémní opatření přijaté k zajištění nadvlády vládnoucích rodin. Joe a Bobbie, kteří přišli o domov, jsou nuceni projít tímto procesem třídění, který může jejich život zlepšit nebo naopak zhoršit.

V komiksu Lazarus 2: Selekce se od Forever jakožto členky rodiny Carlyleů očekává, že se přizpůsobí jejich očekáváním a ideálům. To je znázorněno v pasážích, které nás provádějí jejím dospíváním, při němž podstupuje nekompromisní speciální výcvik. Zároveň jí je neustále připomínáno, že jakékoliv selhání bude mít za následek, že se jí rodina zřekne. To poukazuje především na tlak a očekávání, která jsou na Forever kladena, aby si udržela příslušnost k mocenské struktuře rodiny Carlyleů, a zároveň ukazuje její boj o zalíbení z jejich strany.

Detaily, atmosféra a lidskost

Pozornost Michaela Larka věnovaná detailům je v kresbě patrná na výrazných konturách a dobře zachycené mimice postav. Tyto detaily hrají důležitou roli při dokreslování jejich osobnosti. Při pohledu na Lazara je například hmatatelná intenzita jeho pohledu, která vyjadřuje odhodlání i sílu a v poslední době i strach a emoce. Nepřítomné výrazy a nevýrazné rysy lidí na dně společenského žebříčku ještě více zdůrazňují jejich zoufalství a beznaděj. Tyto jemné detaily pomáhají postavám ožít a prohlubují čtenářovo porozumění jejich emocionálnímu stavu a prožitkům.

Zdroj: Crew

Kromě výtvarné stránky hraje důležitou roli při umocňování strašidelné atmosféry světa i vyprávění Grega Rucka. Ruckova vyprávění vytvářejí pocit napětí a neklidu, jenž se prolíná celým příběhem. Jeho popisy jednotlivých situací, postav a jejich vzájemných vztahů čtenáře ještě více vtáhnou do temného a složitého světa Lazara. Ruckovo líčení také dodává charakterizaci postav hloubku a umožňuje nahlédnout do jejich myšlenek, motivací a emocí. Spolu s ilustracemi vytváří Ruckovo vypravěčské umění podmanivý a pohlcující zážitek ze čtení, který vás přenese do dystopického světa Lazaruse.

Pokud bychom měli mluvit o Forever, líbí se mi kontrast v jejím chování. V jednu chvíli působí jako typická mašina na zabíjení, která je pro svou rodinu ochotná udělat cokoliv. V některých případech se ale projeví její lidská stránka a vy s ní začnete soucítit. Právě tyto momenty zranitelnosti, vnitřního konfliktu nebo morálních dilemat ji činí lidsky přijatelnější. Tím, že příběh ukazuje její emocionální boje a osobní růst, vytváří ono důležité hlubší spojení mezi čtenářem a Forever.

Michael Lark a Greg Rucka vytvořili jedinečné dílo

Zkušenosti Michaela Larka s kresbou populárních komiksových postav, jako jsou Batman, Kapitán Amerika a Daredevil, dokládají jeho schopnost vytvářet vizuálně působivé a dynamické kresby, což platí i pro recenzované dílo. Tyto znalosti a dovednosti jsou klíčem k oživení Lazarova příběhu a zachycení podstaty jednotlivých charakterů. Zároveň jeho působivá práce v komiksovém průmyslu nezůstala bez povšimnutí. Například za svou práci na Gotham Central byl nominován na několik prestižních cen, včetně Eisnerovy ceny za nejlepší tužku/kresbu.

Práce Grega Rucka na titulech, jako jsou Detective Comics, Wonder Woman, Elektra a Wolverine, rovněž dokazuje autorovu schopnost vytvářet v rámci superhrdinského žánru poutavé a komplexní příběhy. Stejně jako Lark, i Rucka byl oceněn za svůj přínos komiksovému médiu a získal Eisnerovu cenu pro nejlepšího scenáristu za svou práci na Batman: No Man's Land.Právě díky těmto zkušenostem jsou Lark a Rucka ideálními spolupracovníky pro tento projekt, protože prokázali, že jsou schopni odvádět kvalitní práci v komiksovém průmyslu. Není proto divu, že Lazarus je kritikou oceňovanou sérií a vynesl jim místo na seznamu bestsellerů The New York Times.

Lazarus 2: Selekce exceluje ve zpracování komplexních témat a přináší čtenářům hluboký a emotivní pohled do dystopického světa. Kombinace vynikající charakterizace postav, pozornosti věnované detailům a atmosférického vyprávění dělá z tohoto komiksu výjimečné dílo. Spolupráce Michaela Larka a Grega Rucky vytvořila unikátní a pohlcující komiksový zážitek, který nelze jinak než doporučit.

Klady
  • fascinující svět a hluboká témata
  • silné postavy a jejich vývoj
  • kvalitní ilustrace
  • atmosférické vyprávění
Zápory
  • brožovaná vazba s chlopněmi
Infobox
0.0

Doporučujeme

Michal Mráz

Hraní her podlehl už jako malý kluk díky svým retro srdcovkám jako byl Doom, Quake, Wolf a Duke Nukem. Skoro žádný žánr mu není cizí, ale nejraději má RPG, FPS a TPS hry. Jeho seznam dohraných her je delší než účtenka nákupu za doby korony. Jakmile vyjde nějaká nová hra jeho gusta, ihned se po ní sápe.

Sledujte nás:

© 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.