Manor Lords náhled

Manor Lords – vládněte jako středověký šlechtic

15. 6. 2024
 

Jako středověk bývá označována dějinná epocha mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku. Byl to však také právě středověk, který s sebou nesl hlad, krutost, beznaděj a všudypřítomné násilí. Lidé na vesnicích i v menších městech se museli opravdu ohánět, aby měli střechu nad hlavou, měli co jíst a zároveň měli z čeho zaplatit daně. Manor Lords je budovatelská strategie, která vás zavede do doby středověku, v němž budete mít za úkol plně vybudovat a spravovat své vlastní městečko.

Středověk nebyl romantickou gotickou ideou z románů

Na hře, která vás zavede do doby středověku, tedy konkrétně pozdní fáze 14. století, pracuje z velké části jediný vývojář ze studia Slavic Magic, Greg Styczeń. Vydavatelem titulu je známá společnost Hooded Horse.

Manor Lords, která je momentálně ve fázi předběžného přístupu, se odehrává v pozdní fázi 14. století na území dnešního Bavorska. Na první pohled se jedná o klasickou budovatelskou strategii, kde máte na starost budování a správcování zprvu malé osady a posléze, pokud budete šikovní, i většího středověkého městečka.

Prozatím hra neobsahuje hlubší příběh, a tak si při výběru herního režimu můžete zvolit podobiznu avatara. Ta však zatím nemá na vizuální stránku vaší postavy, když se budete procházet po území, žádný vliv. Následuje navolení si vlastního erbu z poměrně velmi pestré palety možností, kde můžete vyobrazit i reálné historické kombinace.

V současné době je možnost vybrat si ze tří základních režimů. Prvním z nich je „Vzestup k rozkvětu“. Při výběru tohoto režimu se budete zaobírat čistě stavbou a správou vaší državy a nemusíte se bát žádných větších konfliktů v podobě nepřátelských šlechticů nebo nájezdů lupičů a banditů. Po splnění základních úkolů se pak hra změní v čistý sandbox.

Druhý režim nese název „Nastolení míru“ a představuje zlatou střední cestu. Mapa je rozdělena do několika území a na některá z nich si činí nelegitimní nároky baron Hildebolt von Berenreute. Ten nebude váhat proti vám vyslat i vojsko. Území na mapě jsou také sužována tlupami banditů a lapků. Vaším cílem je vybudovat prosperující městečko a následně se vypořádat s bandity, ale hlavně s baronem von Berenreutem.

Třetím režimem, který je možné okusit, je „Na ostří“. Jedná se o nejtěžší ze současných režimů, hra nic neodpouští (to ale skoro nikdy) a je kladen velký důraz na vojsko spolu s vhodně zvolenou obranou proti nájezdníkům. Zároveň se v tomu režimu více projeví neduhy trvající dlouhé zimy, tedy nemožnost pěstování plodin i volného chovu dobytka. Celkově se tak jedná o režim pro již zkušené hráče.

Jdeme stavět naše městečko

Zmíněné režimy si před začátkem hry můžete ještě lehce upravit z hlediska obtížnosti, výskytu banditů a agresivity nepřátel nebo i podle toho, v jakém ročním období budete chtít začít a jak moc vás bude zkoušet počasí. Počasí a roční období hrají velmi důležitou roli a nezřídka vám tuhá zima nebo déletrvající sucho může opravdu zatopit. Po zmíněné tvorbě vašeho osobitého erbu a výběru avatara se můžete pustit do práce.

Začátek je stejný jako ve většině budovatelských strategií. Začínáte s malou skupinkou pěti rodin u prvotního bodu, který představuje nepohodlné stany s ohněm a skladem zásob. Důležité je se pořádně rozhlédnout po daném regionu, protože mapa a území v ní jsou vždy nahodile generované. V oblastech se mohou nacházet ložiska surovin, jako třeba železa nebo kamene, která lze těžit. Důležité je také vhodně umístit studni a co nejrychleji se pustit do práce. V prvopočátku je potřeba získat dřevo na podpal i na výrobu prken, z nichž už můžete něco postavit. K postavením základních domků vám bude stačit jen dřevo, k jejich rozšíření a vylepšení je třeba také kámen a další materiál.

