Old World art

Old World – okuste klasické období starověku

19. 4. 2023
Zdroj náhledu: IGDB

Lidé mezi sebou bojovali již od nepaměti. V průběhu časů vedli různé boje a války – kvůli území, víře, slávě, moci nebo zlatu. Díky tomu se formovaly různé rodinné klany, národy a také velké mocné říše, před kterými se ostatní národy třásly. Historická 4X tahová strategie Old World vám nabízí možnost okusit klasické období starověku a vést svůj národ k vítězství.

Old World Romulus

Historické základy

Za historickou 4X tahovou strategií Old World, které může na první pohled připomínat Civilization nebo Crusader Kings, stojí vývojářské studio Mohawk Games. Vydavatelem je společnost Hooded Horse, která má pod taktovkou tituly jako Clanfolk,Against the Storm a mnoho dalších povedených her.

Jak jsem již několikrát zmínil, jedná se o 4X tahovou strategii, která se opírá o historické události. Z časového období je zde zhruba pokryto klasické období starověku s lehce se překrývajícím raným středověkem a s geografickým omezením na oblast Středomoří a Střední východ. Z geografického hlediska můžete opravdu zaznamenat přesnost map a také národů, které daná města a území ovládají. Města mají taktéž historicky přesné názvy a svými vlastnostmi se shodují s dochovanými záznamy.

Při spuštění hry si v menu můžete vybrat z mnoha různých scénářů. Těšit se můžete na vzestup Kartága či vzestup Říma, s tím, že některé scénáře se vám zpřístupní až po úspěšném zdolání předchozího scénáře. Je zde také možnost zvolit si scénář s Bitvou u Marathónu, vzestup Makedonie či období Alexandra Velikého. Mezi možnostmi hry je také „Světová mapa‘“, kde si vyberete oblast, ve které chcete hrát, a zvolíte si patřičný národ.

Sluší se zmínit, že se ve hře nachází i historické osobnosti, které jsou specifické pro svou dobu a pro kampaň, respektive scénář či danou frakci. Nechybí tedy samozřejmě Alexandr Veliký, Kýros a Dídó, ale také Romulus nebo Filip II. Každá z historických osobností má samozřejmě rozdílné vlastnosti a statistiky. Někdo je spíše diplomat, někdo rozený taktik a jiný zase skvělý manipulátor, který jen tahá za nitky a ostatní si místo něj špiní své ruce krví.

V rámci možností máte na výběr také úplně „novou hru“ – „tedy New Game“ – kde si vyberete jednoho z osmi hlavních představitelů a následně si zvolíte svůj vlastní svět. Nastavíte si tedy obtížnost, zasazení mapy a její velikost a v dalších možnostech si zvolíte národnost, kmenovou sílu, agresivitu umělé inteligence, četnost nahodilých eventů a podmínek pro vítězství. V tomto ohledu máte před sebou prostě svou hru, kterou si můžete vychutnávat, jak se vám zlíbí. Samozřejmě tedy v rámci herních mechanik a pravidel. Zde také nejste limitování počty tahů, rozkazy za tah však zůstávají.

Hlavně neudělat chybu a neplýtvat rozkazy

Old World vám nabízí možnost tutoriálu a tuto možnost vám doporučuji vřele využít. K vítězství je zde více cest, je možné si nepřítele „koupit“, případně danou oblast získat silou, ekonomickou dominancí nebo diplomacií. Základním principem jsou zde tahy a rozkazy, využití rozkazů v rámci tahu hraje klíčovou roli.

V rámci kampaní či scénářů máte na vítězství (je jedno zda si zvolíte vojenskou nadvládu, ekonomiku, nebo diplomacii) určitý počet tahů, což může symbolizovat časové období jednoho roku, půl roku nebo čtvrt roku, v závislosti na scénáři či nastavení. V rámci tohoto tahu máte k dispozici rozkazy, které představují vaše možné akce za daný tah. Rozkazy potřebujete prakticky na všechno – k pohybu, kde ještě záleží na terénu, pro boj, pro dělníky, pro interakci s rodinou, interakci s ambasadory, pro diplomacii a mohl bych pokračovat dále. Některé akce vás stojí i více než jeden rozkaz, jako třeba pohyb po horším či obtížném terénu po mapě nebo v rámci různých diplomatických akcí. Rozkazy však můžete postupem času navýšit v rámci vaší legitimity a různých budov.

Mapa, na které se Old World odehrává, je tvořena hexagony, zde se jedná tedy o poměrně zažitý a funkční koncept, který se několikrát osvědčil. Hlavními aspekty jsou budování a správa měst, spolu s přežitím dynastie, tedy vašeho odkazu, a v neposlední řadě také reakce na různé nahodilé události.

