Ink Stains Games

Stoneshard – úvodka

Stoneshard – život středověkého žoldáka

Středověk byl bezesporu jedním z významných, ale také krutých období lidských dějin. Ostatně, které období by se tak nedalo označit, že? Nicméně to byl právě středověk, který označujeme jako aspekt dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku.

15. 10. 2021

Sledujte nás:

© 2023 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.