Massive Monster

Cult of the Lamb – úvodka

Cult of the Lamb – jedno jehně vládne všem

Náboženství může lehce pohnout s obrovskou masou lidí volbou těch správných slov. Každý věří ve své bohy či nadpřirozené síly, ke kterým má určitý vztah. Co byste ovšem dělali v případě, že byste museli od píky vybudovat kult uctívající neznámou entitu, jež může mít jakékoliv úmysly?

Sledujte nás:

© 2023 Gaming Professors, Všechna práva vyhrazena.