Ložiska surovin, ať se jedná o kámen, nebo železo, mají svou kapacitu. Dokonce ani les nemůžete těžit donekonečna – pokud nebudete mít lesníky, kteří sází nové stromky, může se vám za pár let stát, že se ocitnete v suché pustině. V lese najdete kromě dřeva také zvěř, kterou mohou vaši lovci lovit, ale nachází se zde i byliny a chutné lesní plody. Pestrost stravy pak rapidně zvyšuje spokojenost vašeho obyvatelstva. Ale tak jako v reálném světě, i v Manor Lords platí, že pokud vyhubíte celé stádo, zvířátka se jen tak neobnoví. Taktéž je potřeba počítat se zmíněným střídáním počasí a ročních období. V zimě vám lesní plody ani třeba jablka ze sadu neporostou, zároveň máte větší spotřebu dřeva a v neposlední řadě tu je výroba, která při nedostatku materiálu prostě nemá co vyrábět. Manor Lords je v tomto ohledu velice propracovaný a komplexní kousek, kdy je zkrátka potřeba počítat se všemi různými scénáři. Jde spíše o simulaci běžného života než o strategickou hru.

„Burgage Plots“ aneb středověké uspořádání v praxi

Jestli v něčem Manor Lords vyniká, tak je to (kromě dalších prvků a mechanismů) stavění budov. Herní rozhraní je perfektně intuitivní a díky popiskům, které můžete mít i v češtině, v základu víte, co dělat, a to i přesto, že v průběhu hraní můžete mít zapnuté nápovědy. Pro některé funkce a správné pochopení určitých mechanismů, hlavně co se týče obchodu, by se však hodil plnohodnotný tutoriál.

Budovy nesvazuje žádná mřížka, mřížkové uspořádání či důraz na vertikální a horizontální rozložení na území, a to ani v případě cest. Budovy můžete rozmisťovat, jak se vám zlíbí (dbát byste měli nicméně na logistiku a vzdálenosti), můžete s nimi otáčet a máte relativní svobodu. Všechny budovy na cesty navážou automaticky nebo cestu jednoduše manuálně protáhnete do požadovaného bodu u budovy.

Co je však u budovatelské strategie raritou, je využití systému „Burgage Plots“. Jedná se o skutečně historicky používaný systém pro uspořádávání domovních jednotek, respektive parcel. Jde o důmyslnou středověkou strategii plánování města, která umožňovala každému domu čelit přímo na ulici. Důvodem tohoto systému byl fakt, že ve středověku sloužila přední část domu také jako obchod. Obyvatelé dřívějších měst (opět dodávám, že se ocitáme ve středověku, v pozdní fázi 14. století) měli povětšinou za svými domy menší či větší pozemky, zahrádky, či chlévy nebo kurníky. Zde pak pěstovali plodiny nebo chovali zvířata a plody, maso nebo třeba vejce právě rovnou prodávali. Tento princip vyvrcholil právě tím, že jsou domy a parcely povětšinou rovnoměrně tenké a dlouhé. Implementace tohoto systému nejenže ještě více prohlubuje celkovou atmosféru a požitek, ale také přidává na organizovanost a konzistenci.

A právě výše zmíněný systém je základem realistického přístupu k práci se surovinami a materiálem. Když domu zajistíte potřebné požadavky, můžete posléze vybudovat na zadním dvorku zmíněné kurníky, záhony s mrkví, chov koz nebo slepic. Pokud se obyvatelům povede, budete splňovat již trošku náročnější podmínky co do zajištění materiálu a zvýšíte dům na další úroveň, mohou obyvatelé domu vyrábět i různé předměty.

Tržiště jako základ funkční ekonomiky

Obyvatelé vašeho městečka, kteří pěstují, chovají či vyrábějí na svých parcelách, pak tyto zdroje nabízejí na tržišti. Zde se také uskutečňuje hlavní obchod a základy ekonomiky. Nejlepší na celé věci je, že i když je to všechno tak komplexní a promyšlené, nemusíte se naštěstí hlouběji zaobírat přenosem surovin či materiálu a plánovat dlouhé trasy, jako tomu třeba je v některých hrách. U nich to někdy má za následek i určitou apatii, když vlastně většinu času jen plánujete roznášku a zkoumáte, zda jste rozplánovali všechny uličky a zákoutí. Tady vám něco takového nehrozí, vesničané moc dobře vědí, kde mají uvázané voly, kde si mohou pronajmout trakaře a co je kam třeba přemístit či kde si mohou nabrat vodu ze studny.

Plně na vaše bedra už ale spadá rozdělení pracovní síly. Své vesničany musíte vhodně přidělovat do výrobních budov, jakými jsou třeba těžba nerostů, sběr bylin, obsluha skladu, sýpky, tkalcovny nebo přidělení pracovníka do kostela. Pokud chcete výrobu zvýšit či zvednout kapacity, je zapotřebí do takové budovy přidělit více lidí. Volní vesničané, tedy ti bez přímého umístění do výrobní budovy, se starají o výstavbu nových budov.