Hlavně si všechno důkladně přečíst

Zmíněné události hrají velmi důležitou roli a rozhodně se nevyplácí je bezmyšlenkovitě odklikat. Zde je dobré mít alespoň lepší znalosti angličtiny, protože každá reakce na tyto události s sebou nese i různé následky. Některé události jsou založeny na historických faktech a objevují se v rámci určitého roku, děje se tak hlavně v scénářích. Jiné události jsou v podobě různých diplomatických rozhodnutí. Může se jednat o události rodiny, kdy váš syn na trhu něco ukradne, je chycen a následuje jeho potrestání. Můžete se rozhodnout, zda věc ututláte, synovi vyhubujete, nebo zda necháte ty, co ho chytili při činu, odsoudit za křivou lež. Každá reakce bude mít následky, někdy se jedná o následky s dobrým dopadem, někdy si můžete velmi uškodit, a to buď u dvora, aristokratických rodin, nebo i ve vlastní rodině. V průběhu hry dostáváte také zprávy, co se děje v okolním světě a co se za daný tah událo jinde v jiných rodech a částech světa.

V rámci sympatií u různých rodů či aristokratů hraje svou roli náklonnost a její udržení. Pokud například budete mít vysokou náklonnost u jistého rodu, můžete najímat jejich velmi zkušené bojové oddíly, pokud však v rámci hry uděláte poté rozhodnutí, které se představitelům daného rodu nebude líbit, bude to mít následky. Nejhorším následkem se může stát i to, že se „vaše“ speciální oddíly, které pochází právě od tohoto rodu, mohou proti vám vzbouřit, protože vaše politika a rozhodnutí jsou v rozporu s jejich přesvědčením, a tady už máte opravdu zaděláno na problém. 

Old World aneb jdi a objevuj, bojuj a vyjednávej

S politikou jde ruku v ruce i správa měst, která se může zdát zpočátku náročná. Můžete mít pocit, že vám chybí jednotky, že nevíte, co je vhodné udělat. Stejně jako v rámci událostí ve světě vás i zde hra díky systému úkolů informuje o tom, které jednotky se mohou pohybovat, jaké úkoly může váš vládce dělat a jaké události se objevily. Tento prvek vkládá do hry neskutečný přehled, průběh tahové hry je plynulý a vy dokážete reagovat na příliv a odliv vaší říše, prosperitu nebo začínající války či sňatky ovlivňující průtok celým spektrem.

V rámci pohybu po mapě, průzkumu a objevování nových kmenů a národů se setkáte s událostmi, do kterých se rázem zapojí další osoby. Jak jsem psal, někdy je lepší si nepřítele místo otevřeného konfliktu koupit, jindy se vyplatí vaši dceru provdat za syna mocnějšího národa, abyste tak zajistili mír i pro svou říši. V určitých aspektech však může být tento důraz na vztahy, diplomacii a celkové spravování rodiny lehce únavný. K tomu napomáhá i fakt, že kolikrát byste se raději věnovali vlastnímu rodu, ale musíte s ostatními propírat prádlo cizích. Ignorovat to však úplně nemůžete, protože jak jsem psal výše, každá vaše reakce nebo nicnedělání bude mít následky. Vašimi reakcemi si můžete naklonit budoucího panovníka nebo sebe či svého spojence nešťastně vmanipulovat do konfliktu, ze kterého se může stát dlouho trvající válka.

Tím se dostávám k boji. K tomu potřebujete bojové jednotky, které musíte nejprve naverbovat. Jak jsem již zmínil, pro to je potřeba mít dostatek rozkazů. Naverbovat jednotky nějakou dobu trvá, takže to chce myslet i dopředu. Když už však máte dostatečnou sílu, můžete vyrazit do boje, třeba na barbary. Žádného z vašich nepřátel se rozhodně nevyplácí podceňovat, dokonce i na první pohled primitivní barbaři dokáží slušně taktizovat. V tomto ohledu odvádí AI opravdu dobrou práci. Když se tedy s vašimi jednotkami dostanete na hexagonech k nepříteli, stačí stisknout tlačítko (když máte rozkazy) a nechat jednotky bojovat. Musíte samozřejmě brát v potaz sílu, počet, zkušenosti a typ jednotek. Zde se sluší zmínit, že Old World využívá historických jednotek, jejich charakteristik a také názvů.

Dobytí města velmi často vede k nespočtu protiútoků a výpadů a často se vám stane, že si nakonec ono město, které jste získali, budete muset u nepřátel jednoduše vyplatit, protože to vyjde levněji jak na prostředky, tak i na rozkazy.

Stavíme město

Postavit město nemůžete, kde chcete. V rámci budování je nutné získat určitý klíčový bod, který odpovídá adekvátnímu historickému umístění a přidá i adekvátní historické pojmenování. Správa města a jeho budování je, jak jsem zmínil, jedním z hlavních prvků hry. K výstavbě potřebujete různé suroviny, které musíte nejprve získat. V tomto ohledu funguje dobře i logika věci, nemůžete mít zajištěn stálý přísun dřeva, když kolem vás není žádný strom, případně když nemáte vynalezenu pilu. V takovém případě jsou zde řemeslníci, s kterými musíte jít na hexagon, kde se nachází stromy, a akci vykonat ručně, tedy v podobě stisku tlačítka kácet stromy. Takto budete postupovat, dokud nebudete mít pilu.

