TPP Studio

Home Behind 2 intro

Home Behind 2 – návrat do Scarie

Když je lid trýzněn chudobou, pohrdáním, vykořisťováním a rozmary diktátora, je pouze otázkou času, než se objeví někdo, kdo zažehne plamínek povstání. Z onoho plamínku se pak může stát očistný oheň, který semele všechno, co mu přijde do cesty, ve snaze očistit zemi od tyranie.

21. 4. 2022

Sledujte nás:

© 2023 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.