Harvester Games

Burnhouse Lane - úvod

Burnhouse Lane – kolik času zbývá?

Měli jste někdy pocit, že lidský soucit a laskavost jsou nedostatkovým zbožím? Pokud byste zasvětili svůj život službě pro druhé jako pečovatelka z tohoto příběhu, co byste udělali ve chvíli kdy zjistíte, že vám také již moc času nezbývá?

1. 4. 2023

Sledujte nás:

© 2024 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.