Pro samotnou stavbu vám hra nabídne nejvhodnější místo. Například pro kamenolom vám přímo nabídne nejlepší umístění, kde za tah získáte + 9 kamene, zatímco na místě, o kterém jste původně uvažovali, by to bylo jen + 7. Ve městě a jeho okolí si pak můžete stavět budovy, které nejlépe odpovídají vaší strategii i logice věci. V této hře se rozhodně vyplatí nepodceňovat námořnictvo. V jiných hrách tohoto typu nehraje tak zásadní roli, zde hraje roli opravdu značnou.

Pokud disponujete rozsáhlou námořní převahou, můžete si ulehčit mnoho práce a také rozkazů, potažmo času s přemisťováním jednotek. Moře totiž zaručuje lepší a hlavně rychlejší pohyb i suchozemských jednotek, které by jinak trasu, kam je chcete vyslat, urazily za hodně dlouhou dobu, a ještě by vás to stálo i mnoho tahů. Pokud ovládáte moře a danou oblast na moři (čehož docílíte tak, že tam loď jednoduše zakotvíte), můžete mezi ostrovy vesele migrovat s jednotkami za zlomek času. Pozemní jednotky se vždy nalodí do lodičky a prostě přeplují.

Grafika a ozvučení

Po grafické stránce titul nabízí spíše jednoduché zpracování, které nenabízí žádné velké grafické zázraky, ale do konceptu hry se velmi hodí. Můžete vidět elegantně zpracovaná města, různě se vyskytující zvířata nebo typy jednotek. Můžete si také všimnout spousty keřů a křovin i spousty pouští a hor, které nejsou příliš barevné, ale jak jsem psal, do konceptu hry se to hodí. Je však zvláštní, že v rámci použitého grafického stylu se hra od určitého okamžiku silně trhá i na silném PC. Je zde přetrvávající problém s optimalizací výkonu, s kterým se potýká většina hráčů. To bohužel sráží jinak skvělou hru lehce dolů.

Někteří hráči, zejména nováčci, mohou být také nešťastní v rámci uživatelského rozhraní, které je opravdu přeplněné, a bude vám ze začátku trvat, než se pořádně zorientujete. Například hledat strom technologií, který je opravdu rozsáhlý, vám zpočátku pár kliků navíc zabere. Ale v tomto ohledu si to chce prostě osahat a projít si tutoriál, případně manuál.

V rámci ozvučení zde naleznete základní zvuky zvířat, tedy lesy, stavby, boje, prostě takový ten základ, který je v tomto stylu her znám. Co však rozhodně stojí za zmínku, je skvělý soundtrack, za kterým stojí oceňovaný skladatel Christopher Tin a na konci roku 2022 byl nominován na cenu Grammy. Díky skvělému soundtracku má hra opravdu jedinečnost a kolikrát máte pocit, že opravdu sedíte na trůně. Hudba se navíc střídá v rámci reakcí na události, respektive je jiná, když bojujete, jiná, když například řešíte různé křesťanské události nebo když se nacházíte v Orientu.

Old World nation

Old World je skvělá 4X historická strategie, která využívá historických základů ke svému prospěchu. Nutnost počítat s tím, že každá akce bude mít následek, síla diplomacie a rodinné vazby, které zde hrají důležitou roli, vše se opravdu povedlo. V rámci hry se však můžete potýkat s přetrvávajícím problémem s výkonem a sekáním. Někdy vás mohou určité diplomatické události i lehce nudit, protože se jim prostě musíte věnovat, i když byste chtěli řešit vlastní rod a záležitosti své říše. Milovníkům žánru nabízí titul přesně to, co od hry očekáváte, a nováčkům nabízí skvělý zážitek a vstup do světa 4X strategií.

Klady
 • historické základy a zasazení hry
 • poutavý systém narativních událostí
 • logika určitých věcí
 • hratelnost
 • různé cesty k vítězství
 • systém tahů a rozkazů
 • soundtrack
Zápory
 • problém s výkonem – optimalizací
 • někdy otravné/nudné události, kterým se musíte chtě nechtě věnovat
 • lehce přeplněné uživatelské rozhraní
Platforma PC
 • Datum vydání 19.05.2022
 • 0.0

  Doporučujeme

  Petr Polák

  Hry hraje již přes 25 let, začínal na jednom z prvních NES v České republice. Postupem času se přesunul na PC, kde hraní her naprosto podlehl. Má rád hry všeho druhu, které představují i určitou výzvu. Achievement hunter.

  Sledujte nás:

  © 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.