Co je však třeba zmínit, je rychlost a tempo celého kolosu. Ve světě Manor Lords všechno poměrně dlouho trvá – výstavba budov, logistika, prosperita i příchod nových obyvatel. Získávání nových obyvatel zabere velké množství času a zejména zpočátku budete rádi, když postavíte pár baráků, za nimiž budou jejich obyvatelé pěstovat mrkev a chovat slepice, abyste získali podporu v shromažďování jídla. Pro plnohodnotnou produkci jídla je potřeba více obyvatel, a tedy pracovníků – příkladem může být výroba chleba. K té potřebujete dělníka, který zorá pole, následně musíte mít mlýn a mlynáře, pak potřebujete pekaře, a ještě někoho v sýpce. A opět nesmíte zapomenout na povětrnostní neduhy a roční období.

Příchod lidí se začne trochu zrychlovat, až když překonáte magický milník sta obyvatel. S vašimi lidmi je pak úzce spjata spokojenost a prosperita vaší vesničky. Pokud jsou obyvatelé spokojeni a mají zajištěny základní potřeby, jako je jídlo nebo studna pro vodu, ale také kostel a rozmanitost sortimentu na trhu, pak je všechno v pořádku. Lidé budou spokojeni, budou lépe pracovat a i domobrana, případně vojsko, budou mít lepší morálku.

V případě, že obyvatelé nejsou spokojeni, ba co víc, nejsou splněny jejich základní potřeby, mohou vás také opustit. To je nicméně ten největší extrém, protože veřejný pořádek patrně zatím nefunguje, jak by měl, a tak se nemusíte bát nepokojů, protestů, obviňování z čarodějnictví nebo něčeho podobného. Dokonce i zmíněný odchod obyvatel probíhá tím způsobem, že odejde jeden nebo dva občané za celý rok.

Manor Lords jako dvě hry v jedné aneb budovatelská strategie, nebo konkurent historických Total War?

Již několikrát jsem zmínil nepřátelské síly, vojska a lupiče. Manor Lords zahrnuje i otevřené konflikty, které přicházejí, když už se vyčerpaly všechny diplomatické cesty (nebo když je vyprovokujete cíleně).

V podání lupičů je to celkem jednoduché – na mapě se v určitém území usadí tlupa lapků, kteří čas od času něco „neviditelně“ ukradnou ze skladu či sýpky. Vy na ně můžete vyslat vojsko z domobrany nebo žoldnéřské jednotky, tedy respektive vyslat je na místo jejich tábora. V takovém případě je nutnost nejdříve nechat zformovat domobranu a následně ji svolat do zbraně. Když máte vaše mužstvo, případně žoldnéře, připravené, můžete je poslat na zmíněný tábor. Tento princip funguje stejně, když se na vás řítí nepřítel nebo se svádí boj o nějaké území.

V tomto ohledu hra velmi silně připomíná sérii Total War, i když vývojář jasně prohlašuje, že se rozhodně o nic takového nepokouší. Na tom však nic nemění fakt, že pohyb jednotek po mapě připomíná právě bitevní rozhraní série Total War. Je tedy pravda, že umělá inteligence nedosahuje úrovně her Total War, které jsou přece jen zaměřeny hlavně na boj, a ne jako Manor Lords na budování města.

I přesto nepřátelská AI dělá poměrně slušné taktické postupy. Lučištníky se snaží držet v dostřelové vzdálené poloze a na vyvýšeném místě, zatímco kontaktní jednotky posílá přímo na vaše jednotky a snaží se i napadat z boku. Mile mě pak překvapilo, že když roztáhnete svou četu o 36 mužích do dvou řad, snaží se neohrabanou tlupu lupičů ihned obklíčit po křídlech.

Komplexní systém válečnictví pak zahrnuje faktory, jako je pozice a efektivita, neboť některé jednotky jsou efektivnější třeba v lese a jiné (rytířské) v otevřeném poli, únava, morálka i soudržnost formace.

Každé jednotce lze také rozkázat, jak se má chovat – tedy jestli má provést kontrolovaný ústup a lákat protivníky do pasti, držet pozice za každou cenu, rozestoupit se a minimalizovat tak úspěšnost nepřátelských lučištníků, nebo se semknout za štíty a postupovat. Ovládání je stejné jako právě u Total War, tudíž můžete (a hlavně musíte) dobře postavit své jednotky, aby byly čelem k nepříteli. Napadení ze stran, nebo nedej bože do zad, má fatální následky, a to nejen pro vás, ale i pro nepřátele. Přiznám se, že takové propracování bitev jsem u primárně budovatelské strategie ani nečekal. Jednotky jsou navíc dobové a všechno odpovídá zasazení hry.

Mnoho věcí mohou také ovlivnit výnosy a technologie ve vývojovém stromě. Za splněné podmínky a zdolané milníky získáváte body, které pak můžete využít právě v technologickém stromě. Ten se, i když není ještě plně zpřístupněny, rozděluje na čtyři odvětví. Ta by se dala přirovnat jako k zaměření směrem na průmysl, tedy těžbu a výrobu vojenských vybavení (přilby, kroužková zbroj, železné štíty), na zemědělství a zpracování plodin, jako je ječmen nebo žito, na chov zvířat a na politiku a obchod.

Výnosy pak zahrnují různé smlouvy a nařízení, třeba ohledně lovu zvěře. Jedná se ve většině o procentuální hodnoty, které ovlivňují různé okruhy působnosti. Mohou ale také zapříčinit i hlad nebo vyhubení zvěře v regionu.

Středověk radost pohledět

V Manor Lords vydržíte dlouhé hodiny i pouhým kocháním se. Titul běží na Unreal Enginu 4, což mu opravdu svědčí. Nejsou zde extrémní náročné grafické prvky, ale hra přesto vypadá skvěle. Neuvěřitelná porce detailů a stínů dokáže opravdu vyrazit dech. Kameru si můžete přibližovat, oddalovat a naklánět, jak chcete. Vaše vesničany, a vlastně celé městečko, tak můžete pozorovat se vší parádou a vychutnávat si, jak všechno organicky funguje.

Hrou se můžete navíc procházet i z pohledu třetí osoby coby panovník dané državy. Jak jsem psal v úvodu, výběr avatara nemá zatím v tomto ohledu žádný vliv. Je však opravdu skvělý pocit procházet se kolem budov a pozorovat, jak to vlastně dřív fungovalo a hlavně vypadalo. Třešničkou na dortu je pak možnost projít se po tržišti mezi stánky, kde slyšíte i vybízení prodávajících, nebo účastnit se bitvy hezky zblízka. V bitvách tedy nemůžete přímo bojovat, ale být tam a vychutnávat si okamžik řinčení mečů, tupé rány do štítu a válečnou vřavu, opravdu stojí za to.

V některých případech jsou zde však i lehké grafické neduhy, jako třeba jednotky, které se jednoduše propadnou po kolena, aby to vypadalo že jsou ve sněhu, ale nedělají žádné cestičky, a podobně. To by samozřejmě bylo o dost náročnější na grafiku a optimalizaci, tím spíše, že se můžete účastnit i bitev o téměř tisíci jednotlivých postav. Trochu také haprují stíny z pohledu třetí osoby, když se díváte do jednotlivých příbytků, a tráva třeba nahodile prorůstá lehce do budovy. Jedná se nicméně o malé detaily, které celkový efekt nijak nenarušují.

Střídání ročních období a počasí funguje skvěle, na cestách se tvoří kaluže nebo poprašky sněhu a stromy se hezky zbarvují s příchodem jara či opětovně s příchodem podzimu.

Ozvučení je taktéž perfektní a již zmíněné bitevní vřavy nebo vybízení prodávající babky na trhu, případně pokřikování vesničanů, to všechno tvoří skvělý zážitek. Hrou vás navíc provází příjemná hudba, která se mění v návaznosti na aktuální stav nebo třeba i v případě bitvy.

Manor Lords je skvělá budovatelská strategie, která je zasazena do pozdní fáze 14. století na území dnešního Bavorska. Titul je spíše simulací běžného života ve středověké državě. Kombinace budovatelské strategie s válečnými prvky připomínající Total War funguje skvěle a posouvá to laťku opět o něco výše. Všechno navíc funguje neuvěřitelně organicky a živě. Systém Burgage Plots je skvěle implementován a atmosféru ještě k tomu umocňuje výborná grafika a ozvučení. Tento titul má ohromný potenciál, a pokud se vše povede, jednoznačně se stane žroutem vašeho volného času. Za mě se jedná o největší překvapení roku.

Klady
 • Burgage Plots a budování města
 • důraz na roční období a počasí
 • bojové strategické prvky
 • dobové zasazení jednotek a budov
 • možnost přepnutí do pohledu třetí osoby
 • vizuální stránka hry včetně dobového zasazení
 • hratelnost a intuitivnost
 • česká lokalizace
Zápory
 • některé chyby a nedodělky v rámci předběžného přístupu
 • systém veřejného pořádku nemá hlubší důraz
 • chce to tutoriál
Platforma PC
 • Datum vydání 26.04.2024
 • 0.0

  Doporučujeme

  Vizuál

  Audio

  Příběh

  Znovuhratelnost

  Technické zpracování

  Obtížnost

  Petr Polák

  Hry hraje již přes 25 let, začínal na jednom z prvních NES v České republice. Postupem času se přesunul na PC, kde hraní her naprosto podlehl. Má rád hry všeho druhu, které představují i určitou výzvu. Achievement hunter.

  Sledujte nás:

  © 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.